Image
amendes

Vanaf 1 juli veranderen er een aantal verkeersregels en worden sommige overtredingen zwaarder bestraft. Hogere boetes, camera’s die kunnen leiden tot een proces-verbaal, … dit is waar je je aan mag verwachten.

 

Inhoud

Zwaarder veroordeelde overtredingen
Overtredingen die geconstateerd worden door automatische toestellen
Overtredingscategorieën en de bijhorende boetes
   1ste graad (€58)
   2de graad, indirect gevaar (€116)
   3de graad, direct gevaar (€174)
   4de graad, onherstelbaar gevaar (rechtbank)
Voor snelheidsovertredingen
   In de bebouwde kom, aan een school, in een zone 30, …
   Op andere wegen
Alcohol en drugs

De verkeersregels veranderen voortdurend, en de wetgever past ze aan aan de nieuwe technologie. Tot die conclusie kom je als je de laatste maatregelen leest die de wetgever onlangs heeft genomen en die sinds 1 juli in voege zijn.

Zwaarder veroordeelde overtredingen

De ernst van bepaalde overtredingen is naar boven bijgesteld. Waaronder deze:

 • Na iemand ingehaald te hebben niet zo snel mogelijk terug naar rechts gaan, met name op de snelweg, is voor alle gebruikers een overtreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van € 116. Hiermee mikt men voornamelijk op bestuurders die zonder reden op de middenstrook van de snelweg blijven rijden.
 • Rijden op de pechstrook van de snelweg wordt een overtreding van de derde graad. Gebruik je hem zonder geldige reden, dan kost dit je dus € 174.
 • Het inhaalverbod bij neerslag voor voertuigen van meer dan 7,5 ton gaat van de eerste naar de tweede graad. Dit betekent dat deze overtreding bestraft wordt met een onmiddellijke inning van € 116, tegenover € 58 vandaag.
 • Hetzelfde geldt voor bussen, touringcars, vrachtwagens en andere voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton die op de linkerrijstrook rijden van een snelweg met drie rijstroken (tenzij ze daar door de signalisatie toe verplicht worden).

Overtredingen die geconstateerd worden door automatische toestellen

Je hebt het op onze Belgische wegen vast al opgemerkt, het groeiende aantal “ANPR”-camera’s (Automatic Number Plate Recognition), niet te verwarren met snelheidscamera’s. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk om het verkeer te monitoren, maar daar stopt het niet! Sinds 1 juli kunnen deze camera’s inderdaad ook een hele reeks overtredingen constateren, waaronder deze:

 • In de verkeerde richting rijden in een eenrichtingsstraat.
 • Een kruispunt versperren en het verkeer in de dwarsrichting hinderen, ook al gaf het verkeerslicht je toestemming om door te rijden. Of een rond punt blokkeren. Zo kunnen mensen die zich op een kruispunt begeven in de wetenschap dat ze er zullen stilstaan makkelijker bestraft worden.
 • De richting niet volgen die aangegeven wordt door een signaal of door pijlen op een kruispunt.
 • Een verkeersbord negeren.
 • Een richting inslaan die verboden wordt door een signaal.
 • Een inhaalverbod overtreden.

Overtredingscategorieën en de bijhorende boetes

Vóór 2006 had je eigenlijk maar twee soorten overtredingen: “zwaar” of niet. Maar sindsdien heeft de wetgever geprobeerd om deze overtredingen in te delen in vier graden. Hoe hoger het cijfer, des te groter het risico op een ernstig ongeval en des te gepeperder de boete! Enkele voorbeelden en het bijhorende tarief:

1ste graad (€58):

 • Je richtingaanwijzers niet opzetten wanneer dit verplicht is
 • ‘s Nachts zonder licht fietsen
 • De busstrook gebruiken wanneer dit verboden is

2de graad, indirect gevaar (€116):

 • Je veiligheidsgordel niet dragen
 • Door een oranje licht rijden
 • Je mobiele telefoon zonder handsfree kit gebruiken tijdens het rijden
 • Langs rechts inhalen
 • De middenstrook van de snelweg monopoliseren
 • Illegaal parkeren op een plaats voor gehandicapten

3de graad, direct gevaar (€174):

 • De pechstrook misbruiken
 • Een inhaalverbod niet respecteren
 • Door een rood licht rijden
 • Een voetganger/fietser in gevaar brengen
 • Tripleren wanneer dit verboden is

4de graad, onherstelbaar gevaar (rechtbank):

 • Links inhalen op een helling of in een bocht
 • Aanzetten tot overdreven snelheid
 • De signalisatie van een overweg niet respecteren
 • Rechtsomkeer maken op een snelweg
 • Racen op de openbare weg

Voor snelheidsovertredingen

In de bebouwde kom, aan een school, in een zone 30, …

 • + 1 tot 10 km/u: €53
 • + 11 tot 30 km/u: €53 + € 11 per bijkomende km/u
 • + 30 km/u: rechtbank

Op andere wegen:

 • + 1 tot 10 km/u: €53
 • + 11 tot 40 km/u: €53 + €6 per bijkomende km/u 
 • + 40 km/u: rechtbank

Alcohol en drugs

0,2 0/00 - 0,5 0/00 (beroepschauffeurs): €105

0,5 0/00 - 0,8 0/00: €179

0,8 0/00 - 1,0 0/00: €420

1,0 0/00 - 1,2 0/00: €578 of rechtbank

1,2 0/00 - 1,5 0/00: €1.260 of rechtbank

+ 1,5 0/00: rechtbank

Weigering alcoholtest/drugs: rechtbank

En tot slot nog dit: de autoriteiten willen je wijzen op de risico’s van gevaarlijk gedrag op de weg. Zo ontvangt de overtreder sinds kort, samen met de boete, ook een bericht om hem te informeren en sensibiliseren!

Deel deze inhoud