Wat gebeurt er wanneer ik de vervangwagen langer nodig heb dan de voorziene periode?

Je kan de huur van je vervangwagen verlengen tegen een voordelig tarief. Hiervoor neem je best rechtstreeks contact op met de verhuurder.