Move On Buitenland

Een verzekeringsproduct van AG

Pechverhelping verzekering voor meerdere voertuigen in buitenland

24/7 pechverhelping en sleping, overal in Europa (behalve in België)
Voor zowel je wagen, motor, scooter, (elektrische) fietsen en steps
Vervangwagen tot 15 dagen
Pechverhelping in België
Voertuig al geïmmobiliseerd in een garage of werkplaats
Kosten van wisselstukken
Standaard garanties
Wil je ook dekking in België’ ?
Combineer en geniet van een korting tot €38!

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 132/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Welk voertuig is verzekerd?
 • auto, motorfiets, bestelwagen, mobilhome met maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton en maximale lengte van 7 m 
 • caravan of aanhanger (<1,5T) als die aan je auto hangt
 • fiets, elektrische fiets, vouwfiets, bakfiets, eenwieler, tandem, ligfiets, motorfiets, bromfiets, scooter, step
 • niet verzekerd: oldtimers, landbouwvoertuigen en taxi’s

Waar kan ik op pechverhelping rekenen?

 • Je krijgt hulp bij pech in de landen van de Europese Unie (met uitzondering van Cyprus, Estland en Letland, Litouwen) én in Andorra, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
 • Niet verzekerd: de Canarische eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla en Frans grondgebied buiten Frankrijk. 
 • Met de optie 'pechverhelping in België' kan je ook op hulp rekenen binnen België

Wie kan op pechverhelping rekenen?

Deze formule biedt pechverhelping voor jou of je familie (bij de formule familie), ongeacht de bestuurder of het voertuig. Het kan dus gaan om:

 • personen waarvoor is ingetekend op de pechverhelping
 • passagiers aan boord van de auto als je de bestuurder bent

Goed om te weten: 

 • Als je passagier bent, dan gelden de waarborgen enkel voor jou. 
 • Je moet niet noodzakelijk de eigenaar van het voertuig zijn. 
 • Pakjesdiensten, taxidiensten of diensten voor ceremonievervoer kunnen niet intekenen.  

Welke pechverhelping krijg ik?

 • Als je auto moet worden getakeld, is dat naar de meest geschikte garage in België of de dichtstbijzijnde buiten België. 
 • We brengen jou, je bagage en je passagiers terug naar huis indien we moeten takelen.
 • Je krijgt een vervangwagen tot 15 dagen per jaar.
 • Je krijgt een vervangingschauffeur als je niet meer kan rijden.
 • Voor de optie 'pechverhelping in België': Je kan binnen België rekenen op een vervangwagen tot 5 dagen/jaar voor de formule Individueel of 8 dagen/jaar voor de formule Familie) 

Waar kan ik op reisbijstand rekenen?

 • Je krijgt reisbijstand in de hele wereld behalve in België.

Welke reisbijstand krijg ik?

 • Je hebt een ongeval of je wordt ziek op reis: onbeperkte terugbetaling van alle medische en repatriëringskosten. 
 • Je hebt nog verzorging nodig in België na een ongeval of ziekte in het buitenland: je medische kosten worden vergoed tot € 6.000.
 • Je moet vervroegd terugkeren omwille van problemen in België: familielid in het ziekenhuis, schade aan de woning enz. 
 • Met de Fly Zen-waarborg op je vluchten krijg je een schadevergoeding bij vertraging, annulatie, geweigerde instap of overboeking.
 • Niet verzekerd: kosten om je verblijf te annuleren. Daarvoor heb je een annulatieverzekering nodig.
 • Niet verzekerd: operaties of ziekenhuisopnames in het buitenland die al gepland stonden voor je op reis vertrekt.
 • Niet verzekerd: aandoeningen en gebeurtenissen door gebruik van drugs, alcohol of elk ander product niet voorgeschreven door een arts.
 • Niet verzekerd: zakenreizen.

Wie kan op reisbijstand rekenen?

 • jij en je (klein)kinderen als jullie allemaal onder hetzelfde dak wonen en dezelfde wettelijke verblijfplaats in België hebben
 • minderjarige (achter)kleinkinderen die met je meereizen, als hun ouders niet meereizen
 • studenten die op kot wonen of kinderen die bij je ex-partner verblijven als ze een woonplaats in België hebben

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

 • vanaf de dag na de betaling 
 • voor maximaal 3 opeenvolgende maanden in het buitenland (contacteer ons als je langer dan 3 maanden naar het buitenland gaat)
 • voor een periode van 1 jaar

Op welke service kan ik nog rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je krijgt een gratis jaarlijkse check-up van je wagen: remmen, olie en batterij enz.
 • Je krijgt hulp om je aanrijdingsformulier in te vullen.

Bij de optie 'medische reisbijstand': 

 • Fly Zen: compensatie tot 600 per persoon in geval van vertraging, annulering van de vlucht, instapweigering of overboeking.
 • Onze medische advieslijn Doctor Line geeft via video of telefoon praktische raad, uitleg bij een diagnose of een doorverwijzing naar de beste zorg.
 • Je krijgt toegang tot de lounges van Brussels Airport en Charleroi Airport. Rust en comfort troef! De vouchers voor Brussels Airport vraag je hier aan.
 • Touring regelt de aanvraag, de standaard behandelingskosten en aflevering van je visum.

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Als meerdere personen binnen de familie met hetzelfde voertuig rijden, dan zijn ze niet verzekerd als je de familie formule niet hebt genomen.
 • Je bent niet gedekt in de Canarische eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla en Frans grondgebied buiten Frankrijk.
 • Je bent niet verzekerd als je voertuig op het moment van onderschrijving al pech heeft of zich in een herstelplaats bevindt.
 • Voertuigen gebruikt door pakjesdiensten, taxidiensten, bezoldigd personentransport of ander professioneel gebruik kunnen niet intekenen. Oldtimers en landbouwvoertuigen zijn evenmin verzekerde voertuigen.
 • Kosten van wisselstukken worden niet terugbetaald.
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen