Image
Rode zones en reisbijstand
Vanaf 25 september is het voor Belgen niet langer verboden om af te reizen naar rode zones. Maar heeft dit gevolgen voor je reisbijstand?

Photographer: Gerrie van der Walt | Source: Unsplash

Vanaf 25 september is het voor Belgen niet langer verboden om af te reizen naar rode zones in het buitenland. Al wordt het wel nog altijd strikt afgeraden’. Heeft dit ook gevolgen voor je reisbijstand?


Door een wijziging in de formulering van het Belgische reisadvies is reizen naar rode zones vanaf 25 september niet langer verboden, maar enkel ‘sterk afgeraden’. “Deze beslissing kadert in onze wil om tot een grotere Europese coördinatie te komen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin. België was immers het enige Europese land dat reizen naar rode zones verbood in plaats van af te raden.


Ernstig risico blijft

Het risico op besmetting met Covid-19 in deze rode landen of zones blijft echter even groot als voordien. Onze autoriteiten raden je dan ook ten stelligste aan om enkel voor essentiële verplaatsingen naar deze rode gebieden te reizen. En om extreem voorzichtig te zijn en nauwgezet alle lokale veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.


De FOD Buitenlandse Zaken bevestigt bovendien dat het reisadvies voor deze rode zones nog altijd negatief is, zodat een coronatest en een quarantaineperiode verplicht blijven bij terugkeer uit een van deze gebieden.


Wat met dekking?

Reizen naar rode zones is dus niet langer verboden, maar hoe zit het met de reisbijstand? Concreet: kan je gebruikmaken van je reisbijstand als er voor jouw bestemming een negatief reisadvies geldt?


Het antwoord van Touring is duidelijk: je kan je reisbijstand inroepen zolang je reis niet verboden wordt door de Belgische overheid (FOD Buitenlandse Zaken) of de overheid van het land van bestemming. Voor alle landen zonder verbod dekken wij alle redenen, dus ook als je ziek wordt door Covid-19.


Voor essentiële reizen naar bestemmingen die verboden zijn, dien je ons het bewijs van het essentiële karakter van je reis voor te leggen en ons hier op voorhand over te contacteren om gedekt te zijn.


Wat pechverhelping betreft, gelden dezelfde regels als voor medische bijstand. Touring verleent dekking in zoverre dit mogelijk is volgens de regels van het land of de zone. Zo dienen bijvoorbeeld in het geval van quarantaine of een lockdown de regels van de lokale overheden gevolgd te worden.


Nog vragen over je reisbijstand en je annulatieverzekering in tijden van corona? Check de frequently asked questions op de website van Touring.

Deel deze inhoud