Image

De volledige sluiting van de Leopold II tunnel leidt bovengronds tot verkeersopstroppingen en slechte luchtkwaliteit. Tijd voor een gedeeltelijke opening?


De Leopold II-tunnel in Brussel is abrupt gesloten voor de uitvoering van onderhoudswerken. Logisch in coronatijden met veel minder verkeer, maar momenteel levert die sluiting meer kosten op dan baten. Tijd voor een heropening?

Brussel Mobiliteit laat sinds geruime tijd werken uitvoeren aan de Leopold II-tunnel, een belangrijke verkeersader in het noorden van de stad. Die werken vinden normaal gezien ‘s nachts plaats om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken. Enkel in de zomermaanden sluit de tunnel ook overdag, omdat de verkeersdruk op dat moment veel lager ligt.

In het begin van de coronacrisis werden de renovatiewerken echter stilgelegd en ging kostbare tijd verloren. Eind april startten de werken weer op, maar besloot men om de tunnel helemaal te sluiten tot eind augustus.

Nu de lockdown geleidelijk werd opgeheven, komt ook het verkeer naar en in Brussel stilaan weer op gang. En dat leidt tot grote verkeersproblemen, omdat de Leopold II-tunnel ook overdag gesloten blijft.Gesloten tunnel veroorzaakt opstoppingen

Pendelaars van buiten de hoofdstad zijn goed voor 60% van de werknemers in Brussel. Zij nemen veel minder vaak het openbaar vervoer en klagen over de gebrekkige doorstroming. Ook de hulpdiensten rijden zich vast in de files boven de gesloten tunnel.

Het toegenomen autoverkeer verloopt niet enkel over de Leopold II-laan. Automobilisten gaan op zoek naar alternatieven in de kleine straatjes van de omliggende gemeenten, wat ook daar zorgt voor verkeersopstoppingen en een slechtere luchtkwaliteit.

Niet enkel de lokale bevolking lijdt daar onder, ook het groeiend aantal pendelaars dat met de fiets naar het werk komt ondervindt zo onrechtstreeks hinder van de gesloten tunnel. Lokale handelszaken tenslotte zijn eveneens gebaat bij een vlotte bereikbaarheid. Zij verdienen immers maximale ondersteuning in tijden van economische relance.

Redenen genoeg dus om de Leopold II-tunnel overdag weer te openen voor het verkeer, zoals oorspronkelijk gepland was.