Fietsbijstand

Een verzekeringsproduct van AG

Touring Bike

Pechverhelping en takeling 24u/7 van alle type fietsen, overal in België en tot 100km buiten de grenzen.
Is je fiets niet onmiddellijk herstelbaar, vergoeden we je vervangfiets.
Bij ongeval betalen we je medische kosten terug tot € 12.500.
Materiële schade door een diefstal of poging tot diefstal
Professionele sportbeoefening
Hoofdletsels door het niet dragen van een fietshelm
Hoeveel personen wil je verzekeren?

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

  • Algemene voorwaarden
  • IPID fiche
  • Voorwaarden verkoop op afstand
€ 4,17/maand of
€ 50/jaar
Touring Bike

Waar kan je op pechverhelping rekenen?

Overal in België en tot 100km buiten de grenzen, ook bij je thuis.

Wanneer komt Touring tussen?

Bij pech, bandenproblemen, ongeval, vandalisme en diefstal.

Welke fietsen komen in aanmerking?

Elke fiets, speed pedelec, vouwfiets, bakfiets, ligfiets, tandem, éénwieler en driewieler, al dan niet elektrisch aangedreven.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

  • Het contract start op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd en er rekening werd gehouden met eventuele wachttijden voorzien in de algemene voorwaarden.
  • Voor de waarborg 'Vervangfiets' is er een wachttijd van 10 dagen.

 

Wist je dat…

  • We je in 75% van de gevallen binnen het uur weer op weg helpen (Bron: Touring interne statistiek, Road Side Repair Rate B2C, 2022).
  • Meer dan 9 op de 10 klanten tevreden tot zeer tevreden zijn (Bron: Touring tevredensheidsenquête na interventie, september 2022).
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen