Campagne van Touring en FIA tegen ‘smartphonen’ achter stuur

Ondanks de toenemende plaag van mensen die op de smartphone ‘bezig zijn’ terwijl ze rijden, zien we dat het aantal betrappingen daalt. In 2014 waren er nog 121.393 terwijl 2015 (meest recent) goed was voor 108.819 of 11% minder*. Mobiliteitsorganisatie Touring vindt dat geen goede zaak en vraagt dat de controles op deze gevaarlijke overtreding worden opgevoerd.
 

Samen met de Internationale Automobielfederatie FIA, in ons land vertegenwoordigd door Touring, start de organisatie vandaag met een affichecampagne. “De bedoeling is dat we voertuigbestuurders laten stilstaan bij het potentieel gevaar van niet handenvrij smartphonen”.  

“11% minder boetes voor gsm’en achter het stuur is geen goed signaal”


Touring: elke dag sterven 3.500 mensen in het verkeer wereldwijd. Bij 15-29 jarigen is dat zelfs de eerste doodsoorzaak**. “De Verenigde Naties willen tegen 2020 een halvering van het huidige aantal 1,25 miljoen verkeersoden per jaar. Volgens onderzoek van het BIVV gebruikt een kwart van de jongeren bij elke autorit te smartphone om berichten te bekijken en te reageren en uit Europees onderzoek blijkt dat de kans op een ongeval 23 keer groter wordt bij het sms’sen aan het stuur”. 


In een internationale campagne*** trachten de mobiliteitsorganisaties van de FIA nu, in samenwerking met affichagebedrijf Decaux, weggebruikers te sensibiliseren tot verkeersveiliger gedrag. “Bekende mensen lenen hun gezicht om op de affiches de boodschap kracht bij te zetten.  De campagne loopt wereldwijd en in ons land wordt de aandacht gevestigd op het smartphonen en sms’en achter het stuur.
Het gezicht van de campagne hier is Pharrell Williams”. 

 


“In België gaat het om 1.000 locaties waar de affiches te zien zijn en om communicatie via de sociale media”. Touring en de FIA willen iedere verkeersdeelnemer wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid om de wegen wat veiliger te maken.  “Iedereen kan bovendien de actie steunen door het manifest te ondertekenen op www. Fia.com/3500lives. Het manifest wijst onder meer de overheden op hun taak om meer en blijvend te investeren in verkeersveiligheid en veilige infrastructuur, maar ook op het belang van degelijke ongevallenanalyse”. 


Touring pleit voor systemen die ervoor zorgen dat, van zodra men in de wagen stapt, bepaalde functies en applicaties worden geblokkeerd. Dat bestaat en wordt nu al toegepast ook in ons land, maar we zouden naar een veralgemening moeten gaan, zegt Touring. “Maar ondertussen roepen we de weggebruiker op om zelf zijn of haar gedrag even te analyseren en bij te sturen. En aan de overheden en politiediensten vragen we om gericht op zoek te gaan naar overtreders, bijvoorbeeld aan kruipunten, om meer te verbaliseren.
We moeten zeker naar 200.000 verbalisering per jaar. Door de controles en de pakkans te verhogen kan er een afschrikkingseffect ontstaan”. In de strijd tegen het aantal verkeersslachtoffers is dat van cruciaal belang, besluit Touring. 


-einde persbericht-
 

*cijfers federale politie
**gegevens WHO
***de campagne wordt gesteund door de VN, EC, IOC en het Vaticaan
Verkeerscode: niet handenvrij bellen: onmiddellijke inning is 116 euro.