Het advies van specialisten en schadevergoeding bij een geschil na een incident

Touring Rechtsbijstand voertuigen

Voor wie :

 • Je wilt de gevolgen van een eventueel geschil na een verkeersongeval maximaal beperken.

Sterke punten :

 • Rechtsbijstand van specialisten
 • Financiële tussenkomst in het geval van een geschil (maximum : 74.368,06€)
 • Zelfs bij zwaardere overtredingen waarbij een rijverbod wordt uitgesproken of je rijbewijs wordt ingetrokken
 • Renteloze voorschot op herstelkosten
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd

Algemene uitsluitingen

Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank

Interventies

 • Gedekte gevallen
  Betrokken bij een geschil? De Touring-specialisten staan voor je klaar.
 • Financiële tussenkomst
  Touring neemt de procedurekosten voor z’n rekening.
 • Intrekken rijbewijs
  Touring Rechtsbijstand komt ook tussen bij geschillen rond rijverbod of het intrekken van je rijbewijs. Wij betalen niet de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd
 • Gerechtelijke procedures in alle landen die op je groene kaart staan vermeld
 • Geen franchise
 • Een netwerk van betrouwbare partners in de hele wereld.
 • Een team specialisten staat 24 u./24, 7 dagen op 7 voor je klaar.
 • De breedste waaier gedekte situaties.

Info over her product Rechtsbijstand

Waar ben ik gedekt?

 • Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld.
 • Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn.
 • Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen.
 • Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen.
 • Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt vereist.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

Hoe kan ik Touring contacteren?

Da’s gemakkelijk!

 • Pech in België? Bel 070/344 777 (24/7)
 • Probleem in het buitenland? +32 (0) 2 233 23 45 (24/7)
 • Klantendienst: 02 233 22 02 van 8.30 tot 18 uur van maandag tot vrijdag en per e-mail via membership.service@touring.be of per post: Touring, Wetstraat 44, 1040 Brussel
 • Om je reis te annuleren of te wijzigen: 02 233 22 49 van 8.30 tot 18 uur van maandag tot vrijdag.
 • De Touring infolijn, voor juridische, toeristische en verkeersvragen, kan je terecht op 02 233 24 68 van 9 tot 12 uur en 14 tot 16u30 van maandag tot vrijdag

 

Je kan natuurlijk ook steeds terecht op onze app Touring Mobilis, Touring Assist en Touring Travel.

Totaal: €105.00

Binnen de 48u geactiveerd

veilig online betalen met

Touring Rechtsbijstand voertuigen
Touring Rechtsbijstand voertuigen

€105.00

Bestel onderaan deze pagina
Totaal: €105.00

Binnen de 48u geactiveerd

veilig online betalen met