Image
verkeersregels Slovenië

In Europa zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.

Hieronder vind je de verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die specifiek zijn voor Slovenië en die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.

Snelheidsbeperkingen

verkeersregels Slovenië
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.


Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

verkeersregels snelheidsbeperkingen
 • Wanneer ingevolge de weersomstandigheden de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m, dan mag niet sneller dan 50 km/u gereden worden.
 • Voertuig met sneeuwkettingen: maximum 50 km/u.
 • Slepen van een defect voertuig: op autosnelwegen maximum 60 km/u, op andere wegen maximum 50 km/u.

Voorrang

 • Het verkeer op een rotonde heeft voorrang, tenzij de verkeerssignalisatie een andere regel oplegt.
 • Wanneer ingevolge een hindernis op de weg of door een vermindering van het aantal rijstroken twee files zich in één enkele file moeten voegen, dan mag beurtelings een voertuig uit de ene file en een voertuig uit de andere file doorrijden (ritssysteem zoals het ook bestaat in België).
 • Bussen hebben voorrang bij het verlaten van de bushalte;
 • Brandweer, ambulance en politie hebben voorrang wanneer hun zwaailicht aanstaat (ook zonder sirene).
 • Bij druk verkeer mogen bestuurders een kruispunt pas oprijden als hun weg vrij is, zelfs als ze voorrang hebben of als de lichten op groen staan.

Inhalen

Inhalen verboden :

 • Van een bus voor vervoer van kinderen wanneer hij stilstaat aan zijn halteplaats om kinderen te laten in- of uitstappen.
 • Op een kruispunt of aan een zebrapad.

Binnen en buiten de bebouwde kom, op wegen met 2 of meer rijstroken per rijrichting,, mogen voertuigen rechts inhalen.

Reddingstrook

Bij een verkeersopstopping op een autosnelweg is men verplicht een nooddoorgang vrij te maken. Daartoe moeten de bestuurders in de linkerrijstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar rechts. De vluchtstrook mag enkel gebruikt worden als dat nodig is om een voldoende brede reddingsstrook te vormen. De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en wegendiensten. De verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt.

Alcohol en drugs

verkeersregels alcohol
© Tim Mossholder | Source: Unsplash

Het is strikt verboden om te rijden onder invloed van drank en/of drugs (0,5 promille, en 0,0 pro mille voor bestuurders jonger dan 21 jaar, bestuurders die sinds minder dan 2 jaar een rijbewijs hebben, en beroepschauffeurs).

Parkeren

Parkeren in de stad is meestal betalend en mag enkel op bepaalde plekken.

In een aantal stadscentra:

 • Zones met een witte lijn betekenen dat je maximaal 2 uur betalend mag parkeren.
 • Blauwe lijnen betekenen dat je gratis mag parkeren, maar maximaal 30 minuten mag blijven staan.

Parkeren is verboden:

  • Tegen de rijrichting;
  • Op bruggen, in tunnels e.d.
  • Binnen 15m van een overwegen;
  • Op wegen met 2 of meer rijstroken per rijrichting in de bebouwde kom.

Foutief geparkeerde voertuigen worden soms weggesleept, soms vastgezet met een wielklem.

Pech of ongeval

 • Bij een ongeval moet de politie worden verwittigd om de nodige vaststellingen te doen en om de juiste procedures uit te voeren.
De aanwezigheid van veiligheidsvestjes is als zodanig niet verplicht, maar wel het gebruik ervan.
 • Wanneer men bij pech of ongeval op een autosnelweg moet stoppen en uitstappen, dan is men verplicht een reflecterend veiligheidsvestje te dragen. De verplichting geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagiers die uitstappen. De aanwezigheid van veiligheidsvestjes is als zodanig niet verplicht, maar wel het gebruik ervan.
 • Bij pech of ongeval moeten de noodlichten gebruikt worden (= gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Slechts indien de noodlichten niet werken moet de gevarendriehoek geplaatst worden.
 • Bij pech op de baan contacteer je AMZS of 1987.


Fietsers

verkeersregels fietsers
Het dragen van een fietshelm is verplicht tot 15 jaar.
 • Fietsers en hun passagiers moeten verplicht een fietshelm dragen tot hun 18 jaar.

Verplichte uitrusting

 • Een gevarendriehoek en een EHBO-kit zijn verplicht aan boord;
 • de lading mag zijdelings niet buiten de omtrek van het voertuig uitsteken;
 • voertuigen die een aanhangwagen trekken, moeten voorzien zijn van 2 gevarendriehoeken;
 • er wordt aangeraden een set reservelampjes aan boord te hebben (enkel verplicht voor voertuigen die in Slovenië zijn ingeschreven).

Verkeerslichten

Bestuurders moeten stoppen op straf van boete wanneer het verkeerslicht op oranje staat, tenzij ze de stopstreep hebben overschreden of er zo dicht bij zijn dat ze een ongeluk riskeren.

Lichten

© Hamid Khaleghi | Source: Unsplash
 • Je dimlichten moeten bij slecht zicht overdag aangestoken worden.
 • Mistlichten zijn toegestaan bij een beperkte zichtbaarheid van minder dan 50 meter.

Waarschuwingssignalen

Claxons mogen niet worden gebruikt in de bebouwde kom of 's nachts, behalve bij dreigend gevaar of als het voertuig een gewonde of ernstig zieke persoon vervoert die dringend medische hulp nodig heeft. Het gebruik ervan is in het algemeen verboden in de nabijheid van ziekenhuizen.

Radardetectors

Het gebruik van radardetectoren is verboden. Er worden hoge boetes opgelegd.


Zie ook: verkeerswetgeving in Europa.

Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.