Welke juridische bijstand krijg ik?

Je krijgt juridische hulp bij geschillen die verband houden met je auto en andere vormen van mobiliteit:

 • Je kan rekenen op strafrechtelijke verdediging als je de wetten en reglementen van de verkeerswetgeving en het strafwetboek overtreedt.
 • Je krijgt juridische bijstand om je materiële en/of lichamelijke schade terug te vorderen na een ongeval, verduistering, (poging tot) diefstal, agressie of vandalisme.
 • We verdedigen je als er vergoedingen geëist worden van jou.
 • We zorgen voor je burgerlijke verdediging of contractuele verhaal bij alle contractuele geschillen (zoals aankoop, verkoop, bruikleen, onderhoud en herstelling, parking, carwash, takelen, enz.) in verband met je auto.
 • Wij verdedigen je bij een geschil over rijverbod, betwistbare intrekking of beperking van je rijbewijs.
 • We staan je bij als er een conflict is over de inschrijving, technische controle en verkeersbelasting.

Lees de infofiche voor alle details.

Wie is er verzekerd?

Jij en je gezin als: 

 • eigenaar, houder, bestuurder of passagier van een auto
 • voetganger, fietser of ruiter
 • passagier van elk ander vervoermiddel dat valt onder een lidstaat van de EU, Noorwegen of Zwitserland

Wat zijn de bijkomende waarborgen?

 • Je wordt gerepatrieerd als je auto onbruikbaar is na een verkeersongeval in het buitenland.
 • Je wordt door ons vergoed als je betrokken bent bij een ongeval veroorzaakt door een geïdentificeerde, onvermogend erkende derde.
 • Je kan bij een ongeval in recht een voorschot krijgen voor de schade aan je auto of voor medische kosten.
 • Wij schieten een borgsom voor als je in het buitenland een ongeval hebt en de plaatselijke autoriteiten een borgsom eisen.

Wat zijn de dekkingsplafonds?

 • De maximale financiële tussenkomst bij een geschil bedraagt € 75.000. 
 • Als je gerepatrieerd moet worden, vergoeden we maximaal € 750.
 • Als de derde onvermogend is, komen we tussen voor maximaal € 7500. 
 • De voorschotten bedragen maximaal € 7.500 bij materiële schade en € 750 bij lichamelijke schade.  
 • De maximale strafrechtelijke borg die we voorschieten, bedraagt € 12.500.

Waar kan ik op juridische bijstand rekenen?

 • voor minnelijke schikkingen: hele wereld  
 • voor gerechtelijke procedures: landen op je verzekeringsbewijs (vroegere ‘groene kaart’)  
 • voor waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg: lidstaten van de EU, Noorwegen en Zwitserland

Wat is niet verzekerd?

De Touring Rechtsbijstand voertuigen komt niet tussen voor:  

 • geschillen met betrekking tot belangen van derden voor wie je je borg stelt
 • misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • situaties waarbij je auto niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering  
 • straffen, boetes, opdeciemen, verplichte bijdragen en minnelijke schikkingen opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • bedragen die je zou moeten betalen volgens een gerechtelijke beslissing of minnelijke schikking

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • Straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • Situaties waarbij het verzekerde voertuig niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering
 • Geschillen van minder dan 60 EUR