Touring Rechtsbijstand voertuigen

Het advies van specialisten en schadevergoeding bij een geschil na een incident

€105.00

Wat dekt de rechtsbijstand ?

Sterke punten :

 • Rechtsbijstand van specialisten
 • Financiële tussenkomst in het geval van een geschil (maximum : 74.368,06€)
 • Zelfs bij zwaardere overtredingen waarbij een rijverbod wordt uitgesproken of je rijbewijs wordt ingetrokken
 • Renteloze voorschot op herstelkosten
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd

Algemene uitsluitingen :

Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank

Interventies :

 • Gedekte gevallen
  Betrokken bij een geschil? De Touring-specialisten staan voor je klaar.
 • Financiële tussenkomst
  Touring neemt de procedurekosten voor z’n rekening.
 • Intrekken rijbewijs
  Touring Rechtsbijstand komt ook tussen bij geschillen rond rijverbod of het intrekken van je rijbewijs. Wij betalen niet de straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • Minnelijke schikkingen wereldwijd
 • Gerechtelijke procedures in alle landen die op je groene kaart staan vermeld
 • Geen franchise

Documenten

Raadpleeg deze documenten voordat je bestelt :

Binnen de 48u geactiveerd. Een vraag ? 02 286 34 45

veilig online betalen met

Legale vermelding

Veelgestelde vragen

Info over her product Rechtsbijstand

Waar ben ik gedekt?

 • Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld.
 • Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn.
 • Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen.
 • Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen.
 • Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt vereist.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

Tarief
€105.00
Rechtsbijstand voertuigen 105.00€

Binnen de 48u geactiveerd. Een vraag ? 02 286 34 45

veilig online betalen met

 • Een netwerk van betrouwbare partners in de hele wereld.
 • Een team specialisten staat 24 u./24, 7 dagen op 7 voor je klaar.
 • De breedste waaier gedekte situaties.