Slechts 1 op 3 Belgen vindt autoloze zondagen nuttig

“Voor de meesten is het gewoon een leuke uitstap of een gezellig familiegebeuren.”

Brussel,  12 september 2017. Met de Autoloze Zondag van komend weekend in het vooruitzicht, heeft mobiliteitsorganisatie Touring gepeild naar de mening van de Belg over dit initiatief. “Ruim 6.300 mensen werden daarbij bevraagd. Volgens de enquête* zal ongeveer 40% deelnemen aan de autoloze zondag in één van de participerende steden. Doch voor ruim 31% staat die dag louter synoniem voor een leuke uitstap of een gezellig familiegebeuren”. Touring is de autovrije zondagen genegen maar wijst erop dat het nuttige en het sensibiliserende aspect meer in de verf moet worden gezet: “Er gaat die dag teveel aandacht naar de randevenementen.” 


Het aantal deelnemers aan de autoloze zondagen verschilt danig van gewest tot gewest: in Brussel is het enthousiasme het grootst (60%), gevolgd door Vlaanderen (43%) en Wallonië waar nauwelijks een kwart deelneemt (27%).   


Niet iedereen is overtuigd van het belang van de autoloze zondagen, meent Touring. “Uit de enquête blijkt namelijk dat 4 op de 10 Belgen dit initiatief nutteloos en voorbijgestreefd vindt. 7% ervaart het zelfs als ‘overlast’. Daartegenover acht 33% zo’n initiatief wel sensibiliserend. Meer nog: 18% laat optekenen dat de autoloze zondag hem of haar aanzet na te denken over het eigen verplaatsingsgedrag”.


“Op de dag zelf blijkt dat uiteraard geen probleem want zowat 52% komt met de fiets naar het evenement; 35% daagt te voet op. Een deel daarvan (61%) combineert de ‘uitstap’ met het openbaar vervoer of rijdt met de auto tot aan de rand van de deelnemende stad”.

Touring zelf tracht tijdens deze dag op verscheidene manieren de deelnemers te bereiken en te sensibiliseren voor meer veiligheid in het verkeer. “Daartoe verdeelt het onder meer fluo-hesjes en waarschuwt het voor niet-handenvrij ‘smartphonen’ aan het stuur”. Daarnaast besteedt Touring ook aandacht aan de alternatieve mobiliteit door de fietsbijstand volop in de schijnwerpers te plaatsen.

Voor Touring staat het buiten kijf dat het sensibiliserend aspect voornamelijk de dag zelf enig effect heeft want een dag later loopt het verkeer als vanouds weer in de soep. Het is volgens de mobiliteitsorganisatie evident dat het mobiliteitsvraagstuk niet zal worden opgelost alleen door het organiseren van autovrije dagen.