7 op 10 chauffeurs laten motor draaien voor gesloten overweg

Een steekproef van mobiliteitsorganisatie Touring aan verschillende spooroverwegen toont aan dat slechts 3 op 10 voertuigbestuurders de motor uitschakelen bij het wachten voor de gesloten slagbomen. “De meesten laten de motor lustig draaien, zelfs tot 3 minuten lang. Daardoor ligt niet alleen het verbruik hoger maar stijgt uiteraard ook het niveau van luchtpollutie. Nochtans zegt het verkeersreglement sedert 2004 dat men de motor van de wagen moet uitschakelen bij stilstand, behalve in geval van nood. Ook met een moderne, nieuwe auto loont het uitschakelen van de motor de moeite”.

Touring stapte af aan een aantal spoorwegovergangen in het land om de wachtende voertuigen voor de gesloten slagbomen te checken. “In totaal ging het om 850 voertuigen. De grote meerderheid liet de motor gewoon draaien. We weten allemaal dat een draaiende motor bij een stilstaand voertuig tot niets dient en alleen maar de lucht vervuilt. Aan een gesloten overweg staat men toch al gauw een minuut stil. Elke seconde telt om brandstof te sparen en minder te vervuilen. Voor voertuigen die over een start/stop systeem beschikken start de besparing al in minder dan een seconde. Voor de andere voertuigen is dat binnen de 5 tot 10 seconden. En dat geldt in feite niet alleen voor het wachten aan een spoorwegoverweg. Denk maar even aan alle soorten stops die je maakt tijdens een traject zoals iemand opwachten die bij de bakker binnen is of om een garagepoort te openen.”

Om mensen te overtuigen de motor uit te schakelen bij het wachten moeten een paar mythes de wereld uit, aldus Touring. “Zo is het zinloos om de motor proberen op te warmen wanneer men stilstaat. De motor warmt nauwelijks op en men vervuilt alleen maar de lucht. Dat het steeds aan en uitschakelen van de motor tot meerverbruik leidt is ook een kwakkel. Eens de motor opgewarmd is dit echt marginaal en al zeker niet in verhouding tot wat men kan besparen”.

Touring wil de weggebruiker graag aanmoedigen om hier even bij stil te staan. “De luchtvervuiling door voertuigen is genoegzaam bekend en vraagt om er rekening mee te houden. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Alle beetjes helpen om de luchtkwaliteit te beschermen. Het zal immers nog wel een tijdje zal duren vooraleer we allemaal elektrisch rijden. Men hoeft alleen meer te denken aan deze simpele handeling om al wat minder te verbruiken en te vervuilen.

Bij het kopen van een nieuwe wagen kijkt men best ook naar de aanwezigheid van een start/stop systeem. Op dit moment zijn 40% van de wagens hiermee uitgerust. Dit systeem schakelt de motor automatisch uit wanneer men stopt, ook voor een rood licht. En van zodra men de koppeling induwt start hij ogenblikkelijk en kan men wegrijden. Maar het systeem schakelt niet altijd de motor uit, zodat een manuele handeling toch nodig is”.