Image
Rechtbijstand_auto

Na een ongeval worden de feiten betwist of wringt de verzekering of jouw garagist tegen? Herkenbaar? Met rechtsbijstand worden jouw belangen in dergelijke gevallen juridisch behartigd. Maar wat houdt dat precies in?

Rechtsbijstandsverzekeringen zijn nuttig omdat ze je sowieso in staat stellen om vrijblijvend advies in te winnen wanneer een gebeurtenis heeft geleid tot schade die je al dan niet zelf hebt veroorzaakt. Kortom, op dat ogenblik – zelfs als er formeel nog geen geschil is – kan je vrijblijvend advies inwinnen over je rechten, maar ook je plichten.

Als het tot een geschil komt, of je wordt naar eigen mening onterecht veroordeeld, dan zorgt een rechtsbijstandsverzekeraar ervoor dat de kosten voor de benodigde rechtshulp gedekt worden. Meer nog: Touring zorgt er niet alleen voor dat je gerechtskosten vermijdt, maar regelt ook een advocaat voor jou.

Concrete voorbeelden

Voor wie zich bij rechtsbijstand niks concreets kan voorstellen, een paar voorbeelden:

1. Je hebt in het buitenland een ongeluk gehad maar je bent de taal van het land niet machtig. In dat geval kan je een beroep doen op rechtsbijstand en je op de beste manier laten vertegenwoordigen.

2. Een glas te veel gedronken en aangehouden? Laat je niet intimideren, maar omring je dankzij je rechtsbijstand door gespecialiseerde experts.

3..3. Na een onderhoudsbeurt bij je garagist of een bezoek aan de autokeuring blijkt er schade aan je voertuig te zijn die er voorheen niet was. Welnu, ook in dit geval kan je een beroep doen op rechtsbijstand.

Tussenkomst tot ruim 74.000 euro

Maar opgelet, want de formules van rechtsbijstandsverzekeraars verschillen danig qua inhoud en kostprijs. Besef echter dat de gerechtskosten fors kunnen oplopen en dat het bedrag van jouw premie doorgaans maar een fractie van die kosten bedraagt. Wat Touring betreft, is de maximale tussenkomst in het geval van een geschil iets meer dan 74.000 euro.

Goed om weten: zelfs bij zware overtredingen waarbij een rijbewijs wordt ingetrokken of een rijverbod wordt opgelegd, zorgt Touring ervoor dat je door de beste specialisten omringd wordt. Voor alle duidelijkheid: Touring betaalt uiteraard niet de eventuele boetes, maar louter de procedurekosten. Bovendien regelt Touring een renteloos voorschot op eventuele herstelkosten.

Best mogelijke minnelijke schikking

Maar ook als het niet zover komt, staat Touring voor je klaar om de best mogelijke minnelijke schikking te treffen.

Tot de verzekerden rekent Touring de verzekeringsnemer en de leden van zijn/haar gezin voor het geval zij eigenaar, bestuurder of passagier zijn van het verzekerde voertuig.

Naast de bovengenoemde dekking zijn er nog andere voorzieningen, zoals tussenkomst bij de repatriëring van het voertuig uit het buitenland, onvermogen van derden, het betalen van een strafrechtelijke borg enzovoort. Lees er alle details hier op na of per telefoon (02/286 34 45).

Bottom line: gerechtskosten vermijden en een advocaat onder de arm nemen zorgt voor de ultieme gerustheid als je straks de weg op gaat.