Traveller Full*

PROMO
Een verzekeringsproduct van AG

Reisbijstand voor al je reizen het hele jaar door

Voor al jouw reizen (citytrip, skiën, naar de zon, …) in de hele wereld (behalve België)
Onbeperkte terugbetaling medische kosten en repatriëringskosten zonder franchise
Vervroegde terugkeer in geval van nood in België (overlijden in de familie, probleem bij jouw thuis)
Skibijstand
Personen zonder domicilie in België
Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland
Behandelingen niet door R.I.Z.I.V. erkend
Zakenreizen

legal text above CTA NL Traveller

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 135 € 108/jaar
Waarvoor kan ik op hulp rekenen?
 • Je hebt een ongeval of je wordt ziek op reis: onbeperkte terugbetaling van alle medische en repatriëringskosten. 
 • Je hebt nog verzorging nodig in België na een ongeval of ziekte in het buitenland: je medische kosten worden vergoed tot € 6.000.
 • Je moet vervroegd terugkeren omwille van problemen in België: familielid in het ziekenhuis, schade aan de woning enz. 
 • Je bent iets vergeten in België als je op reis bent: we voorzien je van een bril of geneesmiddelen en sturen zelfs de knuffel van je kind naar je op.
 • Met skibijstand betalen we opzoekings-/reddingskosten tot € 15.000, ongebruikte skilessen en liftabonnement en gestolen/gebroken ski’s.
 • Met de Fly Zen-waarborg op je vluchten krijg je een schadevergoeding bij vertraging, annulatie, geweigerde instap of overboeking.
 • Niet verzekerd: kosten om je verblijf te annuleren. Daarvoor heb je een annulatieverzekering nodig.
 • Niet verzekerd: operaties of ziekenhuisopnames in het buitenland die al gepland stonden voor je op reis vertrekt

Waar kan ik op reisbijstand rekenen?

 • We bieden jou wereldwijd bijstand, behalve in België.

Wie kan op reisbijstand rekenen?

Voor de formule reisbijstand Family Full:

 • jouw gezin: je partner, jezelf en (klein)kinderen indien jullie onder hetzelfde dak wonen en dezelfde wettelijke verblijfplaats in België hebben
 • minderjarige (achter)kleinkinderen die met je meereizen, als hun ouders niet meereizen
 • studenten die op kot wonen of kinderen die bij je ex-partner verblijven als ze een woonplaats in België hebben

Voor de formule reisbijstand Traveller Full:

 • 1 enkele persoon met wettelijke woonplaats in België

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

 • vanaf de dag na de betaling
 • voor maximaal 3 opeenvolgende maanden in het buitenland (contacteer ons als je langer dan 3 maanden naar het buitenland gaat)
 • voor een periode van 1 jaar

Op welke diensten kan ik verder rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je beheert je contract makkelijk online met MyTouring

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Personen zonder domicilie in België kunnen niet intekenen
 • Geen dekking in landen waar de reis is afgeraden door FOD Buitenlandse Zaken
 • Elke gebeurtenis, operatie of ziekenhuisopname die reeds gekend was voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland
 • Elke behandelingen die niet erkend is door R.I.Z.I.V.
 • Kosten om je verblijf te annuleren. Daarvoor heb je een annulatieverzekering nodig.
 • Zakenreizen
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen