Image
België lage emissiezone

Voordat je naar Brussel, Gent of Antwerpen afreist, ga je best na of je in de lage-emissiezones binnen mag. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Momenteel zijn er drie lage-emissiezones in België. Waar zijn ze? Wat zijn de voorwaarden om deze zones binnen te rijden? Wat moet ik doen om boetes te vermijden? De beperkingen zijn ook van toepassing op voertuigen met een buitenlandse nummerplaat.


Wat is een LEZ?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakende zone – meestal een stadscentrum –waarbinnen bepaalde voertuigen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden mogen rijden. Het doel van een LEZ is om de luchtkwaliteit in de beschermde zone te verbeteren. Daarom worden de meest vervuilende voertuigen uit de LEZ geweerd.

Verkeersborden F117 en F118: begin en het einde van een Lage emissiezone


De controle van de toegangscriteria gebeurt via APNR camera’s met nummerplaatherkenning. Wie een LEZ binnenrijdt met een voertuig dat niet aan de criteria voldoet, wordt automatisch beboet.

lage emissiezones
Controle via APNR camera’s. © Peter Pivák | Source: Unsplash


Waar zijn er lage-emissiezones in België?

Het invoeren van lage-emissiezones in België is een gewestelijke materie. Er zijn op dit ogenblik drie permanente lage-emissiezones (24u/24u) in België:

 • In Vlaanderen is er momenteel een lage-emissiezone in Antwerpen en Gent.
 • Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een LEZ.
lage emissiezones Brussel
Kaart van de lage-emissiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest © lez.brussels


In Wallonië is er voorlopig nog geen lage-emissiezone. In het Waals decreet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging veroorzaakt door het autoverkeer van 2019 is sprake is van twee soorten lage emissiezones:

 • De ZBE communale geeft de gemeentes vanaf 2020 de mogelijkheid om een permanente lage-emissiezone in te voeren. Voorlopig zijn er nog geen gemeentes die van deze wetgeving wensen gebruik te maken om een LEZ in te voeren.
 • De ZBE régionale: hier kan de hele Waalse regio tijdens een smogalarm een tijdelijke lage-emissiezone instellen. De beslissing om de regionale LEZ in te voeren is uitgesteld tot 2025.


Hoe weet ik of ik een LEZ mag binnenrijden?

Je kan via een onlinetool (zie afbeelding onderaan dit hoofdstuk) of via een kalender nagaan of je toegang hebt tot een lage-emissiezone:

 • Op de websites van de verschillende LEZ's vind je een online tool. Je moet enkel de datum van eerste inschrijving en de nummerplaat van jouw voertuig invullen en je weet of je zonder problemen binnen mag of niet.
 • Daarnaast kan je er een kalender-agenda terugvinden waar je manueel kan nagaan tot wanneer een voertuig toegang heeft tot een zone. Je hebt enkel het brandstoftype (diesel, benzine, ...), de euro-norm en de categorie (M1, N1,...) van je voertuig nodig om te controleren tot wanneer je toegang hebt. Deze gegevens kan je terugvinden op je inschrijvingsbewijs.

Opgelet: de criteria kunnen verschillen van regio tot regio.

De onlinetool op de website van de stad Antwerpen. © slimnaarantwerpen.be


Afwijkingen?

lage emissiezones oldtimers
Er zijn verschillende regels voor oldtimers. ©Marko Kovic | Source: Unsplash


Op de site van elke lage-emissiezone kan je nagaan welke afwijkingen er toegestaan worden. Ook hier kan dit verschillen van zone tot zone.

Zo kan men in Antwerpen voor voertuigen ouder dan 40 jaar een toelating kopen aan een verlaagd tarief. In Gent is door een uitspraak van de Raad van State deze regeling niet van toepassing. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen oldtimers onder bepaalde voorwaarden de zone binnenrijden.


Wat als mijn voertuig niet voldoet?

 • Wie met een voertuig rijdt die niet voldoet aan de criteria en toch in de LEZ moet zijn, kan in Brussel, Gent en Antwerpen een dagpas kopen. De LEZ-dagpas geldt enkel in de zone waarvoor je het gekocht hebt, niet in andere steden met een lage-emissiezone. Je hebt in elke zone een beperkt aantal dagpassen die je per jaar kan kopen.
 • In Antwerpen en Gent kunnen bepaalde voertuigen een tijdelijke toelating voor een week, een maand, vier maanden of een jaar kopen.


Voertuigen met buitenlandse nummerplaat?

Wil je de zone binnenrijden? Registreer je voertuig en controleer of je voertuig binnen mag in de zone.

Voertuig met een buitenlandse nummerplaat.


Registreren:

 • Met uitzondering van de Nederlandse voertuigen moeten alle voertuigen met een buitenlandse nummerplaat zich op straffe van een boete laten registreren op de site van de LEZ waar je binnen wenst te rijden.
 • De registratie is gratis.
 • Als je je registreert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit enkel en alleen geldig in Brussel. Registratie op de site van Gent is ook van toepassing in Antwerpen aangezien de registratie geldig is in het hele Vlaamse Gewest.


Controle:

Wil je met een voertuig met buitenlandse nummerplaat de lage-emissiezone inrijden, controleer dan vooraf op de site van de lage-emissiezone of je voertuig de zone mag binnenrijden. Voldoet je voertuig niet? Laat je dan registreren en koop een dagpas.


Waar vind ik info over de LEZ’s in België?

Informatie over de criteria, uitzonderingen, vergunningen en dagpassen is te vinden op onderstaande websites:

Zie ook: Milieuzones en vignetten in Europa.

Informatie over milieuzones in alle EU-landen vind je ook op de EU-website.


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie? Weet dat pech onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring pechverhelping en ga gerust op weg. Dankzij ons internationaal netwerk van wegenwachters word je, waar je je ook bevindt in Europa, meteen weer op weg geholpen.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-lid? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.