Het advies van specialisten en schadevergoeding bij een geschil na een incident

Touring Rechtsbijstand voertuigen

Voor wie :

 • Je wilt de gevolgen van een eventueel geschil na een verkeersongeval maximaal beperken.

Sterke punten :

 • Rechtsbijstand van specialisten
 • Financiële tussenkomst in het geval van een geschil (maximum : 74.368,06€)
 • Zelfs bij zwaardere overtredingen waarbij een rijverbod wordt uitgesproken of je rijbewijs wordt ingetrokken
 • Renteloze voorschot op herstelkosten
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd

Algemene uitsluitingen

Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank

Interventies

 • Gedekte gevallen
  Betrokken bij een geschil? De Touring-specialisten staan voor je klaar.
 • Financiële tussenkomst
  Touring neemt de procedurekosten voor z’n rekening.
 • Intrekken rijbewijs
  Touring Rechtsbijstand komt ook tussen bij geschillen rond rijverbod of het intrekken van je rijbewijs. Wij betalen niet de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd
 • Gerechtelijke procedures in alle landen die op je groene kaart staan vermeld
 • Geen franchise
 • Een netwerk van betrouwbare partners in de hele wereld.
 • Een team specialisten staat 24 u./24, 7 dagen op 7 voor je klaar.
 • De breedste waaier gedekte situaties.

Info over her product Rechtsbijstand

Waar ben ik gedekt?

 • Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld.
 • Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn.
 • Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen.
 • Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen.
 • Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt vereist.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

Hoe kan ik Touring contacteren?

Da’s gemakkelijk!

 

Bij pech

 

Jouw reis verzetten of annuleren

 

Rechtsbijstand

 

Info

 

Klantendienst

Nummerplaat wijzigen? Log in in My Touring.

 

Auto- motor- en woningverzekering

 • +32 2 505 67 00 (info over producten: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u30 / contractwijzigingen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 17u en op donderdag van 8u30 tot 12u / bij schadegeval 24u24 7d/7)

 

Hulp via onze apps

 

Voor meer informatie, bezoek onze contactpagina.

Totaal: €105.00

Binnen de 48u geactiveerd

veilig online betalen met

Touring Rechtsbijstand voertuigen
Touring Rechtsbijstand voertuigen

€105.00

Bestel onderaan deze pagina
Totaal: €105.00

Binnen de 48u geactiveerd

veilig online betalen met