Rechtsbijstand voor jou en je voertuig

Het advies van specialisten en schadevergoeding bij een geschil na een incident

Juridisch advies en bijstand van specialisten
Financiële tussenkomst in het geval van een geschil
Zelfs bij zwaardere overtredingen waarbij een rijverbod wordt uitgesproken of je rijbewijs wordt ingetrokken
Renteloos voorschot op herstelkosten
Minnelijke schikkingen wereldwijd
Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
Voor hoeveel voertuigen?
€ 121/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Welke juridische bijstand krijg ik?

Je krijgt juridische hulp bij geschillen die verband houden met je auto en andere vormen van mobiliteit:

 • Je kan rekenen op strafrechtelijke verdediging als je de wetten en reglementen van de verkeerswetgeving en het strafwetboek overtreedt.
 • Je krijgt juridische bijstand om je materiële en/of lichamelijke schade terug te vorderen na een ongeval, verduistering, (poging tot) diefstal, agressie of vandalisme.
 • We verdedigen je als er vergoedingen geëist worden van jou.
 • We zorgen voor je burgerlijke verdediging of contractuele verhaal bij alle contractuele geschillen (zoals aankoop, verkoop, bruikleen, onderhoud en herstelling, parking, carwash, takelen, enz.) in verband met je auto.
 • Wij verdedigen je bij een geschil over rijverbod, betwistbare intrekking of beperking van je rijbewijs.
 • We staan je bij als er een conflict is over de inschrijving, technische controle en verkeersbelasting.

Lees de infofiche voor alle details.

Wie is er verzekerd?

Jij en je gezin als: 

 • eigenaar, houder, bestuurder of passagier van een auto
 • voetganger, fietser of ruiter
 • passagier van elk ander vervoermiddel dat valt onder een lidstaat van de EU, Noorwegen of Zwitserland
Wat zijn de bijkomende waarborgen?
 • Je wordt gerepatrieerd als je auto onbruikbaar is na een verkeersongeval in het buitenland.
 • Je wordt door ons vergoed als je betrokken bent bij een ongeval veroorzaakt door een geïdentificeerde, onvermogend erkende derde.
 • Je kan bij een ongeval in recht een voorschot krijgen voor de schade aan je auto of voor medische kosten.
 • Wij schieten een borgsom voor als je in het buitenland een ongeval hebt en de plaatselijke autoriteiten een borgsom eisen.
Wat zijn de dekkingsplafonds?
 • De maximale financiële tussenkomst bij een geschil bedraagt € 74.368,06. 
 • Als je gerepatrieerd moet worden, vergoeden we maximaal € 743,68.
 • Als de derde onvermogend is, komen we tussen voor maximaal € 7436,81. 
 • De voorschotten bedragen maximaal € 7436,81 bij materiële schade en € 743,68 bij lichamelijke schade.  
 • De maximale strafrechtelijke borg die we voorschieten, bedraagt € 12.394,68.
Waar kan ik op juridische bijstand rekenen?
 • voor minnelijke schikkingen: hele wereld  
 • voor gerechtelijke procedures: landen op je verzekeringsbewijs (vroegere ‘groene kaart’)  
 • voor waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg: lidstaten van de EU, Noorwegen en Zwitserland
Wat is niet verzekerd?

De Touring Rechtsbijstand voertuigen komt niet tussen voor:  

 • geschillen met betrekking tot belangen van derden voor wie je je borg stelt
 • misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • situaties waarbij je auto niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering  
 • straffen, boetes, opdeciemen, verplichte bijdragen en minnelijke schikkingen opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • bedragen die je zou moeten betalen volgens een gerechtelijke beslissing of minnelijke schikking
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen