Image
Verkeersregels V.K.

Rijden in het Verenigd Koninkrijk is niet alleen een kwestie van links (kunnen) rijden, ook de verkeersregels zijn danig anders dan in België.

Op uitstap in het Verenigd Koninkrijk met je eigen wagen? Hieronder een kort overzicht van verkeersregels, specifiek voor het Verenigd Koninkrijk.

In het Verenigd Koninkrijk rijdt men links.

Rangorde weggebruikers

In de verkeerswetgeving van het Verenigd Koninkrijk bestaat er een rangorde van weggebruikers. De minst kwetsbare weggebruikers dragen de grootste verantwoordelijkheid in de veiligheid van de andere weggebruikers.

Het klassement van kwetsbaar tot minder kwetsbaar is als volgt: voetgangers, fietsers, ruiters, motorrijders, automobilisten, chauffeurs van camionettes of minibusjes, vrachtwagen- en buschauffeurs.

Daaruit vloeien o.a. de volgende regels voort:

 • Autorijders en motorrijders moeten voorrang verlenen aan voetgangers of fietsers die willen oversteken aan een zebrapad of op een kruispunt de weg willen oversteken van waaruit de chauffeurs willen afslaan of die ze willen inslaan.
 • Autorijders moeten op een kruispunt bij het afslaan voorrang verlenen aan fietsers die rechtdoor gaan, ook als ze niet op een fietspad rijden.
 • Autorijders moeten bij het openen van de autodeur rekening houden met fietsers en motorrijders.
 • Op een kalme weg mogen fietsers midden op de weg rijden om zichtbaarder te zijn. Ze moeten wel weer aan de kant rijden bij aankomend verkeer.

Wegmarkeringen

 • Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is. De bestuurder die naar rechts wil afdraaien en die enkel door het tegemoetkomend verkeer verhinderd wordt het kruispunt te verlaten, mag wel oprijden en er wachten tot de laatste tegenligger voorbijgereden is.
 • Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn.
 • Een rode streep (enkel en dubbel) op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.
 • Een rijstrook gereserveerd voor autobussen of voor sommige andere voertuigen wordt aangeduid met markeringen op het wegdek en met een vierkant bord waarop de uren staan vermeld wanneer die reservering geldt. Buiten die uren mag ieder voertuig er gebruik van maken.
 • Langwerpige witte driehoek: om aan te geven dat automobilisten voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de kruisende hoofdweg
 • Gele lijnen langs de rand van de rijbaan en over de stoeprand: om wacht- en laadbeperkingen aan te geven; de tijden waarop de beperkingen gelden worden aangegeven op een klein geel rechthoekig bord.

Snelheidsbeperkingen

verkeersregels V.K.
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.

Binnen de bebouwde kom: 30 mph

30 mph = ongeveer 48 km/u. Een weg of straat bevindt zich ‘binnen de bebouwde kom’ indien de straatlantaarns zich niet meer dan 200 m van elkaar bevinden. 

Buiten bebouwde kom:

Stilstaan en parkeren

 • Op de belangrijke verkeersaders in de steden is stilstaan en parkeren meestal verboden van 8 u 30 tot 18 u 30 (maandag tot vrijdag) en van 8 u 30 tot 13 u 30 op zaterdag.
 • Een belangrijke verkeersader wordt vaak als urban clearway aangeduid. Daar is stilstaan en parkeren verboden gedurende de periode die is aangeduid op een geel bordje (zie signalisatie hieronder), behalve tijdens in- en uitstappen van passagiers.
Stoppen verboden tijdens de aangeduide uren, behalve gedurende de tijd nodig voor het in- of uitstappen van passagiers.
 • In Londen is een netwerk van rode assen uitgewerkt, aangeduid met een rode streep langsheen de rijbaan. Stilstaan en parkeren is er verboden.
 • Stilstaan en parkeren zijn verboden: op een weg die met twee witte strepen is gemarkeerd, behalve voor in- of uitstappen van passagiers en op een witte zigzag-markering.
 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners zijn aangeduid met witte onderbroken strepen op het wegdek en met een bord met vermelding P Permit holders only of P Card holders only.
 • In het centrum van grote steden wordt het parkeren geregeld door parkeermeters. Een grijze parkeermeter wordt meestal gebruikt voor parkeren voor korte duur (2 uur en meer), terwijl groene parkeermeters dienen voor parkeren voor langere periodes.
 • Verkeerd geparkeerde wagens of wagens die langer parkeren dan is toegelaten, kunnen vastgezet worden met een wielklem of weggesleept worden. Om de wagen vrij te krijgen moet een zware boete betaald worden.

Inhalen en kruisen

In het Verenigd Koninkrijk wordt links gereden. Ook het kruisen moet dus links gebeuren en inhalen moet langs rechts.

Links inhalen is evenwel toegelaten:

 • in éénrichtingsstraten;
 • bij traag verkeer in meerdere files;
 • wanneer de in te halen bestuurder heeft aangegeven dat hij naar rechts wil afdraaien.

Op autosnelwegen met 3 of meer rijstroken mogen voertuigen van meer dan 3,5 ton (leeggewicht) of ingericht voor het vervoer van minstens 8 passagiers, niet op de uiterst rechtse rijstrook rijden.

Voorrang

Volgens de verkeersregels in het V.K. bestaat er geen algemene regel zoals voorrang van rechts of voorrang van links. Bestuurders op een hoofdweg hebben in principe voorrang op bestuurders die uit een zijweg komen. Die voorrangsregeling wordt doorgaans aangeduid op de ondergeschikte weg, bij het naderen van de hoofdweg, op een van de volgende wijzen:

 • verkeersbord B1 (omgekeerde witte driehoek met rode rand), soms met de vermelding give way;
 • een dubbele onderbroken witte dwarsstreep en/of een op de grond geschilderde uitgerekte driehoek;
 • een stopbord (verkeersbord B5) en een dubbele volle witte dwarsstreep.

Het verkeer op een rotonde heeft voorrang op de bestuurders die er zich willen op begeven, tenzij anders is aangeduid.

Alle voertuigen moeten voorrang verlenen aan ambulances, brandweerwagens of politievoertuigen wanneer hun blauwe lichten knipperen en tweetonige hoorns of sirenes klinken.

Alle voertuigen moeten stoppen wanneer een verkeersbrigadier een speciaal "Stop"-bord toont, zodat kinderen in de buurt van scholen kunnen oversteken.

Lichten

De voorlichten moeten afgesteld worden voor links rijdend verkeer, zodanig dat tegenliggers niet kunnen gehinderd worden. Wie dit niet doet, riskeert een zware boete.

Alcohol en drugs

verkeersregels alcohol
en alcoholtester

Maximum toegelaten alcoholgehalte:

 • 0,8 promille in Engeland, Wales en Noord-Ierland
 • 0,5 promille in Schotland

Rijden onder invloed van drugs is strikt verboden. Het kan leiden tot de intrekking van het rijbewijs, zware boetes et zelfs gevangenisstraffen.

Afmetingen

Een caravan die door een personenwagen wordt getrokken, mag niet langer dan 7 meter zijn.

Gevarendriehoek

verkeersregels gevarendriehoek
© Stéphan Valentin | Source: Unsplash

Wanneer bij pech of ongeval een voertuig een hindernis op de weg vormt, moet het gesignaleerd worden met de noodlichten (gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Het gebruik van de gevarendriehoek is niet verplicht.

Waarschuwingssignalen

Het is verboden de claxon te gebruiken wanneer het voertuig stilstaat, behalve bij gevaar door een ander rijdend voertuig of als diefstalbeveiliging.

Het gebruik van de claxon is binnen de bebouwde kom verboden van 23.30 uur tot 07.00 uur.

Signalisatie

Op de website van het Ministerie van Transport kan je de verschillende verkeersborden van het Verenigd Koninkrijk terugvinden.


Zie ook: verkeerswetgeving in Europa.

Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.

Fout getankt, wat nu gedaan?

Jaarlijks tanken zo’n 18.000 Belgen de verkeerde brandstof, zeg dus niet te snel dat het jou nooit zal overkomen. Ben je even verstrooid en gebeurt het bij jou, houd dan vooral het hoofd koel. Panikeer niet en start zeker je auto niet.