Image
Moet roken in de auto verboden worden?
Is het volgens jou een goed idee om roken te verbieden in de wagen? We vroegen dit onlangs aan onze lezers op Facebook na een voorstel van minister Di Antonio...

Eerst een kleine verduidelijking. De inmiddels voormalige minister van Milieu Di Antonio wilde deze overtreding – strafbaar met 150 euro boete – invoeren op gewestelijk niveau. Deze maatregel is dus niet verbonden aan de wegcode, zoals Karel Van Coillie, juridisch adviseur van Touring, destijds al opmerkte.

De wegcode – een federale kwestie – kan zo’n maatregel die betrekking heeft op de volksgezondheid, en niet op de verkeersveiligheid, niet opleggen. Al bestaat er wel een artikel van de wegcode – artikel 8.3 – dat je in verband kan brengen met roken in een voertuig: “Elke bestuurder moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand hebben.”

Het is dus een artikel dat ook betrekking kan hebben op het eten van een broodje, mobiel telefoneren, zich schminken, de krant lezen, … Een overtreding van de tweede graad die bestraft kan worden met een boete van 116 euro – onmiddellijke inning – tot 160 euro voor een transactie, en zelfs tot 2.000 euro als de zaak voor de rechtbank komt.

Strenger in Vlaanderen

De door minister Di Antonio voorgestelde maatregel was dus een volksgezondheidsmaatregel. In 2016 overwoog federaal minister Maggie De Block (Open Vld) trouwens een gelijkaardige maatregel; tot nu toe echter zonder gevolg. Kortom, deze maatregel zal aan “Waals/Brusselse” kant volgend jaar van kracht worden. En in Vlaanderen? Daar werden de teksten snel gestemd, waardoor het verbod al van kracht is sinds 6 februari. Het gaat om kinderen tot 16 jaar, terwijl in het zuiden van het land sprake is van 18 jaar. Maar (de voormalige) minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) is nog een stap verder gegaan: het verbod op roken in het bijzijn van kinderen geldt ook voor de elektronische sigaret en de boete kan oplopen tot 1.000 euro!

Naar het voorbeeld van andere landen

Al deze aankondigingen volgen het voorbeeld van landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Zuid-Afrika en van tal van Amerikaanse staten en Canadese provincies. De leeftijd van de kinderen – en ook de omvang van de sancties – verschilt van het ene voorbeeld tot het andere. Frankrijk is met 18 jaar een van de strengste landen als het om de leeftijd van de kinderen gaat. In de andere betrokken landen is dit 12 of 16 jaar. Maar allemaal hebben ze slechts één doel: de gevaren van passief roken beperken in een omgeving die zo afgesloten is als het interieur van een auto.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst er bovendien op dat passief roken:

  • het risico op cardiovasculaire en luchtwegaandoeningen, zoals coronaire hartziekten en longkanker, aanzienlijk verhoogt.
  • een oorzaak kan zijn van wiegendood of een te laag geboortegewicht;
  • jaarlijks ongeveer 890.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt.

Verder zou, nog altijd volgens de WHO, bij meer dan 40% van de kinderen wereldwijd minstens één van de ouders roken.

En jij, wat denk jij ervan?

Rokers zijn zich vaak bewust van deze gevaren en de meeste mensen blijken achter dit verbod te staan. In het laatste onderzoek van de Stichting tegen Kanker, van oktober 2017, vindt 93% van de ondervraagden het normaal dat er in de auto niet gerookt wordt in het bijzijn van kinderen. Ook onder de rokers is de meerderheid (88%) voorstander van een verbod.

Een tendens die volledig in lijn ligt met onze Facebook-poll, eind 2017. Een overgrote meerderheid van de 181 deelnemers keurde de maatregel goed:

  • 134 vonden het getuigen van gezond verstand
  • 21 vonden de maatregel enkel nuttig als er kinderen aan boord waren
  • 12 vonden het een goed idee voor de verkeersveiligheid
  • 8 zagen het als een aanval op de persoonlijke vrijheid
  • 6 vonden dit niet echt belangrijk

Bij de commentaren was het opvallend dat veel mensen zich afvroegen waarom het om een “verplichting” ging. Terwijl het voor hen gewoon een kwestie van gezond verstand was, en er dus geen nood was aan een zoveelste verbod.

En jij, wat vind jij hiervan?

Deel deze inhoud