Image
Bruxelles snelwegen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft onlangs aangekondigd dat de maximumsnelheid op de ring rond Brussel binnenkort zal worden verlaagd tot 100 km/uur op het Vlaamse gedeelte ervan. Een en ander kadert in het klimaatplan van Vlaanderen en lokt heel wat reacties uit…

De ring van Brussel: zelfs wie er nooit gebruik van maakt, kent deze ring van asfalt en beton rond de hoofdstad van Europa. De ring kort samengevat:

  • drie betrokken gewesten
  • 75,5 km waarvan:
    • 5,5 km in Brussel
    • 15 km in Wallonië
    • 60 km in Vlaanderen
  • gemiddeld 150.000 voertuigen per dag

De ring is bekend van zijn erg druk verkeer. In het spitsuur is er altijd stapvoets verkeer of sta je gewoon stil. Die verkeersproblemen beperken zich echter niet tot de ‘klassieke’ tijdstippen. Files en ongevallen zijn schering en inslag op de ring en kunnen op elk moment van de dag (of de nacht) voorkomen.  

Op dit ogenblik wordt de ring beschouwd als een snelweg en dus is de hoogst toegelaten snelheid er 120 km/uur. Waarom dan de wens om die snelheid tot 100 km/uur te verlagen? Die maatregel maakt deel uit van het energie- en klimaatplan van de Vlaamse regering dat door minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wordt uitgevoerd. Het gaat dus niet in eerste instantie om verkeersveiligheid, maar om een milieumaatregel. Ook de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) steunt de maatregel.

Drie gewesten, drie reglementen?

De vermindering van de maximumsnelheid zorgt voor de nodige verwarring bij de automobilisten. De ring van Brussel loopt immers over drie gewesten. Indien Vlaanderen beslist om de snelheid te laten zakken tot 100 km/uur op dat deel van de ring dat op Vlaams grondgebied ligt, wat gaan de andere regio’s dan doen? Brussels mobiliteitsminister Elke Van Brandt (Groen) heeft aangekondigd dat de hoofdstad het Vlaamse voorbeeld zal volgen en de maximumsnelheid ook zal verlagen op die delen van de ring die op Brussels grondgebied liggen. En hoe zit het met Wallonië? Valérie De Bue (MR), Waals minister bevoegd voor Verkeersveiligheid, is van oordeel dat dit niet nodig is op het (kleine) Waalse gedeelte van de ring die als een echte snelweg is ingericht.   

De maximumsnelheid op de ring is bovendien niet overal dezelfde. Op tal van plaatsen gelden snelheidsbeperkingen omwille van infrastructuur en verkeersomstandigheden: op- en afritten, tunnels en dergelijke. Een concreet voorbeeld? Op het viaduct van Vilvoorde is de snelheid beperkt tot 90 km/uur voor gewone wagens en tot 70 km/uur voor vrachtwagens.

En elders in het land?

In feite is de ring van Brussel geen unicum. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld geldt een snelheidsbeperking van 100 km/uur over het hele traject. Op andere ringwegen rond Vlaamse steden gelden dan weer specifieke maatregelen, vaak met variërende maximumsnelheden in functie van de omstandigheden. Volgens ons de juiste aanpak. Het bijzondere aan de ring van Brussel is dat die op het grondgebied van drie gewesten loopt…

Is een harmonisatie mogelijk?

De hamvraag is dus of een harmonisatie mogelijk is. Een akkoord tussen de verschillende overheden dat ervoor zou kunnen zorgen dat automobilisten onderweg niet worden verrast door wisselende maximumsnelheden. Vias, het instituut voor de verkeersveiligheid, heeft via zijn woordvoerder Benoît Godart laten weten dat het voorstander is van een harmonisatie. “100 km/uur op de hele ring, waarom niet! Maar dan moet je die maximumsnelheid ook controleren, wat nu niet het geval is. Wij hebben vastgesteld dat de ring van Brussel buiten de spitsuren (vooral ’s nachts) door sommigen wordt beschouwd als een racecircuit. Wij zijn voorstander van dynamische verkeersborden waarmee de maximumsnelheid kan worden aangepast aan de verkeerssituatie van dat moment.”

Wat is de mening van Touring?

Voor je favoriete mobiliteitsvereniging is die 100 km/uur geen wondermiddel. Als je een dergelijke maatregel oplegt, moet je er ook voor zorgen dat er een draagvlak is. Er is echter heel wat tegenkanting tegen die snelheidsbeperking. In plaats van een algemene snelheidsbeperking op te leggen, pleit Touring eerder voor een dynamische snelheidsaanduiding, zoals dat nu het geval is op de ring van Antwerpen en op de E40. De maximumsnelheid wordt aangepast in functie van de verkeersdrukte en van de weersomstandigheden. We zijn ook voorstander van trajectcontroles omdat die veel efficiënter blijken te zijn en bruuske remmanoeuvres voorkomen.     

Deel deze inhoud