Image
verkeersregels Tsjechië

In Europa zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.

Hieronder een overzicht van de verkeersregels (snelheidsbeperkingen, signalisatie, parkeren,...) die specifiek zijn voor Tsjechië.


Voorrang

 • Bestuurders mogen alleen een kruispunt oprijden als hun uitgang voorbij de kruispunt vrij is.
 • Autobussen en trams hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten, maar ook wanneer ze zich op het einde van een busbaan opnieuw bij het gewone verkeer voegen.
 • Een naar rechts afslaande tram die de rijrichting van een voertuig aan zijn rechterzijde kruist, heeft voorrang zodra de bestuurder heeft aangegeven dat hij wil afslaan.
 • Voetgangers hebben voorrang op zebrapaden, tenzij het naderende voertuig een tram is.
 • Op een weg met 3 rijstroken in de gevolgde richting mag de bestuurder op de linkerrijstrook zich enkel naar de middenstrook begeven voor zover hij de andere bestuurder die van de rechterrijstrook naar de middenstrook rijdt niet in gevaar brengt.
 • Bij een versmalling van de rijbaan is ritsen verplicht.
 • Bij het verlaten van een woonerf of een voetgangerszone moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle voertuigen die zich op de weg bevinden.

Reddingsstrook

verkeersregels Tsjechië
Nooddoorgang van minstens 3 meter breed op een een weg met minstens 2 rijstroken

Bij een verkeersopstopping op een autosnelweg of een weg met minstens 2 rijstroken in de gevolgde richting is men verplicht een nooddoorgang van minstens 3 meter breed vrij te maken. Daartoe moeten de bestuurders in de rechterrijstrook zo veel mogelijk naar rechts uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar links. De pechstrook mag gebruikt worden om de reddingsstrook breed genoeg te maken.
De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en wegendiensten. De verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt.

Inhalen

 • Binnen de bebouwde kom, waar er ten minste twee rijstroken per richting zijn, mogen bestuurders beide rijstroken gebruiken en als het verkeer op de ene rijstrook sneller rijdt dan het verkeer op de andere, wordt dit niet als inhalen beschouwd. Deze regel geldt ook buiten de bebouwde kom bij druk verkeer. Voertuigen van meer dan 3,5 ton of langer dan 7 meter mogen alleen de twee rechterrijstroken gebruiken op een weg met drie of meer rijstroken per richting.
 • Net zoals in België moet men een tram langs rechts inhalen en is links inhalen enkel toegelaten indien er rechts geen voldoende ruimte is. Opgelet: in Praag is het altijd verboden een tram links in te halen.
 • Een tram inhalen is volgens de Tsjechische verkeersregels ook verboden in de nabijheid van een vluchtheuvel.
 • Bij het inhalen van een fietser moet een zijdelingse veiligheidsafstand van minimaal 1,5 m worden aangehouden. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u geldt een afstand van minstens 1 m.


Snelheidsbeperkingen

verkeersregels snelheid Tsjechië
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

 • Slepen van een defect voertuig: maximum 60 km/u.
 • Vanaf 50 meter vóór een overweg tot op de overweg zelf: 30 km/u (50 km/u indien aan de overweg een wit knipperlicht brandt).
 • Op expreswegen mogen personenwagens en mobilhomes tot 3,5T maximaal 110km/u rijden.


Veiligheidsgordels en kinderzitjes

verkeersregels veiligheidsgordels
Vergeet je kinderzitje niet!

Een kind dat kleiner is dan 1,50 m en minder weegt dan 36 kg moet vervoerd worden in een gehomologeerd beveiligingssysteem dat is aangepast aan zijn lengte en gewicht.

Signalisatie

Een groene pijl die brandt samen met een oranje licht met het silhouet van een voetganger, betekent dat in de richting van de pijl mag verder gereden worden maar dat ook de voetgangers mogen oversteken en dat aan hen voorrang moet verleend worden.

Wanneer een politieagent zijn rechterarm horizontaal naar voor uitstrekt en zijn linkerarm zijdelings horizontaal houdt, dan betekent dit:

 • dat de bestuurders die van achter hem komen of van zijn rechterkant, moeten stoppen;
 • dat de bestuurders die van zijn linkerzijde komen mogen doorrijden;
 • dat de bestuurders die hem van voor naderen enkel naar rechts mogen afdraaien.

Alcohol en drugs

 • In Tsjechië geldt een absoluut alcoholverbod: 0 promille!
 • Het is strikt verboden te rijden onder invloed van drugs.

Stilstaan en parkeren

Parkeren is volgens de Tsjechische verkeersregels onder meer verboden:

 • op een brug;
 • op minder dan 15 m van een overweg of een tunnel;
 • langsheen een tramlijn, tenzij een ruimte van minstens 3,5 m breed vrij blijft.

Een volle gele lijn langs de rijbaan verbiedt parkeren, terwijl een gele stippellijn op een parkeerbeperking wijst. Foutief geparkeerde voertuigen worden soms weggesleept, soms vastgezet met een wielklem.

Veiligheidsvestje

Ingeval van pech of ongeval buiten de bebouwde kom moet de bestuurder die zijn voertuig verlaat een reflecterend veiligheidshesje dragen, ook op gewone wegen.

Lichten

Het gebruik van de dimlichten (of dagrijlichten) is altijd verplicht, ook overdag.

Ongeval

 • Bij een ongeval is men verplicht de politie op te roepen wanneer er gekwetsten zijn, maar ook bij louter materiële schade van (geschat) meer dan 100.000 CZK (= ongeveer € 3890).
 • Voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, wordt aangeraden om zelfs bij lichte schade de politie in te roepen en een politieverslag te vragen. Zo kan je eventuele moeilijkheden vermijden aan de grens wanneer men het land verlaat.

Fietsers

Een fietshelm is verplicht voor personen onder 18 jaar.
 • Fietsen op de weg is slechts toegelaten vanaf 10 jaar, tenzij vergezeld door een persoon ouder dan 15 jaar.
 • Een fietshelm is verplicht voor personen onder 18 jaar.

Waarschuwingssignalen

 • Geluidssignalen (claxons) zijn enkel toegelaten om andere weggebruikers te waarschuwen in geval van gevaar of om aan te geven dat men wil inhalen. Waarschuwen mag ook door het knipperen van de koplampen
 • Het gebruik van de claxon is in het centrum van Praag verboden tussen 21u. en 05u. uur van 15 maart tot 15 oktober en tussen 20u. en 06u. van 15 oktober tot 15 maart.


Zie ook: verkeerswetgeving in Europa.


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.

Nieuwigheden op de camping

Image

Voor elk type kampeerder bestaat er wel een tent. Meer nog: ook voor kampeerders in wording duiken er modellen op die twijfelaars over de streep kunnen trekken. Duik je mee in de wondere wereld van de kampeertent?

Fout getankt, wat nu gedaan?

Jaarlijks tanken zo’n 18.000 Belgen de verkeerde brandstof, zeg dus niet te snel dat het jou nooit zal overkomen. Ben je even verstrooid en gebeurt het bij jou, houd dan vooral het hoofd koel. Panikeer niet en start zeker je auto niet.