Campagne van Touring en FIA voor respect snelheidslimiet

“10.500 boetes per dag voor onaangepaste snelheid”

Brussel, 27 april 2021. In ons land werden vorig jaar niet minder dan 10.500 boetes per dag* uitgeschreven voor chauffeurs die de geldende snelheidslimiet niet respecteerden. In vijf jaar tijd steeg het aantal boetes met 25%. Elk jaar is er een stijging te zien. Daarom lanceert Touring, samen met koepelorganisatie FIA, vandaag een nieuwe affichecampagne.  “De bedoeling is dat we voertuigbestuurders laten stilstaan bij het potentieel gevaar van onaangepaste snelheid. Tegelijk willen we de overheden oproepen om logische en geloofwaardige snelheidslimieten te hanteren op basis van het wegbeeld en de functie van de weg. Het kan niet de bedoeling zijn om bestuurders in de val te lokken”.

Aantal snelheidsboetes
JAAR AANTAL
2015 3.228.957
2016 3.297.648
2017 3.401.068
2018 3.750.132
2019 4.041.970
2020 6 maanden 1.928.363

De stijging van het aantal snelheidsboetes wil volgens Touring niet zeggen dat er steeds meer bestuurders zijn die overtredingen begaan. Het heeft vooral te maken met het aantal toegenomen controles, zowel met mobiele camera’s als met vaste flitspalen en een felle stijging van het aantal trajectcontroles. Deze laatste is de beste en meest eerlijke oplossing, zegt Touring: het meet de gemiddelde snelheid over een bepaald traject zodat een chauffeur die even verstrooid is en wat te snel rijdt nog altijd zijn gedrag kan corrigeren. “Het vermijdt ook dat voertuigbestuurders plots op de rem gaan staan, zoals bij een flitspaal, om daarna weer volop te accelereren. Trajectcontroles hebben ook een meer sensibiliserend effect. Een andere oorzaak is het feit dat de snelheidslimiet op vele plaatsen naar omlaag werd gebracht, dus chauffeurs moeten daaraan wennen”. Touring wijst in dit verband op het risico van onlogische of ongeloofwaardige snelheidslimieten: uit eerder onderzoek van de organisatie blijkt immers dat 7 op de 10 chauffeurs dit soort limieten negeert. “Het is dus belangrijk om weg per weg te evalueren voor het installeren van de snelheidslimiet. Veralgemeende zones doen revolteren, waarna de voertuigbestuurder ook zijn snelheid niet meer aanpast op plaatsen waar deze wél terecht werd verlaagd”

In deze internationale campagne trachten de mobiliteitsorganisaties van de FIA, weggebruikers te sensibiliseren tot verkeersveiliger gedrag. “Elke dag sterven 3.500 mensen in het verkeer wereldwijd. Bij 15-29 jarigen is dat zelfs de eerste doodsoorzaak**”.

“Bekende mensen lenen hun gezicht om op de affiches de boodschap kracht bij te zetten.  De campagne loopt wereldwijd en wijst op het belang van een aangepaste snelheid. Snelheid is één van de 4 grote killers in het verkeer (naast afleiding en vermoeidheid, rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel). Het gezicht van de campagne is wereld- en olympisch kampioen lopen (snelheid)  Yohan Blake. In België gaat het om 1.000 locaties waar de affiches te zien zijn”. Touring en de FIA willen iedere verkeersdeelnemer wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid.  “Iedereen kan bovendien de actie steunen door het manifest voor meer verkeersveiligheid te ondertekenen op www.fia.com/3500lives”.


*Geïntegreerde politiediensten

**gegevens WHO

Twitter: #3500lives