Hoe kan ik een klacht indienen bij Touring?

Heb je een suggestie of opmerking over onze dienstverlening?

Je kan ons contacteren
- per telefoon op 02 233 22 02 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur
- via e-mail naar complaint@touring.be 
- per brief aan Touring klachtendienst, Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel.

We contacteren je met een voorstel tot oplossing.

Voldoet de oplossing niet aan je verwachtingen? Dan kan je ook de ombudsman contacteren, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel.