Image
verkeersregels Tsjechië

In Europa zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.

Hieronder een overzicht van de verkeersregels (snelheidsbeperkingen, signalisatie, parkeren,...) die specifiek zijn voor Tsjechië.


Voorrang

 • Autobussen hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten, maar ook wanneer ze zich op het einde van een busbaan opnieuw bij het gewone verkeer voegen.
verkeersregels Tsjechië
Nooddoorgang van minstens 3 meter breed op een een weg met minstens 2 rijstroken
 • Bij een verkeersopstopping op een autosnelweg of een weg met minstens 2 rijstroken in de gevolgde richting is men verplicht een nooddoorgang van minstens 3 meter breed vrij te maken. Daartoe moeten de bestuurders in de rechterrijstrook zo veel mogelijk naar rechts uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar links.
  De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en wegendiensten. De verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt.
  Op een weg met 3 rijstroken in de gevolgde richting mag de bestuurder op de linkerrijstrook zich enkel naar de middenstrook begeven voor zover hij de andere bestuurder die van de rechterrijstrook naar de middenstrook rijdt niet in gevaar brengt.
 • Bij een rijbaanversmalling is ritsen verplicht.
 • Bij het verlaten van een woonerf of een voetgangerszone moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle voertuigen die zich op de weg bevinden.


Inhalen

 • Net zoals in België moet men een tram langs rechts inhalen en is links inhalen enkel toegelaten indien er rechts geen voldoende ruimte is. Opgelet: in Praag is het altijd verboden een tram links in te halen.
 • Een tram inhalen is volgens de Tsjechische verkeersregels ook verboden in de nabijheid van een vluchtheuvel.


Snelheidsbeperkingen

verkeersregels snelheid Tsjechië
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

 • Slepen van een defect voertuig: maximum 60 km/u.
 • Vanaf 50 meter vóór een overweg tot op de overweg zelf: 30 km/u (50 km/u indien aan de overweg een wit knipperlicht brandt).


Veiligheidsgordels en kinderzitjes

verkeersregels veiligheidsgordels
Vergeet je kinderzitje niet!

Een kind dat kleiner is dan 1,50 m en minder weegt dan 36 kg moet vervoerd worden in een gehomologeerd beveiligingssysteem dat is aangepast aan zijn lengte en gewicht.


Signalisatie

Een groene pijl die brandt samen met een oranje licht met het silhouet van een voetganger, betekent dat in de richting van de pijl mag verder gereden worden maar dat ook de voetgangers mogen oversteken en dat aan hen voorrang moet verleend worden.

Wanneer een politieagent zijn rechterarm horizontaal naar voor uitstrekt en zijn linkerarm zijdelings horizontaal houdt, dan betekent dit:

 • dat de bestuurders die van achter hem komen of van zijn rechterkant, moeten stoppen;
 • dat de bestuurders die van zijn linkerzijde komen mogen doorrijden;
 • dat de bestuurders die hem van voor naderen enkel naar rechts mogen afdraaien.


Maximum toegelaten alcoholgehalte: 0 promille!


Stilstaan en parkeren

Parkeren is volgens de Tsjechische verkeersregels onder meer verboden:

 • op een brug;
 • op minder dan 15 m van een overweg of een tunnel;
 • langsheen een tramlijn, tenzij een ruimte van minstens 3,5 m breed vrij blijft.

Een volle gele lijn langs de rijbaan verbiedt parkeren, terwijl een gele stippellijn op een parkeerbeperking wijst. Foutief geparkeerde voertuigen worden soms weggesleept, soms vastgezet met een wielklem.


Veiligheidsvestje

Ingeval van pech of ongeval buiten de bebouwde kom moet de bestuurder die zijn voertuig verlaat een reflecterend veiligheidshesje dragen, ook op gewone wegen.


Lichten

Het gebruik van de dimlichten (of dagrijlichten) is altijd verplicht, ook overdag.


Ongeval

 • Bij een ongeval is men verplicht de politie op te roepen wanneer er gekwetsten zijn, maar ook bij louter materiële schade van (geschat) meer dan 100.000 CZK (= ongeveer € 3890).
 • Voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, wordt aangeraden om zelfs bij lichte schade de politie in te roepen en een politieverslag te vragen. Zo kan je eventuele moeilijkheden vermijden aan de grens wanneer men het land verlaat.


Fietsers

Een fietshelm is verplicht voor personen onder 18 jaar.
 • Fietsen op de weg is slechts toegelaten vanaf 10 jaar, tenzij vergezeld door een persoon ouder dan 15 jaar.
 • Een fietshelm is verplicht voor personen onder 18 jaar.


Zie ook: verkeerswetgeving in Europa.


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie naar Tsjechië? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Europa formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-lid? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisverzekering, annulatieverzekering en fietsbijstand.