Image
Meneer met zijn computer in een hotel
Recensies op onder meer TripAdvisor en Zoover zijn niet altijd even betrouwbaar. Onderaan dit artikel geven we 5 tips om onbetrouwbare recensies te detecteren.

Wat het fenomeen betreft, heb je waarschijnlijk zelf ooit al een mailtje gekregen van een hotel(keten) of een boekingsite als Expedia waarin jou gevraagd wordt om jouw ervaringen neer te schrijven gebaseerd op jouw verblijf. Welnu, dat systeem is redelijk waterdicht als het op de betrouwbaarheid van de commentaren komt, maar er zijn ook websites waar gewoon iedereen recensent kan spelen.

Op Zoover en TripAdvisor kun je makkelijk een (vals) profiel aanmaken en meteen aan de slag gaan als recensent. Vanaf dat ogenblik is er geen enkele drempel meer om persoonlijk af te rekenen met de hoteluitbater die je persoonlijk verantwoordelijk acht voor jouw slechte ervaringen in het bewuste resort of hotel. Uiteraard voelt niet iedereen zich geroepen om boos in de pen te kruipen want behalve de frustraties van je afschrijven, heb je er weinig of niks aan.

Wie er wél iets aan heeft, is de concurrentie. Slechte reviews van hotels zijn heel vaak geschreven in opdracht van concurrerende hotels en wie een beetje tussen de regels kan lezen, zal heel vaak de wenkbrauwen fronsen.

Deze 5 tips helpen jou om het kaf van het koren te scheiden

  1. Recensies waarin de hotelnaam veelvuldig voorkomt, zijn verdacht.
  2. Recensies die bol staan van de superlatieven zijn minstens zo verdacht.
  3. Betrouwbare reviews zijn doorgaans saai omwille van de specifieke informatie die wordt verstrekt
  4. Lange reviews zijn verdacht; er zijn hotels die ‘professionele’ schrijvers inhuren om negatieve verhalen te verzinnen. Deze ‘journalisten’ worden doorgaans per woord betaald. Anderzijds heeft de gewone consument zelden de tijd om een lang verhaal uit zijn/haar pen te persen waardoor er enkel gefocust wordt op de essentie.
  5. Opletten voor recensenten die altijd extreem negatief of positief van leer trekken.
Deel deze inhoud