Image
Met de auto naar school
7 op 10 kinderen worden met de auto naar school gebracht. Volgens hun ouders is dat veiliger. Akkoord, maar toch mits enkele voorzorgen …

Touring publiceerde een onderzoek (2017) dat nogal wat heisa veroorzaakte in de media: 66% van de Belgen brengen hun kinderen met de auto naar school!

Volgens een enquête van Vias wordt in Wallonië bijna een op de twee kinderen tussen 6 en 18 jaar elke dag met de auto naar school gebracht. In de andere Gewesten is de situatie anders. In Brussel gaan bijna vier op de tien jongeren elke dag te voet naar school; in Vlaanderen gebruikt meer dan een kwart van de schoolkinderen de fiets.

Het klinkt nog vreemder als het onderzoek van Touring aangeeft dat de helft van alle verplaatsingen minder dan 3 km bedraagt! Zonder ons verder over het onderzoek uit te spreken, wensen wij er vandaag voor te zorgen dat de woon-schoolverplaatsingen met de auto zo goed mogelijk verlopen.

Je weet het vast: sinds 2014 ligt de verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid bij de Gewesten. Er werden hiervoor twee agentschappen op poten gezet namelijk het VSV in Vlaanderen en de AWSR in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Als je de respectievelijke websites bekijkt, dan tref je er meerdere tips die gelinkt zijn aan de veiligheid van je kind(eren) op weg naar en van school. Soms zorgt de overdaad aan informatie  voor minder duidelijkheid. Hier volgt een overzicht met de meest relevante tips:

    1. Voor vertrek:

 • Vertrek op tijd. Misschien een detail maar je wint aan veiligheid als de rit in alle rust verloopt.
 • Denk aan carpooling. Overweeg om indien mogelijk meerdere kinderen te vervoeren. Zo verminder je het verkeer en het aantal auto’s in de buurt van de school aanzienlijk. En als enkele ouders om de beurt rijden, wint iedereen enkele minder stresserende ochtenden.
 • Klik de kleinsten vast in een aangepast zitje. Een aangepast kinderzitje is verplicht voor kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m. Voor kinderen die groter zijn dan 1,35 m volstaat een verhoogd zitje of de veiligheidsgordel.   
 • Zorg ervoor dat de grotere kinderen klikvast zitten.  Kinderen mogen ook voorin zitten, wat hun leeftijd ook is, volgens de wettelijke voorschriften. Er bestaat hier één uitzondering op: indien de passagiersstoel voorin voorzien is van een frontale airbag dan is het verboden om er een kinderzitje te plaatsen met de rug naar de weg gekeerd. Zo niet moet de airbag worden uitgeschakeld.
 • Check dat iedereen goed vastgeklikt zit! Uit een recente Vlaamse studie blijkt dat één ouder of grootouder op twee niet checkt of kinderen goed vastgeklikt zijn. 

    2. Onderweg

 • Respecteer het verkeersreglement. Een kind leert door je na te bootsen. De beste manier is dus om het goede voorbeeld te tonen.
 • Geniet van de rit om bij te babbelen. Maak gebruik van de rit om over verkeersveiligheid te babbelen zoals bijvoorbeeld verkeersborden, lichten, mogelijke obstakels zoals een auto die plots wegrijdt, een autodeur dat opengaat net als er een fietser komt aanrijden …
 • Respecteer de snelheidslimiet van 30 km/u! Dat is de verkeersregel in de buurt van scholen! En die regel is zinvol: als je een voetganger aanrijdt tegen 30 km/u loopt hij 5% kans het leven erbij te verliezen. Bij 50 km/u is dat 45%!

    3. Aangekomen bij school

 • Wees extra voorzichtig in de buurt van scholen. Van zodra je een kind ziet - zij het op de stoep of aan de rand van de weg - moet je remmen want voor je het weet kan dat kind zich op jouw traject bevinden. Hou er rekening mee dat een kind in een gevaarsituatie minder snel reageert dan een volwassene.
 • Blijf redelijk. Sommige ouders doen er alles aan om hun kroost zo dicht mogelijk bij school af te zetten en blokkeren de weg of hinderen grote groepen kinderen.  Een korte wandeling met je kinderen naar de schoolpoort kan echt geen kwaad.
 • Parkeer veilig. Een slecht geparkeerde auto kan het zicht van een kind dat wil oversteken, hinderen of ook een fietspad blokkeren. Parkeer - om diezelfde veiligheidsredenen - ook niet dubbel.
 • Stap uit aan de goede kant. Veel ouders zwaaien hun deuren open aan de straatkant en dat is uiteraard risicovol voor hun kinderen maar ook een valstrik voor andere gebruikers van de openbare weg, fietsers enzovoort. En in het bijzonder voor kinderen op de fiets!

Dankzij deze basisregels geef je jouw én alle andere kinderen de kans om zich in alle veiligheid naar school te begeven. 

Ben je van plan om fietstrajecten te testen? Lees onze tips!

Deel deze inhoud