Image
Ritsen wegcode

‘Ritsen’ is sinds 2014 opgenomen in de wegcode. Veel automobilisten stonden er eerst weifelachtig tegenover, maar de situatie evolueert gunstig. Een kleine reminder voor wie hier nog nooit van gehoord heeft …

Ritsen is sinds 1 maart 2014 opgenomen in de wegcode. Het is dus wettelijk verplicht. Wanneer je deze verplichting niet naleeft, bega je een inbreuk van de eerste graad en kun je een boete krijgen van 55 euro.

Wat betekent ritsen precies?

Artikel 12bis van de wegcode bepaalt:

  • De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, op een rijstrook rijden die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.
  • De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder.
  • Wanneer het rijden op zowel de linker- als op de rechterrijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechterrijstrook en daarna aan één bestuurder op de linkerrijstrook.
Image
ritsen

‘Ritsen’ is dus van toepassing:

  • Op autosnelwegen en op alle wegen met ten minste twee rijstroken in dezelfde richting.
  • Voor alle bestuurders en voertuigen, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, ...

Wat is het doel van ritsen?

Ritsen heeft als doel het verkeer vlotter te laten verlopen bij een versmalling. Het is beter twee minder lange files te hebben die harmonieus samenvloeien bij een flessenhals, dan één lange file die langzaam naar de versmalling toe rijdt.

Ritsen beoogt de beschikbare ruimte op de rijweg zo goed mogelijk te gebruiken en dus in te spelen op de mobiliteits- en veiligheidsdoelstellingen die in het buitenland hun nut al hebben bewezen. Ritsen is immers al jaren van toepassing in Nederland en Duitsland.

Wordt ritsen beter nageleefd in het noorden dan in het zuiden van het land?

Dat het systeem niet altijd goed wordt toegepast, heeft te maken met het feit dat het niet makkelijk is om onze rijgewoonten te veranderen. Volgens Benoît Godart van VIAS, het voormalige BIVV, begrijpen automobilisten dit principe alsmaar beter. Maar er bestaan sterke verschillen per gewest. “In Vlaanderen wordt ritsen al langer toegepast, naar het voorbeeld van Nederland en Duitsland. In het zuiden van het land ondervindt het principe nog wat tegenwind, ook al zijn meer en meer mensen ervoor gewonnen. Voor sommigen staat ritsen immers gelijk aan voordringen. Maar daar is niets van aan.”

Begin 2019 neemt VIAS ritsen onder de loep

In 2016 had het toenmalige BIVV – nu VIAS – een enquête afgenomen over het fameuze ritsen. De conclusies van toen luidden:

  • 91% van de ondervraagden had al van ritsen gehoord: 98% in Vlaanderen, 83% in Wallonië en 79% in Brussel.
  • 87% was voorstander en 79% vond dit een efficiënte maatregel, met de volgende verschillen tussen de gewesten: 86% in Vlaanderen, 85% in Brussel en slechts 65% in Wallonië.
  • 77% van de automobilisten kon duidelijk uitleggen wat dit systeem inhoudt. Bijna een kwart wist dus niet wat dit precies was!
  • 35% van de automobilisten gaf aan dit systeem dagelijks toe te passen. Maar 9% paste dit nooit toe, hetzij omdat ze tegen het systeem waren, hetzij omdat ze nooit met een dergelijke situatie werden geconfronteerd.

Benoît Godart ziet sinds enkele maanden een evolutie, zonder er een exact cijfer op te kunnen kleven. “Bij VIAS krijgen we duidelijke signalen die aantonen dat de mentaliteit verandert en dat het systeem van ritsen beter en beter werkt. Automobilisten aanvaarden het principe meer en meer. Wij gaan begin 2019 opnieuw een enquête organiseren om dit te meten. Dit zal ook de ideale gelegenheid zijn om het vijfjarige bestaan van de maatregel te ‘vieren’.”

‘Ritsen’ is dus verplicht. Bij een inbreuk op deze verplichting riskeer je een boete van 55 euro. Dankzij dit systeem worden stilstaande files vermeden en kan het verkeer vlotter verlopen. Een goede maatregel om het fileleed en de bijhorende frustraties voor iedereen te vermijden! Heb je vragen? Neem dan zeker contact op met de infolijn van Touring.

Deel deze inhoud