Image
Brusselse Ring

We hadden al gezegd dat de snelheid op een deel van de Brusselse ring beperkt zou worden tot 100 km/u. Wat is de stand van zaken nu deze maatregel een paar weken van kracht is?


Begin dit jaar kondigden we aan dat op een deel van de ring rond onze hoofdstad een snelheidsbeperking zou gelden van 100 km/u. Laten we eens kijken hoe dit gaat, nu deze maatregel al een paar weken van kracht is ...

Ring de Bruxelles
Ring de Bruxelles


Het was een artikel dat veel reacties losweekte op sociale media en in onze mailbox! Het moet gezegd dat dit een opzienbarende maatregel is die onvermijdelijk aanleiding geeft tot discussie. We zetten de feiten nog eens kort op een rijtje ...


Complexe situatie

Begin dit jaar kondigde Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) aan dat de maximumsnelheid op de Brusselse ring aan Vlaamse zijde verlaagd zou worden tot 100 km/u. Een maatregel die kadert in het door Vlaanderen goedgekeurde Klimaatplan.

Zelfs wie er nooit op moet rijden, kent de Brusselse ring, een gordel van beton en asfalt rond de hoofdstad van Europa. Als we ring zeggen, dan hebben we het over:

  • 3 Gewesten
  • 75,5 km weg, waarvan:
    • 5,5 km in Brussel
    • 15 km in Wallonië
    • 60 km in Vlaanderen
  • gemiddeld 150.000 voertuigen per dag

De ring staat bekend om zijn erg druk verkeer. Tijdens de spits wordt er stapvoets gereden, als alles niet muurvast staat. Deze problemen beperken zich trouwens niet tot de “klassieke” spits, want op elk uur van de dag en de nacht gebeuren er ongelukken en staan er files.


De ring wordt tegenwoordig beschouwd als autosnelweg, dus de maximumsnelheid bedraagt er 120 km/uur. Waarom zou je dit willen terugbrengen tot 100 km/u? Omdat deze maatregel deel uitmaakt van het Klimaatplan van de Vlaamse regering, onder leiding van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA). Het gaat dus niet om de verkeersveiligheid, maar om het milieu ... Al steunt ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) deze maatregel.


Eén ring, drie Gewesten, drie wetgevingen?

Zoals altijd in België zijn de dingen behoorlijk ingewikkeld! Zo gaat het in dit geval om een infrastructuur die de drie Gewesten van ons land omspant. Als Vlaanderen beslist om de snelheidslimiet op “zijn” stuk te verlagen tot 100 km/u, hoe zit het dan met de andere Gewesten? Brussels minister van Mobiliteit Elke Van Brandt (Groen) had al aangekondigd dat de hoofdstad het voorbeeld van Vlaanderen zou volgen en dezelfde snelheidslimiet zou invoeren op de korte stukken van de ring die zich op haar grondgebied bevinden. Sinds 1 september 2020 is dit effectief het geval! En in Wallonië? Daar oordeelde Valérie De Bue (MR), de minister die belast is met de verkeersveiligheid, dat dit niet aan de orde was voor het Waalse stuk van de ring, dat een echte autosnelwegstructuur heeft.


De maximaal toegestane snelheid is op de ring overigens al lang niet meer overal hetzelfde. Op veel plaatsen ligt de snelheidslimiet veel lager, als gevolg van de omstandigheden en de infrastructuur. Denk maar aan op- en afritten, tunnels, noem maar op. Dit is bijvoorbeeld het geval op het viaduct van Vilvoorde en op stukken van de westelijke ring in Anderlecht, Vorst, Sint-Pieters-Leeuw, Hoeilaart en Overijse.


Waar staan we een maand later?

Ondertussen is het iets meer dan een maand geleden dat deze maatregel van kracht werd. Wat zijn de gevolgen? We namen contact op met Benoît Godart, woordvoerder van veiligheidsinstituut Vias, om ons licht op te steken.


Tot zijn grote verbazing lijkt het veel beter te gaan dan men gedacht had: “We waren bang dat de gewoonte om op de ring 120 km/u (en vaak zelfs sneller!) te rijden, ingebakken zou zijn bij de meeste automolisten. Maar volgens de gegevens waar ik over beschik, is dat niet het geval. Natuurlijk hebben we een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde telling nodig om dit al dan niet te bevestigen, maar voorlopig stemt dit me blij en optimistisch!”


Dit gezegd zijnde, wijst Benoît Godart erop dat er gestreefd moet worden naar harmonisatie, en dat de voorkeur moet uitgaan naar elektronische panelen met snelheden die aangepast zijn aan de omstandigheden. Dit is trouwens een van de elementen die ook deel uitmaken van het standpunt van Touring.


Wat vindt Touring van 100 km/u op de ring?

Voor jouw mobiliteitsclub is 100 km/u niet per se een wondermiddel. Bij het lanceren van een dergelijke maatregel is het immers cruciaal om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Terwijl er in dit geval absoluut geen sprake is van unanimiteit.


In plaats van een algemene beperking in te voeren, pleit Touring voor een dynamisch systeem zoals we dat al zien op de Antwerpse ring of op de E40. Daarbij wordt de maximum toegelaten snelheid aangepast aan de verkeersdichtheid en/of de weersomstandigheden. Bovendien blijkt 90% van de bestuurders volgens een recent onderzoek van Touring voorstander van een dergelijk systeem in plaats van een algemene snelheidslimiet.


Overigens moet bij snelheidscontroles voorrang gegeven worden aan flitspalen, die het doeltreffendst gebleken zijn en ongewenst remmen kunnen helpen voorkomen.


Tot over een paar maanden voor deze fameuze “objectieve” evaluatie. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte!

Deel deze inhoud