Image
Een nummerplaat voor je bromfiets of je elektrische fiets
Eind 2016 zullen alle bromfietsen, lichte vierwielers en (sommige) elektrische fietsen moeten worden uitgerust met een nummerplaat ; fase 2 hierin is van start gegaan op 11 december 2015.

 

Sinds 31 maart 2014 zijn gebruikers en eigenaars van nieuwe bromfietsen, lichte vierwielers en sommige elektrische fietsen die als bromfiets beschouwd worden, verplicht hun voertuig in te schrijven en van een nummerplaat te voorzien. In een tweede fase (de zgn. regularisatiefase) werd een nummerplaat eveneens verplicht voor de andere bromfietsen, met name de bromfietsen die als “nieuw” gekocht werden en reeds in het verkeer waren vóór 31 maart 2014 of die tweedehands in het verkeer werden gebracht en nog niet zijn ingeschreven. 

 

Planning

De regularisatieprocedure voor de inschrijving van bromfietsen, lichte vierwielers en sommige elektrische fietsen ging van start op 11 december 2015. Sinds 1 oktober 2016 is er een nummerplaat met kleinere afmetingen ter beschikking. Het is alleszins de bedoeling dat deze voertuigen uiterlijk op 10 december 2017  met een nummerplaat zijn uitgerust. De regularisatieperiode voor de inschrijving van speed-pedelecs wordt verlengd tot december 2018.

 

Betrokken voertuigen 

  • bromfietsen met 2 of 3 wielen (cilinderinhoud ten hoogste 50 cc, maximumvermogen ten hoogste 4 kW), klasse A (max. 25 km/u) en klasse B (max. 45 km/u) ;
  • lichte vierwielers (brommobielen) (max. 45 km/u – max. lege massa 350 kg – max. 50 cc of 4 kW) ;
  • elektrische fietsen (meer dan 250 W) met trapondersteuning (max. snelheid hoger dan 25 km/u).

 

Voertuigen die niet moeten worden ingeschreven

  • elektrische fietsen (minder dan 250 W – max. 25 km/u) met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een maximumsnelheid behaalt van 25 km/u, of vroeger, wanneer de bestuurder ophoudt met trappen ;
  • gemotoriseerde fietsen (max. 1000 W - max. 45 kmu) die over trapondersteuning beschikken maar kunnen ook zijn uitgerust met een motor die aandrijfkracht kan geven zonder actief te trappen ;
  • voertuigen bestemd voor lichamelijk gehandicapten (b.v. elektrische rolstoelen) ;
  • segways, elektrische autopeds en andere dergelijke voertuigen…

 

Registratie- en inschrijvingsprocedure

De Directie voor Inschrijving van Voertuigen (D.I.V.) beschikt over geen enkel gegeven betreffende deze in te schrijven voertuigen noch over de eigenaars hiervan. Het is dus de eigenaar van de bromfiets zélf die het initiatief zal moeten nemen om zijn bromfiets in te schrijven. De inschrijvingsaanvraag gebeurt op basis van de technische gegevens die op het gelijkvormigheidsattest vermeld staan. Met het gelijkvormigheidsattest ga je naar een bpost-kantoor die de technische voertuiggegevens zal registreren en doorsturen naar de D.I.V. Het bpost-kantoor zal je dan het inschrijvingsaanvraagformulier overhandigen waarmee je terecht kan bij je verzekeraar. Controleer nog eens of het inschrijvingsaanvraagformulier correct en volledig is ingevuld ; let vooral op dat u het juiste vakje aankruist in rubriek X15, zoniet wordt de inschrijvingsaanvraag onontvankelijk verklaard en wordt deze teruggestuurd naar de aanvrager. De effectieve aanvraag van de nummerplaat bij de D.I.V. doet de verzekeraar via WebDIV, het elektronisch inschrijvingssysteem van deze overheidsdienst.

 

Gelijkvormigheidsattest verloren

Ben je het gelijkvormigheidsattest verloren, dan moet je hiervan vooraf een aangifte doen bij een politiekantoor. De politie bezorgt je dan een “attest voor onvrijwillige buitenbezitstelling van een gelijkvormigheidsattest”. Met dit attest kan je dan terecht bij een bpost-kantoor, zoals hierboven aangegeven.

 

Kostprijs

Aan dit alles is uiteraard een prijskaartje verbonden. De totale kostprijs bedraagt € 42 (registratieprocedure, aflevering inschrijvingsbewijs en nummerplaat). Dit bedrag zal je cash aan de  postbode moeten betalen. Hij zal je nummerplaat en inschrijvingsbewijs thuis bezorgen.

Deel deze inhoud