Wie is er verzekerd?

Jij en je gezin als: 

  • eigenaar, houder, bestuurder of passagier van een auto
  • voetganger, fietser of ruiter
  • passagier van elk ander vervoermiddel dat valt onder een lidstaat van de EU, Noorwegen of Zwitserland