Touring: aantal betrappingen voor rijden onder invloed van drugs stijgt naar recordhoogte met 21%

In ons land gebeurt het vaststellen van drugsmisbruik in het verkeer op basis van een checklist en een speekseltest. Sedert het voorjaar van 2019 hoeft daar geen bloedprik bijgevoegd te worden. Voordien was er telkens een arts ter plaatse nodig daarvoor, hetgeen veel tijd deed verliezen en het aantal controles dus beperkt bleef. De politiediensten gaan het gebruik na van cannabis, speed, XTC, heroïne en cocaïne. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring stijgt het aantal inbreuken steevast. “We stellen een toename vast van 10.930 gevallen in 2020 naar 13.282 in 2021, dat is 21% meer op een jaar tijd. 2022 belooft ook al niet veel goeds, want in 6 maanden tijd zitten we al aan 6.501 betrappingen. De stijgende tendens is al jaren aan de gang*. Drugs en rijden gaan evenmin samen als alcohol en rijden en verhoogt het risico op letselongevallen aanzienlijk”. Omdat dit een toenemend maatschappelijk probleem is, vraagt Touring nog meer controles en sensibiliseringscampagnes.

Image
Inbreuken drugsmisbruik in het verkeer

Wie en wat?

Touring : daar waar alcohol vooral een probleem blijkt te zijn bij oudere bestuurders, zien we het omgekeerde voor wat drugsgebruik betreft. “Meer dan 30% van de inbreuken gebeurt in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar, gevolgd door 25% in de leeftijdsgroep 25-29 jaar. 94% zijn mannen en 25% van de betrappingen gebeuren tijdens een weekendnacht**. Dat drugsgebruik en autorijden gevaarlijk is, blijkt uit een onderzoek over de risicograad***. Voor alcohol wordt dat bepaald door de hoeveelheid in het bloed, voor drugs gaat het vooral om de soort. Zo is het gebruik van speed bijvoorbeeld gevaarlijker dan cocaïne”. Het gebruik van alcohol en drugs in combinatie vertegenwoordigt uiteraard een extreem verhoogd risico om zwaargewond te raken of te sterven in een verkeersongeval, aldus nog Touring.

Wat kan er beter?

“Het is duidelijk dat de maatregel om sneller te testen het mogelijk maakt om meer controles uit te voeren. De politie kan immers nu al een tijdje gebruik maken van zogenaamde speekselcollectoren, zonder bloedprik. Dat staal kan dan sneller geanalyseerd worden in het labo. Deze nieuwe methode is ongetwijfeld voor een groot deel een verklaring voor het stijgend aantal betrappingen”. Maar meer controles moeten op termijn ook voor een afschrikkingseffect zorgen, veel meer dan dat het bedrag van de boete dat kan doen, aldus Touring.

Touring vreest dat het gebruik van drugs en autorijden eerder zal toenemen in tegenstelling tot alcoholgebruik. “We denken ook dat de onderlinge sociale controle nog te beperkt is. Dat is jammer want het positieve effect van zo’n sociale controle is zeer duidelijk wanneer het om jongeren en alcohol gaat in het verkeer”. Dat zou ons moeten aanzetten tot meer sensibiliseringsacties à la BOB, maar dan rond drugsmisbruik,  besluit Touring.   

 

*cijfers federale en lokale politiestatistieken verkeersinbreuken.

**analyserapport federale politie DGR-DRI Bipol.

***Druid 2012 www.druid-project.eu final report.

Wie betrapt wordt met sporen van drugs wordt sowieso gedagvaard voor de politierechtbank die de sanctie bepaalt