Moet roken in de auto verboden worden?

13/02/2018
Auto cigaret

Door Vincent Hayez

Het voorstel van Waals minister Carlo Di Antonio (CDH) deed onlangs heel wat stof opwaaien. Waar ging dit over? ‘Roken verbieden in de auto waar kinderen bij zijn.’ Het minste wat we kunnen zeggen, is dat dit de gemoederen hoog heeft doen oplopen!

Laten we eerst nog iets preciseren. Minister van Leefmilieu Di Antonio wou deze overtreding op gewestelijk niveau invoeren - en bestraffen met een boete van €150 - aangezien leefmilieu een van zijn bevoegdheden is. Het is dus geen maatregel gekoppeld aan de Wegcode, herhaalt Karel Van Coillie, verkeersjurist bij Touring.

 

“De wegcode is een federale bevoegdheid. Daarin kan men geen maatregelen opleggen die enkel de volksgezondheid betreffen, en niet over verkeersveiligheid gaan. Er bestaat nochtans wel een artikel in de Wegcode - artikel 8.3 - dat gekoppeld kan worden aan roken binnen in een voertuig: “Elke bestuurder moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en moet voortdurend zijn voertuig goed in de hand hebben.”

 

Dit artikel kan dus ook betrekking hebben op een broodje eten, je gsm in de hand hebben, make-up aanbrengen, de krant lezen... Dit is een overtreding van de tweede graad waarop een boete staat van €116 (onmiddellijke inning) tot €160 voor een minnelijke schikking, en tot €2000 als de zaak voor de rechtbank wordt gebracht!

 

Andere landen geven het voorbeeld

Het voorstel van minister Di Antonio valt dus binnen het domein van de volksgezondheid. In 2016 had federaal minister Maggie De Block (Open Vld) al eenzelfde maatregel voorgesteld, maar deze bleef tot op vandaag onuitgevoerd. Ook in Vlaanderen kondigde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) het plan aan om roken te verbieden in een auto met kinderen, “mocht er niets veranderen op federaal niveau”.

 

Al deze aankondigingen komen er in het kielzog van een resem landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zuid-Afrika en talloze Amerikaanse staten of Canadese provincies. De leeftijd van de kinderen varieert, de opgelegde sancties ook. Frankrijk is een van de strengste landen inzake de leeftijd: 18 jaar. In de andere landen ligt de grens op 12 tot 16 jaar. Eén doel heeft iedereen gemeenschappelijk: de gevolgen van passief roken in een besloten ruimte zoals de cabine van een wagen zoveel mogelijk indijken.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) herhaalt dat passief roken:

 

  • aanzienlijke risico’s met zich meebrengt op hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen, waaronder coronaire hartziekten en longkanker;
  • een oorzaak is van wiegendood bij baby’s en een te laag geboortegewicht;
  • ongeveer 890.000 voortijdige overlijdens per jaar veroorzaakt.

 

Volgens de WHO heeft ook meer dan 40% van de kinderen wereldwijd minstens één rokende ouder.

 

Wat vinden jullie?

Rokers zijn zich vaak erg bewust van de gevaren en ook het grote publiek is gewonnen voor dit verbod. Uit een laatste onderzoek uit oktober van de Stichting tegen Kanker bleek dat 93% van de respondenten het normaal vindt om niet te roken in de auto in het bijzijn van kinderen. Een meerderheid van de rokers (88%) is ook voor het verbod.

 

Ook onze enquête op Facebook vorig jaar volgde deze trend. Een overweldigende meerderheid van de 181 respondenten was het eens met de maatregel:

 

  • 134: vinden dat dit gezond verstand is
  • 21: vinden dat dit enkel nuttig is met kinderen in de wagen
  • 12: vinden dit goed voor de verkeersveiligheid
  • 8: beschouwen dit als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid
  • 6: vinden dit niet van belang.

 

We stippen ook aan dat veel mensen zich vragen stellen bij de verplichting van de maatregel, terwijl dit voor hen eerder een kwestie is van gezond verstand. Een echt verbod hoeft dus niet.

 

Wat denk jij hierover?

Vincent Hayez

Vincent Hayez

Verwante inhoud