Image

Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt niet langer deel uit van de EU, en dat heeft vier jaar na de Brexit nog altijd juridische implicaties. Zo is er geen wettelijk kader om de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan nummerplaten te delen tussen de EU en het VK. Met alle gevolgen van dien.

Ondanks dit hiaat doet het VK er namelijk alles aan om de aan verkeersovertredingen gekoppelde boetes te innen. Het VK doet daarvoor een beroep op een incassobureau, Euro Parking Collection plc. Dat incassobureau heeft echter geen bilaterale overeenkomsten met de landen van de EU. En heeft dus ook geen toegang tot onze DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

De FOD Mobiliteit en Vervoer is dan ook formeel: Euro Parking Collection plc komt onrechtmatig aan de persoonsgegevens. In die optiek stelt de FOD ondubbelzinnig dat je niet moet ingaan op de brieven en aanmaningen van dat incassobureau. Tegelijkertijd wijst de FOD erop dat je bij je volgende bezoek aan het VK wel degelijk aangehouden kan worden en dat de boete dan direct geïnd kan worden.


Opgelet in de ULEZ in Londen

De onregelmatigheden kwamen druppelsgewijs aan het licht. Tienduizenden EU-ingezetenen, waaronder duizenden Belgen (Bron: The Telegraph), werden de voorbije jaren en maanden ‘betrapt’ bij het inrijden van de ULEZ (ultralage-emissiezone) in Londen. Dergelijke zones, maar ook steeds meer tolwegen, worden bewaakt door camera’s, en daardoor beschikken de lokale autoriteiten hooguit over een foto/video en een nummerplaat. Overtreders worden per brief ingelicht en de boetes kunnen oplopen tot duizenden ponden.

Er zijn ook gevallen bekend waarbij het voertuig wel degelijk voldoet aan de normen. Het VK geeft toe dat ze geen inzage hebben in de technische specificaties van voertuigen die buiten het VK zijn ingeschreven. De Belgische politiek en de EC hebben aangegeven de zaak tot op het bot uit te zoeken en te bekijken of de gedupeerden vergoed kunnen worden. Intussen is er een verkennend gesprek geweest tussen premier Alexander De Croo en de Britse premier Rishi Sunak. Daarin werd gehint naar een ‘samenwerking tussen de politiediensten zoals voor de Brexit’. Het is echter niet geheel duidelijk wat dat concreet inhoudt. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

VK Londen ULEZ
Vrijwel heel Londen is een ULEZ. Je voertuig op voorhand registreren op tfl.gov.uk of de ‘charge’ op voorhand betalen zijn de slimste opties.


Voorkomen is beter dan genezen

Dergelijke problemen met (U)LEZ en tolzones in het VK kan je echter makkelijk voorkomen. Touring wijst met aandrang op de verplichting om, met betrekking tot het naleven van de ultralage-emissiezones in Londen, de Euronorm van je voertuig voor je bezoek te registreren op de website Transport for London. De ULEZ in Londen is enkel gratis voor Euro 4-, 5- & 6-benzineauto's en voor Euro 6-dieselauto's. Voor alle andere auto's moet een dagtarief worden betaald van 12,50 Britse pond (ongeveer 15 euro). Bij een overtreding bedraagt de minimale boete 180 pond, een bedrag dat in schril contrast staat met de bedragen die het incassobureau vordert. Kortom: voorkomen is beter dan genezen!

Meer weten over tolzones en LEZ in het VK? Dit artikel zet alle details nog eens op een rij!