Go Buitenland

Een verzekeringsproduct van AG

Pechverhelping verzekering voor één voertuig in het buitenland

24/7 pechverhelping en sleping voor je wagen of motor, overal in Europa (behalve in België)
Repatriëring van jou en je wagen naar België
Vervangwagen tot 15 dagen
Pechverhelping in België
Voertuig al geïmmobiliseerd in een garage of werkplaats
Kosten van wisselstukken
Wil je opties bij je pechverhelping?
Wil je ook binnen België dekking?
Combineer en geniet van een korting tot €48!

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 114/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Waar kan ik op pechverhelping rekenen?
 • Je krijgt hulp bij pech in de Europese Unie én in Andorra, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland en Zwitserland.
 • Opgelet: indien je een verzekering binnen België wenst moet je ook ‘pechverhelping in België’ aanduiden. 
 • Ook niet verzekerd: de Canarische eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, Turkije en Frans grondgebied buiten Frankrijk. 

Wie kan op pechverhelping rekenen?

Deze formule biedt pechverhelping voor je auto, ongeacht de bestuurder. Het kan dus gaan om:

 • personen die intekenden op de pechverhelping
 • personen die de toestemming kregen om met de auto te rijden
 • passagiers aan boord van de auto

Opgelet: pakjesdiensten, taxidiensten of diensten voor ceremonievervoer kunnen niet intekenen.

In welke gevallen komt Touring mij helpen?

 • bij pech, verkeersongeval, brandstofpanne, foute brandstof, auto die vastzit, vandalisme en brand van je auto
 • bij diefstal of poging tot diefstal van je voertuig, verlies van je sleutels of sleutels die in je (gesloten) auto liggen.

Wat als ik niet verder kan met mijn auto?

 • We betalen de hotelkosten in afwachting van de herstelling van je auto.
 • Je krijgt een vervangwagen voor maximaal 15 dagen.
 • We repatriëren jou, je gezelschap en je auto naar België als dat nodig is.
 • We zorgen dat je je reis kan verder zetten via trein of vliegtuig als je dat wil.

Wat houdt reisbijstand in?

 • Je hebt een ongeval of je wordt ziek op reis: onbeperkte terugbetaling van alle medische en repatriëringskosten.
 • Je moet vervroegd terugkeren omwille van problemen in België: familielid in het ziekenhuis, schade aan de woning enz.
 • Je bent in het buitenland en je bent ongerust over een blessure of ongemak, of je wil graag weten wat je kan doen tegen de pijn die je ervaart ? Dankzij Doctor Line kan je altijd terecht bij onze medische hulplijn voor advies of doorverwijzing 
 • Je hebt nog verzorging nodig in België na een ongeval of ziekte in het buitenland: je medische kosten worden vergoed tot € 6.000.
 • Met skibijstand betalen we opzoekings-/reddingskosten tot € 5.000 terug, net als ongebruikte skilessen en liftabonnement en gestolen/gebroken ski’s.

Op welke service kan ik nog rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je vraagt online makkelijk je pechverhelping aan en kan je aanvraag opvolgen.
 • Je kan je contract online beheren met MyTouring
 • Je krijgt een abonnement op Touring Magazine voor een jaar.
 • Je doet je voordeel met fikse kortingen bij onze partners.

Welk voertuig is verzekerd?

 • auto geïmmatriculeerd in België die je privé of voor je werk gebruikt, motor, bestelwagen, minibus of mobilhome met MTM van 3,5 ton en maximale lengte van 7 meter 
 • caravan of aanhanger (<1,5T) als die aan je auto hangt
 • ongeacht de leeftijd van het voertuig, inclusief oldtimers
 • niet verzekerd: o.a. taxis en voertuig voor verhuur met bestuurder.

 

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Indien je in België verzekerd wenst te zijn, moet je ook ‘Pechverhelping in België’ aanduiden. Ook niet verzekerd: de Canarische eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, Turkije en Frans grondgebied buiten Frankrijk.
 • Pechverhelping bij bandenprobleem in België is niet verzekerd indien je de optie ‘Banden’ niet hebt genomen.
 • Je bent niet verzekerd als je auto al in panne of in een herstelplaats staat, bij het onderschrijven van de verzekering.
 • Voertuigen gebruikt door pakjesdiensten, taxidiensten, bezoldigd personentransport of ander professioneel gebruik kunnen niet intekenen.
 • Kosten van wisselstukken worden niet terugbetaald.
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen