Image
Brusselse Ring
De Brusselse Ring ondergaat de komende tijd ingrijpende werkzaamheden. Touring volgt de plannen en werken op en verdedigt de belangen van haar leden.

De plannen voor en werken aan de Brusselse Ring moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid, een vlottere doorstroming en meer leefbaarheid in de omgeving. Touring volgt als mobiliteitsorganisatie de evoluties van nabij op en verdedigt daarbij de belangen van haar leden in het bijzonder en het publiek in het algemeen. Een overzicht.

Niet alleen in Antwerpen vinden momenteel grote wegenwerken plaats, met de aanleg van de Oosterweelverbinding. Ook de Brusselse grote Ring wordt de komende jaren grondig aangepakt. De bedoeling is om een Ring te creëren die veiliger en overzichtelijker is. En de structurele en accidentele files zouden zoveel mogelijk moeten verdwijnen.


De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. Touring was van in het begin nauw betrokken bij de voorbereidingen. We hebben dan ook tijdig onze stem laten horen, en blijven de evoluties opvolgen.

De plannen voor de Brusselse Ring worden concreter met onder andere de herinrichting van het Op- en afrittencomplex aan de Medialaan.

Intussen worden de plannen concreter en zijn de werken op sommige punten zelfs al begonnen. Zo worden de af- en opritten aan de Medialaan heraangelegd en verbeterd en werd ter hoogte van Zaventem een fietstunnel aangelegd met aansluiting op een fietssnelweg.

Om het autoverkeer op de Brusselse Ring te beperken moet er voorzien worden in aantrekkelijke alternatieven.

Er wordt ook geïnvesteerd in overstapparkings en in beter en uitgebreider openbaar vervoer in de omgeving van de Ring. Een doelstelling van het project is immers inzetten op meer en aantrekkelijke alternatieven voor de auto. Je kan de plannen en werken overigens opvolgen op de website Werken aan de Ring.be.

Touring volgt werken aan de Brusselse ring op

Touring verdedigt de belangen van alle weggebruikers en volgt daarom de plannen en werken aan de Brusselse Ring op de voet op. Zo voorzag het plan oorspronkelijk in de halvering van het aantal rijstroken op de Tervurenlaan voor de aanleg van een fietssnelweg.


Jouw mobiliteitsorganisatie heeft niets tegen fietssnelwegen, maar zag net als de omliggende gemeenten zoals Sint-Lambrechts-Woluwe dat de verkeersdoorstroming ernstig zou bedreigd worden met dat oorspronkelijke plan. Met als gevolg dat de voertuigen door de woonwijken zouden rijden en er dus nog meer sluipverkeer zou ontstaan. Bovendien ligt er langs de Tervurenlaan al een fietspad, dat perfect geoptimaliseerd en geïntegreerd kan worden. Recent werd dan ook beslist, onder meer onder druk van Touring, om de Tervurenlaan haar volle capaciteit te laten behouden.


Een ander project is de mogelijke sluiting van de afrit van de Ring naar de Woluwelaan. Ook daar heeft Touring kanttekeningen bij geplaatst. Onder andere de vlotte toegang tot het Sint-Lucashospitaal zou hierdoor in het gedrang komen. Er wordt dan ook aan bijkomende plannen gewerkt om de vlotte bereikbaarheid te garanderen.


Een derde ingreep waar Touring vragen over heeft gesteld, is de herinrichting van het afrittencomplex aan de Ninoofsesteenweg ter hoogte van Dilbeek en de daarop afgestemde sluiting van de op- en afritten aan Kattebroek. Hier ijvert jouw mobiliteitsorganisatie om vooraf een test te laten uitvoeren. Om uit te wijzen of die herinrichting niet voor bijkomende overlast zal zorgen in de omliggende straten van Dilbeek en op de Ninoofsesteenweg zelf.


Het is dus duidelijk dat we steeds kort op de bal moeten spelen, en dat is ook wat we in de toekomst zullen blijven doen. In het belang van onze leden in het bijzonder en van het publiek in het algemeen.