Image
Verbrandingsmotoren (benzine en diesel) zijn weldra verboden in onze hoofdstad. Maar is de infrastructuur daar wel klaar voor?

De Brusselse regering besliste onlangs om tegen 2035 alle verbrandingsmotoren te bannen. Dieselmotoren worden zelfs al vanaf 2030 verboden. De beslissing werd abrupt genomen, zonder het minste overleg met de mobiliteitsactoren.

Kleine Ring in Brussel
Verbrandingsmotoren zijn weldra niet meer welkom in onze hoofdstad.

We zijn het er allemaal over eens dat we inspanningen moeten leveren om de vervuiling van onze planeet en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Wat niet belet dat dit verbod, met een zo krappe termijn, blijk geeft­ van een complete minachting voor onze ondernemingen en burgers. Vooral voor de economisch kwetsbaarste mensen, als je weet dat de gemiddelde lee­ftijd van het Belgische wagenpark schommelt rond de negen jaar!

De Brusselse regering maakt geen enkele uitzondering op haar verbod op verbrandingsmotoren, eerst diesel en daarna benzine. CNG (aardgas) of LPG? De nieuwe synthetische brandstoffen die volop in ontwikkeling zijn? De doorlopende verbetering van de benzine- en dieselmotoren? Dat alles wordt zomaar van tafel geveegd. Hetzelfde geldt voor de hybride en oplaadbare hybride voertuigen.

Overhaaste beslissing

Om de Brusselse instanties hun zin te geven, moeten we dus naar 100% elektrisch. Onze onderzoeken tonen echter aan dat de huidige laadinfrastructuur lang niet voldoet. Vandaag zijn er in Brussel minder dan 200 openbare laadstations beschikbaar. De stad rekent op een aanbod van 250 laadstations (500 laadpunten) tegen eind dit jaar en ... van 11.000 tegen 2035. Wie geloof­ dat?

Maar het is nog erger. Want zelfs zoveel openbare laadstations zijn geen oplossing voor mensen die in een appartement wonen of op een plaats waar er geen laadpunt is. Zullen zij hun auto voorgoed moeten opgeven als ze in Brussel wonen?

elektrische laadstations
Op naar totale elektrificatie?

Bovendien zal het nog jaren duren voor de alternatieven voor de auto die al zo lang gevraagd worden (GEN, uitbreiding van de metro, mobiliteitsbudget, ...) operationeel zijn.

En is ons land wel in staat om voldoende elektriciteit te leveren om honderdduizenden 100% elektrische voertuigen op te laden? Veel experts waarschuwen nu al voor waarschijnlijke tekorten na de kernuitstap.

Touring vindt deze eenzijdige beslissing, die alle bovenstaande argumenten in de wind slaat, buitengewoon jammer. Er moet wel degelijk ingegrepen worden, maar niet overhaast en niet in strijd met de democratie.