Touring: reddingsstrook bij file raakt niet ingeburgerd

“Twee jaar geleden werd de zogenaamde reddingsstrook ingevoerd in ons land. Dat is de ruimte die voertuigbestuurders moeten vrijmaken op wegen met twee of meer rijstroken* in elke richting. Bij file of vertraagd verkeer moeten chauffeurs op de linkerrijstrook zo dicht mogelijk langs de middenberm houden en de anderen zo ver mogelijk naar rechts**. Op die manier ontstaat er een strook waarlangs hulpdiensten makkelijker door kunnen. Het was mobiliteitsorganisatie Touring die jaren geleden het voorstel heeft gelanceerd. Maar een steekproef van Touring toont nu aan dat het principe helemaal nog niet is ingeburgerd en dat bijna niemand spontaan de reddingsstrook vrijlaat. Touring verwelkomt en steunt daarom ten volle de nieuwe sensibiliseringscampagne van Wegen & Verkeer die vandaag wordt gelanceerd.

“Voordien was het zo dat, wanneer er een voertuig van de hulpdiensten, met geactiveerde sirene en zwaailichten, in aantocht was, men allerhande manoeuvres deed om een doorgang vrij te maken met het gevolg dat het vaak tot een nog moeilijker situatie leidde. Het stond ook niet goed omschreven in de verkeerscode”.  

Hoe moet het dan wel?

“Sedert twee jaar zijn de spelregels dus veranderd en moet men altijd, dus ook wanneer er geen hulpdienst-voertuig nadert, sowieso een ruimte vrijhouden van zodra het verkeer vastloopt. Bij een weg met twee rijstroken in elke richting is dat tussen de linker- en de rechterrijstrook en bij drie rijstroken in elke richting is dat tussen de linker- en de midden-rijstrook. Het principe wordt succesvol toegepast in andere landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Voorwaarde is natuurlijk dat iedereen dit doet”.

“Ondanks de infocampagnes die de overheden reeds hebben gevoerd, zijn er nog veel weggebruikers die niet op de hoogte zijn van dit nieuwe reglement. Moet de politie dat meer controleren***? Dat is allesbehalve eenvoudig omdat het vaak niet om één flagrante overtreder gaat. Een boete voor een of enkele weggebruikers zou door de geverbaliseerde als onrechtvaardig worden ervaren”.

Touring  vraagt dat de overheid de situatie op de weg verder opvolgt en evalueert. Er zijn vast ook wegen waar het vrijhouden van een reddingstrook gewoon niet kan omdat ze niet breed genoeg zijn. Een voorbeeld zijn de Brusselse tunnels op de Kleine Ring: ondanks het oproepen tot het vrijhouden van een reddingsstrook via de digitale borden is er gewoon te weinig ruimte om dat te doen.  Het blijft de vraag wat daar dan moet gebeuren. “Sensibiliseren blijft in elk geval nodig met signalisatie op de rijweg of op borden. Belangrijk daarbij is dat ook in het buitenland wordt geïnformeerd over de maatregel, aangezien België een transitland is, waar zeer veel buitenlands verkeer door moet. En tenslotte moet het principe van de reddingsstrook ook tijdens de rijopleiding ter sprake worden gebracht”.   

 

*op alle andere wegen, blijft het vroegere principe gelden: ruimte vrijmaken van zodra men sirenes van hulpdiensten hoort.  

**in principe mag men geen gebruik maken van de pechstrook om uit te wijken, maar dat staat niet met zoveel woorden in het nieuwe reglement en vaak doet men dat nu al. Nood breekt hier dus wet. De busstrook of een gesloten spitsstrook mogen hiervoor niet gebruikt worden. Motorrijders mogen wel aan lage snelheid over de reddingstrook rijden om door de file te geraken. Dit is geen vrijgeleide is tot te snel rijden voor motorrijders max 50 km/u op de snelweg bij file en het verschil met andere voertuigen mag niet groter zijn dan 20km/u

***overtreding van eerste graad, boete van 58 euro. Het hinderen van een prioritair voertuig met sirene is ook een overtreding maar dan van derde graad (174 euro).