AG en BNP Paribas Fortis worden aandeelhouder van Touring NV

Nadat ze reeds in 2019 een partnership afsloten, gaan AG, BNP Paribas Fortis en Touring vandaag nog een stap verder in het versterken van hun onderlinge relaties. De verzekeraar en de bank hebben met de vzw Koninklijke Belgische Touring Club een principeakkoord bereikt waarbij enerzijds alle operationele en commerciële activiteiten van de Touring Groep worden overgedragen naar Touring NV en anderzijds AG 75% en BNP Paribas Fortis 25% van de aandelen van Touring NV verwerft. Dit akkoord zal Touring in staat stellen om zijn bijstandsdiensten verder te versterken en tegelijkertijd nieuwe opportuniteiten in mobiliteit creëren voor alle partijen. De verwachting is dat deze transactie, die afhankelijk is van het vervullen van een aantal voorafgaande voorwaarden, zal worden afgehandeld tegen midden 2023.

 

Samen de nieuwe mobiliteitsuitdagingen aangaan

Wat men enkele jaren geleden nog als “de mobiliteit van de toekomst” bestempelde, is vandaag op vele vlakken realiteit geworden. Mede onder invloed van de Covid-crisis, zijn de manieren waarop Belgen zich verplaatsen sterk veranderd. De reglementering rond CO2 – emissies heeft de elektrificatie van het wagenpark versneld. De verplaatsingen van de Belg worden steeds meer multimodaal: hij gebruikt steeds vaker de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer, nieuwe vervoermiddelen zoals elektrische steps. Dit nieuwe mobiliteitsgedrag heeft niet alleen een impact op de burgers zelf, maar ook op bedrijven als AG, BNP Paribas Fortis en Touring, alle drie belangrijke actoren in het Belgische mobiliteitslandschap. In deze snel veranderende omgeving, willen zij de evolutie naar een duurzame en flexibele mobiliteit ondersteunen, hun marktpositie verder versterken en hun maatschappelijke rol vervullen.

 

Een 360° aanpak van de mobiliteit

 

Nadat ze al in 2019 een partnership afsloten, gericht op mobiliteit, bijstand en het ontwikkelen van innoverende mobiliteitsoplossingen zoals MaaS (Mobility as a service) en CaaS (Charging as a service), gaan de 3 partners met dit principeakkoord nog een stap verder. Via hun aandeelhouderschap ondersteunen en versterken AG en BNP Paribas Fortis de NV Touring in diens ambitieuze doelstellingen om een vooraanstaande rol te blijven spelen in alle evoluties op vlak van mobiliteit en bijstand in België.

Met maar liefst 680.000 tussenkomsten per jaar, speelt Touring een hoofdrol in de bijstandsverlening in België. De sterke groei van het aantal elektrische en geconnecteerde voertuigen op de Belgische wegen vormt op dat vlak een belangrijke uitdaging voor Touring, dat zijn bijstandsactiviteiten zal moeten klaarstomen voor een aantal organisatorische en operationele wijzigingen. Dankzij de nu aangekondigde operatie zal Touring over de nodige middelen beschikken om deze te realiseren.

Touring zal zich blijven toeleggen op een kwalitatieve dienstverlening en de verkoop van bijstandsproducten aan de meer dan 2 miljoen Belgen die vandaag al gebruik maken van zijn bijstandsdiensten. Op hun beurt zullen AG en BNP Paribas Fortis kunnen rekenen op de expertise van het internationale netwerk van Touring in heel Europa en zo het aanbod aan hun klanten uitbreiden.  

Bovendien zullen de verzekeraar en de bank zich op deze manier kunnen differentiëren met het oog op de nieuwe mobiliteitsuitdagingen. Om te kunnen beantwoorden aan nieuwe klantenbehoeften inzake duurzame mobiliteit is immers een globale en coherente aanpak nodig, en het inzetten van verschillende expertises binnen eenzelfde ecosysteem. In deze nieuwe alliantie zal elke partner zijn specifieke troeven kunnen inbrengen en met Touring beschikken beide partijen nu over meer middelen om de dienstverlening en de klantenervaring in mobiliteit en bijstand verder te optimaliseren.

Kortom, deze alliantie stelt de 3 bedrijven in staat om, via een globale aanpak, hun expertise te bundelen in alle domeinen van de mobiliteit.

 

Heidi Delobelle, CEO van AG:Mobiliteit is één van de sleuteldomeinen waarin AG zich wil differentiëren van andere marktspelers. We volgen de evoluties inzake mobiliteit op de voet en willen er in de komende jaren innoverende oplossingen in ontwikkelen. Door meerderheidsaandeelhouder te worden van Touring NV, versterken we onze rol in dit domein en zullen we er in de toekomst een unieke positie in kunnen bekleden. Touring NV is al jaren onze partner in bijstand en we houden er dezelfde visie op na als het gaat over de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. Ik ben verheugd over deze nieuwe ontwikkeling van ons partnership waardoor we verder zullen kunnen innoveren en samen een 360° benadering van de mobiliteit ontwikkelen.”

 

Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis: “Als vertrouwde financiële partner is duurzame mobiliteit één van de thema’s waar we een voortrekkersrol spelen. Dankzij onze leasingoplossingen van Arval, de financieringen via Alpha Credit, de verzekeringen van AG en de bijstands- en reisverzekeringsproducten van Touring, maar ook de participatie in Optimile beschikken we over belangrijke troeven. Via het nieuwe aandeelhouderschap, dat drie belangrijke actoren in de Belgische economie en mobiliteit samenbrengt, geven we een sterk signaal naar de markt dat we geloven in de unieke expertise van Touring. Met onze meerderheidsparticipatie in Optimile nemen we nog meer het voortouw in de strategische evolutie van MaaS (Mobility as a Service) en CaaS (Charging as a Service) oplossingen.”

 

Bruno de Thibault, CEO van Touring : “De nieuwe eigenaarsstructuur voor de operationele activiteiten van Touring, stelt onze organisatie in staat om leider te blijven op het vlak van mobiliteit in België en onze ambities waar te maken. Het is een ongekende kans om een omvattend mobiliteitsecosysteem te bouwen. AG, BNP Paribas Fortis en Touring zijn elk toonaangevend, hooggespecialiseerd én complementair in hun activiteiten. De verbintenis die wij aangaan, biedt de beste garanties om snel en efficiënt innovatieve antwoorden te bieden op de veranderingen in het mobiliteitslandschap. Want onze mobiliteit evolueerde nooit sneller en ingrijpender dan vandaag. Door onze krachten structureel te bundelen, kunnen wij een omvattend dienstenpakket aanbieden dat blijft beantwoorden aan de reële noden van al onze klanten, van elke weggebruiker. Touring vzw behoudt daarnaast ook zijn leidende rol als onafhankelijke en autonome stem en vertegenwoordiger van de weggebruiker in brede zin. Inderdaad, Touring vzw, die niet betrokken is in de overdracht die vandaag aangekondigd wordt, zal die rol blijven waarnemen; net zoals wij dat al meer dan 125 jaar met succes doen.” 

 

In de praktijk

Onder voorbehoud dat bepaalde voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn, zoals de goedkeuring door de betrokken toezichthouders en mededingingsautoriteiten, worden AG en BNP Paribas Fortis aandeelhouder van Touring NV voor respectievelijk 75% en 25%. Het afronden van de transactie wordt verwacht tegen midden 2023. Alle commerciële en operationele activiteiten van de vzw Koninklijke Belgische Touring Club zullen overgedragen worden naar Touring NV, dat zijn activiteiten als een zelfstandige vennootschap zal uitvoeren. De verzekeringstak van Touring (ATV) zal geïntegreerd worden in de structuur van AG.

Alle bijstands- en reisverzekeringsproducten van Touring zullen in de toekomst AG-producten worden, maar gecommercialiseerd onder het Touring-label en uitgevoerd door Touring NV. Voor de klanten van Touring verandert er niets: zij kunnen blijven rekenen op dezelfde diensten die beantwoorden aan dezelfde kwaliteitsnormen en uitgevoerd worden door de huidige teams van Touring, met als enige verschil dat zij ondersteund zullen worden door de nieuwe aandeelhouders.
AG neemt eveneens alle aandelen over van KBTC holding, dat sinds 2013 eigendom was van Touring.

De vzw Koninklijke Belgische Touring Club (KBTC) maakt geen deel uit van deze overdracht en blijft zelfstandig en autonoom. Zij zal haar rol van onafhankelijke stem en vertegenwoordiger van de weggebruiker in de brede zin van het woord blijven vervullen.

In 2020 sloten AG en BNP Paribas Fortis zich aan bij Touring als aandeelhouder van de scale-up Optimile, een Gents bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van software die de multimodale mobiliteit en het opladen van elektrische voertuigen ondersteunt (de zogenaamde MaaS en CaaS). De drie aandeelhouders hielden elk een derde van de aandelen aan. Na de transactie zal BNP Paribas Fortis 75% van de aandelen bezitten en AG 25%.

Touring in enkele cijfers
- 680.000 interventies per jaar (depannages)
- 145.000 telefoontjes per jaar van Belgen in nood in het buitenland
- 35.000 technische of medische interventies in het buitenland
- Meer dan 2 miljoen Belgen kunnen een beroep doen op de bijstand van Touring

 

Indien je meer info wenst of één van de sleutelpersonen in deze transactie wenst te interviewen, aarzel niet om ons te contacteren. We staan zowel vandaag als de volgende dagen ter beschikking om dit voor jou te organiseren.

 

Gerrit Feyaerts (AG)                                    

gerrit.feyaerts@aginsurance.be                                 

+32 486 38 86 24                  

 

Hilde Junius (BNP Paribas Fortis)
hilde.junius@bnpparibasfortis.com
+ 32 478 88 29 60

 

Joost Kaesemans (Touring)  

Joost.kaesemans@touring.be

+ 32 476 26 07 95     

 

Over AG

AG, ‘supporter van jouw leven’ en van de mobiliteit van morgen, neemt zijn klanten mee in de transitie naar duurzame mobiliteit met nieuwe producten en diensten, met de nadruk op zachte en milieuvriendelijke verplaatsingen. Sinds 1824 is AG gespecialiseerd in beschermen en geruststellen, opdat mensen met een veilig gevoel durven veranderen, bijvoorbeeld door elektrisch te gaan rijden. De helft van alle Belgische gezinnen vertrouwt op AG voor hun verzekeringen en 1 op 7 wagens in België is verzekerd bij AG (16,1 % marktaandeel, eind 2021).

 

Over BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

 

Over Touring

Al meer dan 125 jaar lang staat Touring (www.touring.be) aan de zijde van de weggebruiker en de reiziger. Ongeacht of je automobilist, motorrijder of fietser bent, Touring staat voor je klaar met een uitgebreid pakket aan diensten die jouw reis prettiger, comfortabeler en zorgelozer maken. Het meest bekend is Touring voor zijn pechverhelping in binnen- en buitenland; de terugbetaling van medische kosten op reis en voor bagage- en annulatieverzekering.

Als mobiliteitsvereniging is Touring vzw een toonaangevende en onafhankelijke stem in het mobiliteitsbeleid. Onder het credo ‘We lead mobility for a better life’, bepleit en faciliteert Touring een makkelijke, toegankelijke én betaalbare mobiliteit voor elke weggebruiker.