Image
Indien overheden minder auto's in het straatbeeld willen, moeten ze eerst werk maken van effiënte en kwaliteitsvolle alternatieven. Ook op vlak van infrastructuur is er nog werk aan de winkel.


De politiek verhoogt stelselmatig de druk op automobilisten. Opdat die de wagen aan de kant zou laten ten voordele van het openbaar vervoer. Hoe lovenswaardig dat doel ook is, deze handelswijze is volgens ons zowel discriminerend als ondoeltreffend.


Uit recent onderzoek van Touring blijkt dat 7 Belgen op 10 voor hun dagelijkse verplaatsingen nog altijd de voorkeur geven aan de auto. Het aandeel van het openbaar vervoer stagneert en gaat zelfs lichtjes achteruit, met name sinds het begin van de coronacrisis. Al verklaart de pandemie niet alles. Als de Belg voor de auto blijft opteren om zich te verplaatsen, is dat vaak omdat hij geen andere keuze heeft.


Veilige en comfortabele alternatieven

Toch stellen we vast dat veel mensen in onze maatschappij bereid zijn om hun vierwieler te laten staan ten voordele van andere transportmodi. Maar dan moet de overheid wel massaal investeren in die alternatieve transportmiddelen. Transportmiddelen die toegankelijk, veilig én comfortabel zijn.

transports alternatifs


Wat blijkt echter uit ons onderzoek? Bijna 8 op 10 mensen vinden dat de regering op dat vlak onvoldoende inspanningen levert en dat de politiek zelfs verantwoordelijk is voor al die files op de weg! Touring meent dat het hoog tijd is voor een harmonisering van alle maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een echt mobiliteitsecosysteem. Als we de levenskwaliteit in onze steden willen verbeteren, moeten we opteren voor een duurzamere mobiliteit.


Combineer verschillende transportmiddelen

Om dat doel te bereiken, moeten we de reizigers de kans bieden om op eenzelfde traject verschillende transport­middelen te combineren. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door gebruik te maken van mobiliteitsapps, maar ook door mul­timodale knooppunten te creëren om zo te evolueren naar een nieuwe mobiliteit. Touring investeert overigens massaal in het mobiliteitsplatform MaaS (“Mobility as a Service”). Door de automobilist met de vinger te wijzen en te bestraffen, lijkt het ons dat de overheid totaal de andere richting wil uitgaan.

Mobility as a Service
Laat weggebruikers toe om verschillende transportmiddelen te combineren op één traject en mobiliteit wordt vanzelf duurzamer.

Touring is dus van mening dat geloofwaardige alternatieven creëren op het terrein het eerste is dat gedaan moet worden. Op die manier zullen weggebruikers spontaan hun auto laten staan. Nog een voorbeeld? 40 jaar geleden drong Touring aan op het uitbreiden van metrolijnen buiten de stadsgrenzen. Tevergeefs. Vandaag worden we geconfronteerd met de negatieve gevolgen van die politieke keuzes.


Verbeter de infrastructuur

Met andere woorden: bestraf de automobilist niet als hij of zij geen andere keuze heeft om zich te verplaatsen. Zorg eerst voor efficiënte en kwaliteitsvolle alternatieve mobiliteitsoplossingen. Verder moet ook de weginfrastructuur worden verbeterd, zodat de flessenhalzen worden weggewerkt en de missing links aangepakt. Zo kan het doorgaande van het lokale verkeer gescheiden worden, en dat is positief voor alle weggebruikers.