Ik moet gerepatrieerd worden, wat nu?

Maak je geen zorgen, we hebben alles onder controle! Wanneer je door een ongeval of een ernstige ziekte in het buitenland wordt opgenomen in een ziekenhuis en de geneesheer van Touring bevestigt dat de repatriëring medisch gerechtvaardigd is, dan zullen we contact opnemen met de geneesheren om vast te stellen onder welke voorwaarden je kan worden gerepatrieerd. We organiseren en staan in voor het vervoer per ziekenwagen, (slaap)trein, helikopter, lijnvliegtuig, chartervliegtuig of hospitaalvliegtuig, of elk ander vervoermiddel gekozen door de geneesheer van Touring in functie van je medische toestand.

Dit vervoer wordt, indien nodig, onder medisch of paramedisch toezicht uitgevoerd van de plaats van hospitalisatie in het buitenland naar de woonplaats. Of naar een ziekenhuis dichtbij je woonplaats waar een bed wordt gereserveerd.