Image
De zomer van 2023 was met zijn vele uitdagingen en belangrijke aanpassingen bijzonder leerrijk voor Touring.

De zomer van 2023 was behoorlijk intens voor Touring. En dat is niet verwonderlijk. Er waren namelijk opmerkelijke wijzigingen in de manier waarop wij onze activiteiten beheren, het gevolg van de 'learnings' van 2022. Laten we de zomer in Europa en onze vooruitzichten voor 2024 eens even in kaart brengen.


In een vorig artikel vertelden we hoe onze wegenwachters deze zomer onze Belgische klanten uit de nood gingen helpen in Zuid-Frankrijk.

In de zomer van 2023 werden er in heel Europa veel minder auto's gerepatrieerd. Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland en Nederland blijven het grootste deel van het transportvolume van Touring voor hun rekening nemen, met 88% van de repatriëringen deze zomer.


Meer partners voor de repatriëring van voertuigen

In de lente namen we maatregelen om de zomer beter de baas te kunnen. We trokken daarvoor lessen uit het jaar voordien. We werken nu bijvoorbeeld samen met nog meer transporteurs en verbeterden onze digitale tools voor de opvolging van gerepatrieerde voertuigen. Dankzij dat voorbereidende werk kon Touring de repatriëringstermijnen met een kwart verkorten in vergelijking met 2022.

Touring zomerseizoen repatriëring van voertuigen

Toch botsten we op grote, onvermijdelijke problemen. De garages en concessiehouders in Frankrijk verdronken in het werk. In Italië waren ze in augustus vaak gesloten. We zien ook een algemeen tekort aan vervangwagens, een trend die zich heeft ingezet in 2020.

Buitenlandse verhuurbedrijven eisten dan ook dat Belgische bestuurders hun vervangwagen inleverden in het kantoor waar ze hem in ontvangst namen, in plaats van er rustig mee naar België te rijden. Om deze situatie te verhelpen, hebben we onze samenwerking met Logixc en Sixt gebruikt om onze klanten te voorzien van de voertuigen die ze nodig hadden.


Vooruitzichten voor de zomer van 2024

Gesterkt door deze ervaringen en de lessen uit de zomer van 2023 bereidt Touring zich nu voor op de zomer van 2024, met een aantal initiatieven die onze diensten verder moeten verbeteren:


Lokale samenwerking en meer garages

We gaan onze samenwerking met lokale partners versterken, met name in Frankrijk, door ons netwerk van partnergarages uit te breiden. Zo wordt de hoge werklast in deze regio's beter opgevangen, met misschien de garantie op reparaties ter plaatse en minder repatriëringen van voertuigen.


Voertuigkeuze van de Belgische wegenwachters in Frankrijk

Door de voertuigen die naar het zuiden van Frankrijk worden gestuurd beter te diversifiëren, zal het slepen efficiënter verlopen dan met de polyvalente voertuigen die in de zomer van 2023 werden ingezet (op de snelweg is slepen met een takelwagen met lepelsysteem verboden).


Beheer van de opdrachten door onze Belgische systemen

Om de coördinatie te vereenvoudigen, onderzoeken we de mogelijkheid om de opdrachten van onze wegenwachters in het zuiden van Frankrijk te dispatchen vanuit onze centrale systemen in België. Zo kunnen we onze middelen efficiënter toewijzen en opvolgen.


Een afspraak maken

Onze klanten zijn op vakantie minder gehaast dan in België. We zijn dan ook van plan om bepaalde tussenkomsten op afspraak te laten verlopen. Zo vereenvoudigt het time management en kunnen we logische trajecten inplannen.


Een betere samenwerking met de andere clubs van het netwerk ARC Europe

We zijn bezig met het bundelen van de middelen van de clubs, en dan vooral de wegenwachters van de Nederlandse ANWB. Ook de Duitse club ADAC is van plan om wegenwachters naar Frankrijk te sturen. We proberen onze gegevens en middelen te delen om onze wegenwachters slimmer in te zetten. En misschien kunnen ze zelfs werken voor alle klanten van ARC Europe!

In een notendop: de zomer van 2023 was met zijn vele uitdagingen en belangrijke aanpassingen bijzonder leerrijk. Zoals elk jaar kunnen we onze diensten voor de zomer van 2024 zo nog verder verbeteren. We doen dat met een versterking van onze lokale samenwerkingen, een aanpassing van onze middelen en innovatie om onze b2b- en b2c-klanten nóg beter te dienen. Het blijft onze ambitie om de reizigers in Europa een snelle en doeltreffende service te bieden, zelfs in het drukke zomerseizoen.