AG lanceert testproject rond veilig rijden bij jonge bestuurders

Image
Touring et AG logo

De komende 3 jaar zal verzekeraar AG Insurance, in samenwerking met bijstandsverlener Touring en telecomoperator Proximus het rijgedrag van een pilootgroep jonge bestuurders in kaart brengen. De verzamelde data moeten dienen om de preventieaanpak, bescherming en dienstverlening ten aanzien van deze kwetsbare groep automobilisten te verbeteren.

Jongeren blijven grootste risicogroep in autoverkeer

Terwijl het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de Belgische wegen het voorbije decennium in dalende lijn ging, blijft het verkeer doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren tussen 20 en 24 jaar. Als jongeren in die leeftijdsgroep sterven, is dat in een derde van de gevallen in het verkeer (29 %) (1). Ze hebben daarnaast tot 4 keer meer kans op een dodelijk ongeval of een ernstig letsel in het verkeer dan de gemiddelde automobilist.

Onderzoek (2) leert ook dat jonge beginnende automobilisten oververtegenwoordigd zijn bij eenzijdige ongevallen (ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is). Meer dan de helft (54 %) van de dodelijke ongevallen waarin zij betrokken zijn, is eenzijdig. Dit type ongevallen wordt vaker dan andere veroorzaakt door overdreven snelheid en controleverlies over het stuur. Verder zijn jongeren overmatig slachtoffer van nachtelijke ongevallen, ongevallen buiten kruispunten, ongevallen buiten bebouwde kom en ongevallen waarbij zij op een kruispunt moeten afslaan tegen het tegemoet rijdende verkeer in. Risicofactoren die een rol kunnen spelen in deze situaties zijn: onervarenheid en risicogedrag, snelheid, vermoeidheid, afleiding, alcohol, door emoties beïnvloed rijgedrag en door passagiers beïnvloed rijgedrag.

Een recente studie van AG Insurance (3) wees bovendien uit dat maar liefst 13 % van de automobilisten tussen 18 en 24 jaar aangeeft de gordel niet of niet systematisch te dragen. Anderzijds geeft 82 % van deze leeftijdsgroep aan helemaal geen graten te zien in een app of zwarte doos die hun rijgedrag registreert.

Gerichtere preventie en bescherming

De veiligheid van jonge verkeersdeelnemers kan vergroot worden door structurerende maatregelen, zoals speciale cursussen voor beginnende automobilisten, voorlichting en preventiecampagnes, of nog het geven van gedragsfeedback en informeren over onveilig rijgedrag.

Om doelgerichter te kunnen werken aan de preventie en bescherming van jonge bestuurders, lanceert AG Insurance het project SAM, wat staat voor ‘Safety and More’. Gedurende 3 jaar zal het rijgedrag in kaart worden gebracht van een pilootgroep bestaande uit 1.000 automobilisten geboren vanaf 1993.

Edwin Klaps, Managing Director AG Insurance:

“SAM is één van de eerste concrete vertalingen van het strategisch partnership dat we vorig jaar sloten met Touring en BNP Paribas Fortis, om samen nieuwe oplossingen ontwikkelen met een focus op mobiliteit, preventie en bijstand. Vanaf februari 2020 tot februari 2023 lanceren we dit als proefproject bij 1.000 jonge bestuurders verzekerd bij AG, via een makelaar of via BNP Paribas Fortis. In ruil voor hun vrijwillige deelname, bieden we hen enkele mooie commerciële voordelen. We willen analyseren of en hoe we op basis van de verzamelde data onze preventieaanpak, dienstverlening en bescherming nog kunnen verbeteren. Om die doelen te bereiken, benutten we technologie die Touring samen met Proximus heeft ontwikkeld in het kader van het project ConnectMy.car (4).”

Bruno de Thibault, Directeur-generaal Touring:

“Geconnecteerde voertuigen bieden tal van nieuwe mogelijkheden dankzij de uitgebreide informatie die beschikbaar wordt gesteld. Een van deze mogelijkheden is het bevorderen van de verkeersveiligheid en chauffeurs sensibiliseren over hun eigen rijgedrag. Dat kan leiden tot het aanleren van meer defensief rijden of het leren anticiperen op onverwachte omstandigheden, iets wat we nog veel missen bij jonge bestuurders. Het pilootproject met 1.000 proefpersonen zal al veel uitwijzen en duidelijk maken in welke mate de doorgegeven informatie daadwerkelijk en concreet kan worden gebruikt. Mobiliteit van de toekomst zal een belangrijke invloed ondervinden van voertuigen die met elkaar, met de infrastructuur of met verkeersorganisaties communiceren. Het spreekt voor zich dat Touring daarin, samen met onze partners, een belangrijke rol moet spelen”.

Alex Lorette, Directeur Enterprise Solutions Proximus:

“Proximus neemt graag deel aan dit ambitieuze initiatief. Door de auto's te verbinden en de infrastructuur te beveiligen, dragen we bij aan het rijke ecosysteem dat deze mooie digitale oplossing ondersteunt. Dit illustreert ook onze bereidheid om de voorkeurspartner te zijn voor onze klanten in de digitale transformatie.”

Klanten die zich inschrijven voor de testfase van SAM, krijgen vanaf begin volgende maand via de post een ‘dongle’ opgestuurd, een klein toestel dat de bestuurder dankzij de meegeleverde handleiding in enkele eenvoudige stappen in de OBD2-poort (‘On Board Diagnostics’) van zijn wagen inplugt en activeert. De gegevens die op die manier worden gegenereerd, worden ter beschikking gesteld van de deelnemers via de ‘Mobility Assist’-app van AG, en dienen als basis om de jonge bestuurders bewuster te maken van hun eigen rijgedrag. Verder zullen ook preventietips worden gedeeld, zowel algemeen advies als ‘raad-op-maat’ gebaseerd op conclusies uit de data-analyses.

Betere dienstverlening en ‘beyond insurance’

Edwin Klaps:

“Na de piloot van 3 jaar gaan we evalueren of de nieuwe technologie ook kansen biedt om onze waarborgen verder te optimaliseren. Kunnen we op basis van de data bijvoorbeeld onze risico-inschatting aanvullen of verder verfijnen? Kunnen we onze klanten dankzij de dongle nog eenvoudiger toegang geven tot de juiste bijstand? En we kijken ook verder dan het verzekeringsluik: biedt deze technologie op termijn misschien ook mogelijkheden voor extra dienstverlening zoals wifi in de wagen, informatie over vrije parkeerplaatsen, enz.”

- Einde persbericht -

 

(1) Bron: Statbel - Verdeling van de belangrijkste doodsoorzaken, naargelang de leeftijdscategorie (2015)

(2) Bron: VIAS Institute ‘Themadossier verkeersveiligheid nr. 12’ (2018)

(3) Online enquête in opdracht van AG Insurance uitgevoerd door InSites Consulting, tussen 10 en 17 januari 2019 bij 1514 ondervraagden, waarvan iets meer dan de helft (786) professioneel actief is.

(4) AG Insurance benut voor het proefproject SAM alleen de functionaliteiten van de dongle die nodig zijn voor de verzameling van gegevens over het rijgedrag van de deelnemer. Andere mogelijkheden die worden beschreven op de website ConnectMy.car, bijvoorbeeld de wifihotspot, worden niet aangeboden in het kader van deze testfase.