Image
camping-car
Het Waals Parlement heeft de drastische verhoging uit 2022 van de inschrijvingstaks en verkeersbelasting voor motorhomes eindelijk weer teruggeschroefd.

De Waalse overheid verhoogde in 2022 fors de inschrijvingstaks en verkeersbelasting voor motorhomes. Maar omdat dit een ongewenst neveneffect bleek van een nieuwe mobiliteitsfiscaliteit, heeft het Waals Parlement de regelgeving weer aangepast. Al keren we niet helemaal terug naar de situatie van voor 2022.

Het afgelopen jaar ontstond grote verontwaardiging bij eigenaars en verkopers van motorhomes in Wallonië. Oorzaak was een nieuw decreet van 21 decemer 2021, met de aankondiging van maatregelen voor een zogenaamde ‘evenwichtigere en eerlijkere belasting’.

motorhomes
De belasting op motorhomes in Wallonië is terug verlaagd.


Naast wetgeving over successie en belastingstermijnen sleutelde de wetgever ook aan een aantal belastingsregels binnen de mobiliteit. Het gevolg was een wijziging van de fiscale verordening voor bedrijfsvoertuigen. Zo bleef bijvoorbeeld het gunstig tarief van verkeersbelasting en inschrijvingstaks voor pick-ups alleen nog voorbehouden voor professioneel gebruik.

Motorhomes de dupe

Addertje onder het gras was dat ook eigenaars van een motorhome in deze categorie bleken te zitten. Met andere woorden: enkel eigenaars van campers voor professioneel gebruik konden volgens het nieuwe decreet nog genieten van het voordelig tarief. Maar aangezien de grote meerderheid van motorhomes ingeschreven is voor privégebruik, betekende dit voor de meeste camperbezitters een forse toename van zowel de verkeersbelasting als de inschrijvingstaks.

En dat de verhoging aanzienlijk was, konden eigenaars vaststellen bij hun nieuwe factuur. Zo steeg de gemiddelde verkeersbelasting van 148 euro naar 486 euro, en er zijn zelfs voorbeelden (ook bij tweedehandsvoertuigen) waarbij de inschrijvingstaks verhoogde van quasi 0 euro naar een bedrag boven de 1.300 euro!

Het hoeft geen betoog dat dit nieuwe decreet zowel bij eigenaars als verkopers tot groot ongenoegen leidde. En ook de beroepsfederatie BCCMA en de belangenvereniging ABUM trokken aan de alarmbel. Het doel van het decreet was bepaalde misbruiken en ontwijkingen in de autofiscaliteit tegen te gaan. Maar van bij aanvang was het zonneklaar dat hier bij gebruikers van motorhomes geen sprake van is. De nieuwe wetgeving voor dit type gebruik was gewoon buiten proportie en werd dan ook liefst zo vlug mogelijk aangepast.

Politieke bocht

Ook de politiek zag snel in dat dit nieuwe decreet voor motorhome-eigenaars oneerlijk en foutief was en sleutelde aan een aanpassing. Na goedkeuring door de commissie begroting heeft het Waals Parlement op woensdag 22 maart 2023 een voorstel van wijziging aan het decreet behandeld en goedgekeurd. Hierdoor worden de hoge tarieven teruggeschroefd, helaas niet volledig naar het oude niveau.

Concreet werd beslist dat de verkeersbelasting maximaal 40% bedraagt van het huidige tarief en gevoelig daalt van 486 euro naar gemiddeld 194 euro. De inschrijvingstaks zal 35% bedragen van het huidige tarief en dalen van 1.614 euro naar 565 euro. Gelukkig wordt de aanpassing met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Hierdoor krijgen eigenaars het te veel betaalde bedrag terugbetaald, weliswaar zonder interesten.

Maar de oneerlijke belasting is, tot grote tevredenheid van de sector en de eigenaars, dus eindelijk gecorrigeerd. Nu kunnen kampeerders weer relaxter genieten en onbezorgd rondtrekken met hun motorhome.