Assistentiediensten van Touring hebben met AG en BNP Paribas Fortis nieuwe aandeelhouders

Sinds 2019 bundelden Touring, AG en BNP Paribas Fortis hun krachten in een partnership, maar op 1 juli van dit jaar zijn de verzekeraar en de bank de aandeelhouders geworden van alle commerciële en operationele activiteiten van de Touring Groep. AG heeft hierbij 75% van de aandelen verworven, de overige 25% zijn in handen van BNP Paribas Fortis.

In november van vorig jaar werd het princiepsakkoord over deze transactie aangekondigd, en op 1 juli van dit jaar werd de deal finaal bezegeld, na goedkeuring van alle betrokken en bevoegde instanties en controleorganismen. Deze nieuwe aandeelhoudersstructuur zal Touring in staat stellen om zijn bijstandsdiensten verder te versterken en zal tegelijkertijd nieuwe opportuniteiten in mobiliteit creëren voor alle partijen.

Samen een duurzame mobiliteit mogelijk maken
Nooit veranderde onze mobiliteit sneller en ingrijpender dan vandaag. Het wegverkeer evolueert de komende decennia definitief naar emissievrij rijden, en de weggebruiker benadert zijn verplaatsingsnoden en –wensen steeds duidelijker vanuit een multimodaal perspectief. Wie mobiel is, wisselt steeds makkelijker tussen vervoersmodi aan de hand van multimodale apps en deelplatformen.

Dit nieuwe mobiliteitsgedrag heeft niet alleen een impact op de gebruikers zelf, maar ook op bedrijven als AG, BNP Paribas Fortis en Touring, alle drie belangrijke actoren in het Belgische mobiliteitslandschap. In deze snel veranderende omgeving willen zij, elk vanuit hun knowhow, de evolutie naar een duurzame en flexibele mobiliteit ondersteunen, hun marktpositie verder versterken en hun maatschappelijke rol vervullen. Samen kunnen Touring NV, AG en BNP Paribas Fortis dat ecosysteem in mobiliteit met ambitie vormgeven.

Bruno de Thibault, CEO van Touring : “De nieuwe eigenaarsstructuur voor de operationele activiteiten van Touring is, dankzij de ongelofelijke inzet en motivatie van alle betrokken partijen en hun teams, tot een goed einde gebracht. Dat succes is van groot belang omdat het onze organisatie in staat stelt om leider te blijven op het vlak van mobiliteit in België en onze ambities waar te maken. Het is voor elk van de partijen een unieke kans om een omvattend mobiliteitsecosysteem te bouwen. AG, BNP Paribas Fortis en Touring zijn elk toonaangevend, hooggespecialiseerd én complementair in hun activiteiten. Samen kunnen wij een omvattend dienstenpakket aanbieden dat blijft beantwoorden aan de reële noden van al onze klanten, van elke weggebruiker.”

Welke weg je ook kiest, Touring staat aan jouw zijde
Mobiliteit heeft vele gezichten. De ene keer moeten we ons verplaatsen voor woon-werkverkeer , de andere keer willen we gewoon graag op pad, op ontdekking. Nu eens doen we dat met de auto, dan weer nemen we de fiets, de motor of reizen we met het vliegtuig. Hoe dan ook is één ding zeker: Touring staat aan de zijde van iedereen die zich verplaatst om, met een brede waaier aan producten en diensten, de verplaatsing of de reis zo aangenaam, makkelijk en zorgeloos mogelijk te laten verlopen. De zorg en de bekommernis voor wie een beroep doet op onze bijstand is hetgeen ons drijft.

Met maar liefst 680.000 tussenkomsten per jaar, speelt Touring een belangrijke rol in de bijstandsverlening in België. Maar ook die bijstandsverlening evolueert. De sterke groei van het aantal elektrische en geconnecteerde voertuigen op de Belgische wegen vraagt een nieuw soort dienstverlening en biedt kansen om onze klanten nog beter en sneller te helpen. Dankzij de sterke en ambitieuze aandeelhouders kan Touring zijn ambities nog sneller realiseren en de dienstverlening en de klantenervaring in mobiliteit en bijstand verder optimaliseren. Steeds met als doel de weggebruiker maximaal te ontzorgen.

Zelfde naam, zelfde missie, zelfde passie
Touring blijft tegelijk ook 100% Touring. Bruno de Thibault, CEO van Touring NV, verwoordt het zo: “Mobiliteit moet makkelijk en vanzelfsprekend zijn, dat is altijd al ons streven. Touring blijft de operationele dienstverlener bij uitstek voor mobiele burgers en bedrijven, en commercialiseert vanaf nu onder eigen naam een productengamma van AG. Op die manier zal Touring zich blijven toeleggen op de verkoop van bijstandsproducten en op een kwalitatieve dienstverlening aan de meer dan 2 miljoen Belgen die vandaag al gebruik maken van zijn bijstandsdiensten. Elk van hen kan blijven rekenen op dezelfde diensten die beantwoorden aan dezelfde kwaliteitsnormen en uitgevoerd worden door de huidige teams van Touring, met als pluspunt dat zij ondersteund zullen worden door de nieuwe aandeelhouders. Dat geldt voor verplaatsingen in België, maar uiteraard kunnen onze klanten ook rekenen op het zeer uitgebreide internationale netwerk voor pechverhelping en reisbijstand dat Touring aanbiedt.”

Touring vzw, stem van de weggebruiker
De vzw Koninklijke Belgische Touring Club maakt geen deel uit van deze overdracht en blijft zelfstandig en autonoom. Hij zal zijn rol van onafhankelijke stem en vertegenwoordiger van de weggebruiker in de brede zin van het woord blijven vervullen. Naast de klanten van Touring NV, kunnen ook alle weggebruikers die genieten van een bijstandsproduct van AG gratis lid worden van de vzw Touring. Die vzw blijft met het oog op veilig, efficiënt en duurzaam verkeer, de belangen van elke weggebruiker verdedigen en behartigen zoals al meer dan 125 jaar lang het geval is. Ook voor informatie en tips over schone, duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit kunnen de leden op de mobiliteitsclub blijven rekenen.

Touring in enkele cijfers

  • 680.000 interventies per jaar (depannages)
  • 145.000 telefoontjes per jaar van Belgen in nood in het buitenland
  • 35.000 technische of medische interventies in het buitenland
  • Meer dan 2 miljoen Belgen kunnen een beroep doen op bijstandsverlening door Touring