Blijvende stijging van structurele files in 2016 is frappant

Nu ook al structurele files waar voordien niet!

Ondanks de vrij zachte winter, piekte de filelengte in 2016 zeven keer boven de 400 km. De oorzaak hiervan lag bij vele regenval, al dan niet gecombineerd met treinstakingen.

Verontrustend is de sterk stijgende trend in aantal structurele files, tussen de 100 en 250 km, files niet veroorzaakt door slecht weer of incidenten, blijft aanhouden in 2016. Bovendien blijkt het fenomeen zich door te zetten op wegen die voordien minder filegevoelig waren zoals de E314. Dat alles blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis. We zitten dus meer dan ooit met een chronisch probleem dat om ingrijpende maatregelen vraagt”. 

Touring: De meeste files doen zich voor tijdens de ochtendspits. “De langste totale file-afstand van 582 kilometer stond er op een vrijdagochtend (15 januari), één van de weinige dagen met sneeuwval in de winter van 2016. Terwijl de langste files in andere jaren vooral optreden in de wintermaanden, kunnen we vast stellen dat deze dit jaar vooral optraden in de maanden mei en juni, door de overvloedige regenval.
Deze lange files van meer dan 250km worden veroorzaakt door externe factoren of gebeurtenissen.
 

Belangrijker is echter dat het aantal uur kortere files, met totale filelengte tussen de 100 en 250 kilometer, systematisch blijft toenemen. Ondanks de zachte winter van 2016 gaf de filebarometer meer dan 5 uur file boven de 400 kilometer. Een verklaring hiervoor is het extreem natte voorjaar van 2016.
Voor het aantal uur file boven de 300 en 350 kilometer kunnen we hetzelfde besluiten. Het aantal uren kortere files, met lengte tussen de 100 en 250 kilometer, blijft systematisch toenemen. Het voorbije jaar werd gedurende 1383,1 uur, ofwel 57,6 dagen, file boven de 100 kilometer vastgesteld. In vergelijking met 2015 is dit een toename van 5 volledige dagen.
 

Het voorbije jaar is ook gebleken dat deze structurele files zich meer en meer beginnen te verspreiden naar zones die in het verleden niet filegevoelig waren. Een voorbeeld hiervan is de E313 tussen Ham en Lummen, de E314 tussen Houthalen en Lummen en de E17 tussen Waregem en Lokeren.
 

In onderstaande tabel wordt het aantal uur vertraging weergegeven voor deze 3 trajecten. We kunnen zien dat het aantal uur vertraging voor het traject Ham-Lummen en Houthalen-Lummen in 2016 bijna verdubbeld is ten opzichte van 2015. Ook voor het traject Lokeren-Waregem zien we een opmerkelijke stijging in het aantal uur vertraging.

“De blijvende toename van deze files, de files waarmee automobilisten dus dagelijks geconfronteerd worden, leidt tot de onrustwekkende conclusie dat geplande maatregelen zoals het GEN, optimalisering van Ring in Antwerpen en Brussel te lang aanslepen voor realisatie op het terrein.
Dat heeft niet alleen te maken met de nefaste structuur van ons land op dit vlak, maar ook met de ellenlange procedures waarbij alles steeds wordt aangevochten. Bovendien is er een blijvend stijgende vraag naar meer verplaatsingen door de bevolkingsgroei en is het vrijetijdsverkeer met nu al 34% tijdens de spits een doorslaggevende factor.”  

Touring herhaalt de vraag naar veel snellere investeringen in het openbaar vervoer, meer efficiënte verbindingen, optimalisering van de wegen, wegwerken van de bestaande knelpunten die files veroorzaken (vb Wemmel) en het versneld realiseren van een aantal missing links of nog het optimaliseren van de doorstroming onder meer door dynamisch verkeersmanagement.
“Daarnaast moeten we volop de kaart trekken van gedeelde mobiliteit, inzetten op de realisatie van grote multimodale knooppunten waar men niet alleen de auto kan achterlaten, maar waar men ook gemakkelijk en goedkoop kan overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. De combinatie thuiswerk en een mobiliteitsbudget moet zeer toegankelijk en bruikbaar worden. Het vrijetijdsverkeer moet in kaart worden gebracht om gerichte maatregelen te nemen (belonende of ontmoedigende)”. 

Onderstaande tabel geeft de 15 langste files van 2016 weer.
 


Vergelijking van de files die optraden in de afgelopen 5 jaar en de files die optraden in het jaar 2016. Onderstaande tabel illustreert hoeveel uur de filelengte boven een bepaalde waarde bleef hangen.