Image
De markt voor bedrijfsfietsen, en vooral leasingfietsen, is enorm aan het boomen in België. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Bedrijfsfietsen worden steeds populairder, zeker de elektrische modellen. Niet alleen heeft de coronapandemie onze mobiliteitsgewoonten grondig gewijzigd, bedrijfsfietsen bieden ook tal van voordelen voor werkgevers én werknemers.

bedrijfsfietsen
Een overdonderend succes.

De markt voor bedrijfsfietsen, en leasingfietsen in het bijzonder, is enorm aan het boomen in België. In 2020 waren bedrijven en leasingmaatschappijen goed voor bijna 50% van alle verkochte fietsen in ons land. De voorbije maanden zijn ook heel wat nieuwe spelers opgedoken. Bovendien beschikt vrijwel elke leasingmaatschappij vandaag over een tweewieleraanbod. Net als bij een wagen omvatten de contracten zowel de huur als allerhande diensten in verband met het gebruik van de fiets. Denk daarbij aan onderhoud, reparaties, nieuwe banden enzovoort. Dat alles in ruil voor een vast maandelijks bedrag en vaak met een aankoopoptie na afloop van de overeenkomst.

Omdat cijfers veel meer zeggen dan woorden, geven we graag een voorbeeldje. ALD en Arval, de grootste maatschappijen van het land, leaset momenteel respectievelijk zo'n 4.400 fietsen aan 148 klanten en 2.380 aan 113 klanten. De fietsen hebben ondertussen al miljoenen kilometers gereden die anders met de wagen afgelegd zouden zijn. Fantastisch voor het milieu dus.

Evolutie van de fietsverkoop in België (bron: Traxio)

Coronavirus: de onverwachte boost

Uit een studie van Acerta blijkt dat 30,52% van de werknemers in 2019 minstens regelmatig met de fiets naar het werk ging. Dat is een stijging met 15,7% in vergelijking met 2018. In 2020 bedroeg dat cijfer zelfs 33,3%, onder meer door het coronavirus.

Door de crisis hebben veel Belgen hun mobiliteitsgewoonten aangepast en zijn ze voor groener en individueler vervoer gaan kiezen, zoals de fiets. De rush op fietsen tijdens de pandemie was zo groot dat leveringen soms maanden aansleepten.

Ook het wettelijk kader in de vorm van het mobiliteitsbudget heeft de voorbije maanden bijgedragen tot het succes van de fiets. Die past immers perfect binnen pijler 2 van het mobiliteitsbudget, die gericht is op duurzame vervoermiddelen als alternatief voor de bedrijfswagen. Of het nu gaat om een stadsfiets, een mountainbike, een plooifiets, een elektrische fiets of een speed pedelec: bedrijfsfietsen bieden heel wat voordelen. Niet alleen op fiscaal en gezondheidsvlak, maar ook voor het imago van de onderneming.

Kopers van speed pedelecs in 2020 (bron: Traxio)

100% fiscaal aftrekbaar

Hét grote voordeel van bedrijfsfietsen is de fiscale regeling voor werknemer en werkgever. Voor die laatste is de aankoop of de financiële of operationele leasing van een tweewieler altijd 100% aftrekbaar, net als de bijbehorende kosten: onderhoud, reparaties, banden enzovoort. Hetzelfde geldt voor de kosten voor de aankoop van accessoires. Denk bijvoorbeeld aan een fietshelm, een fietspomp, een bel, reflectoren, een reparatiekit en ga zo maar door. Ook de infrastructuur voor het gebruik van de fiets is aftrekbaar. Voorbeelden hier zijn een kleedkamer, sanitair, laadpunten voor elektrische fietsen op het bedrijf, fietsenstallingen, noem maar op. Zelfs voor de kleding en beschermingsmiddelen die de fietsers gebruiken, gelden de voordelige fiscale regels.

De werkgever kan ook de btw in mindering brengen op de professionele verplaatsingen die het personeel doet met de fiets. Hierbij gaat het om de ritten naar en van klanten, niet om het woon-werkverkeer. Dat laatste wordt beschouwd als een privéverplaatsing.

Voor de werknemer hangt de fiscale regeling af van het gebruik. Ofwel wordt de fiets uitsluitend gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen, ofwel voor een combinatie van private en professionele ritten. In het laatste geval moet de werknemer een voordeel van alle aard betalen op het privégebruik van de fiets. Net als bij een bedrijfswagen dus. Wordt de fiets enkel beroepsmatig gebruikt, dan hoeft er geen voordeel van alle aard betaald te worden. Tot slot zijn er voor het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets geen socialezekerheidsbijdragen (RSZ) verschuldigd, tenzij de fiets in kwestie enkel privé gebruikt wordt.

Kilometervergoeding

Als de werknemer de fiets daadwerkelijk gebruikt voor zijn woon-werkverkeer, kan de werkgever specifiek voor die verplaatsingen een vergoeding toekennen. De vergoeding is belastingvrij en bedraagt voor 2021 maximaal € 0,24 per werkelijk afgelegde kilometer. Het maximumbedrag dat een werknemer mag ontvangen, bedraagt voor 2021 1.512 euro. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Op dit moment krijgt al 18,7% van de Belgische werknemers zo'n vergoeding.

Voor bedienden van paritair comité 200 is de kilometervergoeding trouwens verplicht als ze zich regelmatig met de fiets verplaatsen. De vergoeding bedraagt € 0,10/km, met een maximum van € 40 per werkdag. Als de werkgever eerder echter al een hogere vergoeding heeft voorgesteld, dan mag die behouden worden. Het bedrag mag dan hoger zijn dan € 40/dag, maar mag niet boven het wettelijke maximum liggen van € 0,24/km.

Ook wat de kosten betreft, is een bedrijfsfiets voor de werknemer heel interessant. Volgens een berekening van sociaal secretariaat Acerta moet een werknemer met een brutoloon van € 3.500 voor de aanschaf rekenen op € 100/maand gedurende 3 jaar. Daar komen dan nog de gebruikskosten, verzekeringen enzovoort bij. Bij een leasing wordt van hetzelfde nettoloon van de werknemer gemiddeld slechts € 36,87/maand afgehouden voor dezelfde fiets en de bijbehorende diensten.

bedrijfsfietsen

Besparingen op de leasingovereenkomst

Als een werknemer die over een bedrijfswagen en een bedrijfsfiets beschikt, met de fiets naar het werk komt, zal hij logischerwijs minder kilometers afleggen met de wagen. Dat heeft een positieve impact op de leasingovereenkomst voor de wagen. Op die manier kan het maandbedrag dalen of kan de looptijd verlengd worden om de kosten te beperken. Ook voor de slijtage van de wagen zijn er alleen maar voordelen. Banden, remblokken, koelvloeistoffen: alles gaat langer mee, waardoor de wagen ook minder vaak onderhoud nodig heeft. Een win-win voor zowel werknemer als werkgever, met andere woorden!

Interessant is ook dat een bedrijfsfiets meestal gekoppeld kan worden aan een leasingcontract voor een bedrijfswagen. Steeds meer leasingmaatschappijen en werkgevers bieden die formule aan. Het concept past ook perfect binnen het mobiliteitsbudget van de overheid. Daarnaast kan een bedrijfsfiets gekoppeld worden aan een abonnement op het openbaar vervoer. Dat is bijvoorbeeld een ideaal systeem voor medewerkers die de trein nemen. Op die manier kunnen ze van thuis en van het werk naar het dichtstbijzijnde station fietsen en omgekeerd.

Door te kiezen voor bedrijfsfietsen heeft een werkgever tot slot ook minder parkeerplaatsen nodig bij het bedrijf. Parkeerproblemen door een te laag aantal parkeerplaatsen behoren op die manier tot het verleden.

Absenteïsme gaat naar beneden

Het is overduidelijk bewezen: regelmatig fietsen heeft een positieve impact op de gezondheid. Niet alleen het risico op diabetes daalt, maar ook het risico op hart- en vaataandoeningen en depressies. Bovendien heeft fietsen een gunstig effect op het afweersysteem en op de kwaliteit van de nachtrust. En dan spreken we nog niet over het verdwijnen van de filestress!

Werknemers die regelmatig de fiets nemen, voelen zich relaxter, presteren beter, zijn minder vaak ziek en bijgevolg ook minder vaak afwezig. En als het absenteïsme daalt, neemt de rendabiliteit van de onderneming logischerwijs toe.

Uit een studie van SD Worx blijkt dat effect ook in de praktijk: het afwezigheidspercentage bij fietsers ligt lager dan bij automobilisten. Werknemers die drie keer per week minstens drie kilometer afleggen met de fiets, zijn jaarlijks gemiddeld een dag meer op het werk dan werknemers die dat niet doen.

bedrijfsfietsen
Betere conditie, betere uitstraling: (bijna) niets dan voordelen!

Goed voor het imago

Fietsen ter beschikking stellen van de medewerkers komt het imago van de onderneming ten goede. De fiets wordt immers gezien als een duurzaam, milieuvriendelijk en eigentijds vervoermiddel. Je geeft je bedrijf op die manier niet alleen een groene en moderne uitstraling, maar maakt het bovendien aantrekkelijker voor toekomstige medewerkers, die zo'n voordeel vaak heel interessant vinden. Dat geldt met name voor de jongere generaties, die steeds minder aangesproken worden door een auto. Alternatieve, milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen zijn dan een grote troef.

Bedrijfsfietsen kunnen ook een rol spelen in het behoud van bestaande medewerkers, die het beu zijn om elke dag opnieuw in de file te staan om op het werk te geraken.

Meer fietsen op de weg betekent minder kilometers in de wagen, minder files, minder slijtage van het wegennet en een lagere CO2-uitstoot. Door de medewerkers te stimuleren om voor de fiets te kiezen, helpen ondernemingen met andere woorden indirect om de luchtkwaliteit te verbeteren.

En de nadelen?

Er zijn zeker ook enkele nadelen verbonden aan bedrijfsfietsen voor de medewerkers. Zo neemt de administratieve rompslomp onvermijdelijk toe voor de persoon die binnen de onderneming alles moet regelen.

Ook zullen er investeringen en plaats nodig zijn om de nodige infrastructuur te voorzien op het bedrijf, zelfs al is alles fiscaal aftrekbaar. Je kan je medewerkers moeilijk aansporen om met de fiets naar het werk te komen zonder ten minste een kleedkamer en douches te voorzien.

Voor de werknemer is ook het weer een nadeel. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat je 's ochtends in het zonnetje naar je werk fietst, maar dat er in de namiddag een onweer losbarst. Dan moet je helaas de weersomstandigheden trotseren om terug te fietsen. Andere nadelen voor de werknemer zijn de extra kleren die je moet meenemen en het feit dat je soms een douche nodig hebt als je op het werk aankomt. Dat is iets wat je moet incalculeren bovenop je rijtijd (en die rit duurt soms langer dan met de auto op een traject zonder al te veel files).

Tot slot is de fietsinfrastructuur in ons land niet altijd geweldig. Vooral in Wallonië is dat het geval, wat toch risico's meebrengt op het vlak van verkeersveiligheid. Een verzekering bij je bedrijfsfiets is dan ook in veel gevallen geen overbodige luxe.