Image
Belgisch rijbewijs
Moet ik nu mijn oud rijbewijs al omruilen of kan dat nog wat wachten ? Soms doe je er goed aan en moet dat wel, in andere gevallen hoeft dat niet.

Sinds begin 2013 kan je in je gemeente het nieuw Europees rijbewijs (“bankkaartmodel”) bekomen. Ben je eigenlijk verplicht je oud rijbewijs om te ruilen voor het nieuwe model? 

Geldigheid oud rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs, ook al gaat het om een oud rijbewijs dat nog niet van het Europees model is, m.a.w. afgeleverd vóór 1 januari 1989, is geldig in alle landen van de Europese Unie en zelfs in vele landen daarbuiten. Een datum van geldigheid is hierop niet vermeld.

Foto – Rijbewijs in goede staat

Het rijbewijs moet in goede staat zijn en de foto hierop moet steeds gelijkend zijn. Is dit niet het geval, dan moet die worden vernieuwd. Inderdaad, op het rijbewijs van vele automobilisten prijkt nog een foto van vele jaren terug wat bij een controle voor problemen kan zorgen, zowel in België als in het buitenland. Is de foto niet meer gelijkend, dan doe je er goed aan een nieuw rijbewijs aan te vragen, waarop dan een recente foto wordt bevestigd. Hiervoor neemt de gemeentelijke dienst “Rijbewijzen” meestal de foto over uit het gegevensbestand van de identiteitskaarten. Is er geen foto beschikbaar, laat de kwaliteit te wensen over of is de foto niet meer gelijkend, dan moet je een nieuwe foto meebrengen. 

Vermelding categorieën op het rijbewijs

Op het Europees rijbewijs zijn expliciet alle categorieën van voertuigen vermeld waarmee de houder mag rijden. Bij een wegcontrole in het buitenland kan het voorleggen van het nieuwe rijbewijs heel wat onnodige discussies vermijden.

Vervanging van het rijbewijs bij jouw gemeente

Vele gemeenten zijn reeds begonnen  met een systematische vervanging van de oude rijbewijzen door de nieuwe en sturen een uitnodiging in die zin naar de houders van een  rijbewijs. Andere gemeenten wachten hier nog mee of gaan dit pas doen ter gelegenheid van de vervanging van de nieuwe identiteitskaart. Zo hoeft de burger zich maar éénmaal te verplaatsen en heeft hij tegelijkertijd een nieuwe identiteitskaart én een nieuw rijbewijs dat 10 jaar geldig is. Kostprijs van het nieuwe rijbewijs “bankkaartmodel”: € 20 (in vele steden en gemeenten verhoogd met een gemeentetaks). Het zal wel nog járen duren vooraleer iedereen over het nieuwe elektronisch rijbewijs zal beschikken. Er zijn immers niet minder dan 6 miljoen exemplaren die moeten omgeruild worden! Europa verwacht wel dat tegen 19 januari 2033 (…) alle oude rijbewijzen vervangen zullen zijn door de nieuwe. 

Deel deze inhoud