Image
Tram - metro - Brusselse mobiliteit
Het Brusselse Gewest rondt weldra de publieke enquête af over zijn duurzame ontwikkelingsplan. Touring heeft hierover een partnerschap gesloten met de vzw Democratisch recht op Rijden en Parkeren.

Ze stelden samen vijf pistes op voor de verbetering van het luik ‘Mobiliteit’. Uitleg ... 

1. Metro: meer concrete details!

De overheid heeft de wens geuit dat automobilisten hun wagen laten staan ten gunste van het openbaar vervoer. Volgens DRP en Touring is deze overgang enkel mogelijk als het Brusselse metronetwerk grondig wordt uitgebreid. Het Gewest was hier lange tijd niet over aan te spreken maar geeft vandaag toe dat die uitbreiding onontbeerlijk is. Het gewestelijke ontwikkelingsplan geeft, spijtig genoeg, niet aan hoe die overgang concreet zal plaatsvinden. Wij wensen hier graag meer duidelijkheid over.

2. Ontradingparkings op het gewestelijke grondgebied

Het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling wil het aantal parkeerplaatsen op ontradingparkings voor pendelaars optrekken tot 25.000. Wij juichen dat ambitieuze plan toe. Om dit te realiseren stellen wij echter voor dat het Gewest de voorkeur geeft om die installatie op eigen grondgebied te voorzien. Zo hangt het Gewest niet af van de goodwill van de andere twee Gewesten.

3. Stop het afschaffen van parkeerplaatsen

Tussen 2005 en 2014 verdwenen 28.000 parkeerplaatsen. In haar huidige Plan stelt het Gewest voor om nog eens 65.000 extra plaatsen af te schaffen.  Dit is louter utopisch en tevens een aanval tegen de Brusselse automobilisten en pendelaars. Een onaanvaardbaar offensief tegenover de schamelijke compensatie van 20.000 parkeerplaatsen (buiten het wegennet) en tevens in tegenstrijd tot de beperkingen die het Gewest zichzelf oplegde in zijn IRIS2-plan.

4. De capaciteit van de hoofdwegen beperken? Niet zonder geloofwaardig alternatief!

Het Plan wil de capaciteit van een aantal hoofdwegen beperken. In principe verzetten wij ons hier niet tegen, op voorwaarde dat die vermindering het gevolg is van de creatie van doeltreffende en aantrekkelijke alternatieven. Maar dat is hier niet het geval. Touring en DRP verzoeken dus een uitstel van de sluiting of de vernauwing van de hoofdwegen, zolang er geen transitparkings worden voorzien en de metro wordt uitgebreid. In deze zelfde context is er een dringende nood aan de optimalisatie van de kleine ring, de afschaffing van knelpunten die de doorstroming verhinderen en de toegankelijkheid van de tunnels op lange termijn. Ten slotte wensen we dat het Gewest de uitvoering van de nodige testen opneemt in zijn Plan. Deze testen moeten aan elke wijziging in de verkeerssituatie  voorafgaan en moeten transparant en in overleg met de andere Gewesten gebeuren.

5. Einde maken aan fiscale bestraffing 

Bedrijfswagen zijn niet verantwoordelijk voor congestieproblemen. Tolheffing lijkt ons dus contraproductief. Wij zijn voorstander voor de ontwikkeling van een ‘mobiliteitsbudget’ als alternatief voor de enige bedrijfswagen zodat de werkgevers of –nemers zelf een keuze kunnen maken.

Tot slot willen Touring en DRP eraan herinneren dat het Plan geen andere levensstijl kan opdringen aan de Brusselaars en de pendelaars. De meeste verplaatsingen in Brussel zijn niet langer dan 5 kilometer. Maar er moet rekening worden gehouden met de wens van de meerderheid van de Brusselaars die zich verzetten tegen trage mobiliteit en zich snel willen verplaatsen. Alvorens  het autoverkeer te belemmeren, moet het Gewest eerst met een echt alternatief op de proppen komen. Met een openbaar vervoernetwerk dat in staat is een antwoord te bieden op de wensen van de Brusselaars en de pendelaars.

Deel deze inhoud