Image
Parkeren: wat met garages en opritten?
Garages, opritten, poorten: aan welke regels moeten automobilisten zich houden? Het antwoord in 8 items.

Inhoud

1. Verboden te parkeren
2. Ik riskeer dus een boete?
3. Ook als de eigenaar niet naar de politie belt?
4. En de takelwagen?
5. Stilstaan toegestaan?
6. Op welke afstand?
7. Ja, maar wat met een poort of een privé parkeerruimte?
8. En als de garage niet meer gebruikt wordt ?

1. Verboden te parkeren

Het verkeersreglement is duidelijk. Het bepaalt dat het verboden is een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op de inrij is aangebracht; (25.1.3°)

Het is met andere woorden verboden  je voertuig te parkeren voor een garage, een poort of een inrit, behalve als er een bord hangt waarop  jouw nummerplaat duidelijk vermeld staat.

2. Ik riskeer dus een boete?

Inderdaad. Dit soort overtreding is een overtreding van de eerste graad.  Je kunt dus een bekeuring krijgen, waarna  je een onmiddellijke inning van 58 euro wordt voorgesteld!

3. Ook als de eigenaar niet naar de politie belt?

Een van de taken van een politieagent is verkeersovertredingen vaststellen en een proces-verbaal opmaken. Als een patrouille ziet dat  jouw voertuig voor een garage geparkeerd staat, kan ze dus beslissen om  je te bekeuren. Maar in de praktijk gebeurt dit bijna altijd op vraag van de garage-eigenaar

4. En de takelwagen?

De eigenaar van de garage kan altijd aan de politie vragen om het voertuig dat zijn garage blokkeert te laten takelen. Maar de politie is niet verplicht dat te doen. Veel hangt afvan de concrete situatie en van de instructies die de politie heeft.

Dat betekent echter niet dat  je er altijd mee wegkomt. Als de eigenaar van de garage nadeel ondervindt door  jouw fout gedrag, kan hij schadevergoeding eisen. Een voorbeeld? Als de eigenaar gedwongen wordt om een taxi te nemen om naar de luchthaven of een zakelijke meeting te kunnen gaan, kan hij het uitgegeven bedrag terugeisen van  jou of je verzekeringsmaatschappij. En als de politie  de overtreding heeft vastgesteld, dan komt er nog een boete bovenop.

5. Stilstaan toegestaan?

Het verkeersreglement maakt daarentegen wel een onderscheid tussen stilstaan en parkeren. Stilstaan betekent  dat je voertuig halt houdt gedurende de tijd die nodig is om personen te laten in- of uitstappen of om goederen te laden of te lossen. En aangezien artikel 25.1 duidelijk bepaalt dat parkeren verboden is, mag  je wel stilstaan voor een garage.

6. Op welke afstand?

In het verkeersreglement staat niets over de afstand. In principe mag  je dus tot helemaal tegen de garage parkeren. Maar wanneer duidelijk is dat je het in- en uitrijden daardoor zal hinderen (b.v. in een smalle straat, of omdat de inrij zeer smal is), dan kan je maar beter enige afstand houden.

7. Ja, maar wat met een poort of een privé parkeerruimte?

Vanaf het ogenblik dat er een voertuig van op de openbare weg de eigendom kan op- of inrijden, gaat het om een inrij.  Daar mag je dus niet vóór parkeren. Zelfs niet met de toestemming van de eigenaar (tenzij hij  jouw nummerplaat aan  zijn oprit heeft aangebracht).

8. En als de garage niet meer gebruikt wordt ?

Als de garage tijdelijk buiten gebruik is, b.v. omdat de eigenaar geen auto meer heeft of zijn garage gebruikt om er andere zaken in op te bergen, dan nog blijft het parkeerverbod van toepassing. De eigenaar kan immers op elk moment beslissen zijn garage opnieuw te gebruiken om er zijn voertuig of dat van vrienden of familie in te parkeren.

Is de garage definitief buiten gebruik en kan er geen auto meer in geplaatst worden, dan gaat het niet meer om een "inrij" en dan geldt er dus geen parkeerverbod meer. Dat is b.v. het geval vaneen garage waarin een verwarmingsketel werd geïnstalleerd of waar achter de toegangspoort een muurtje of een trap werd gebouwd.

Deel deze inhoud