Eindrapport Mobility as a Service van Touring: complementair aan privéauto

  • Mobiliteitsdiensten in 1 pakket
  • Efficiënte, goedkopere en duurzame mobiliteit 
 

Brussel, 9 november 2017. “Hoe kunnen we de weggebruiker een handje helpen om meer beroep te doen op andere verplaatsingsvormen dan de auto? Welke mobiliteitsdiensten zijn daarvoor nodig en op welke manier kunnen we ze bereiken? Het antwoord daarop werd uitgetest in een Gents proefproject.

Met behulp van een applicatie en een toegekend mobiliteitsbudget kregen proefpersonen toegang tot een waaier aan mobiliteitsdiensten. Deze “Mobility as a Service (MaaS) is een antwoord voor een vlottere, goedkopere en bereikbare mobiliteit”.

De resultaten in het eindrapport, dat vandaag wordt voorgesteld, tonen aan dat het gebruik van de privé-wagen niet volledig kan worden uitgesloten, zegt initiatiefnemer Touring. “De MaaS-applicatie is complementair, doch vervangt niet de privéauto. Maar dankzij een ter beschikking gesteld mobiliteitsbudget wordt er wel veel meer gebruik gemaakt van deelauto’s en deelfietsen en openbaar vervoer”. Het opzet voor multimodale verplaatsingen via de MaaS applicatie, is hiermee geslaagd, zegt Touring “hoewel het noodzakelijk is om verder te perfectioneren, onder andere met de toevoeging van een multi-modale routeplanner”.   

Touring: Het proefproject MaaS ging van start op 18 april en liep tot 30 juni. Een 100-tal testpersonen werden opgedeeld in drie groepen met een maandelijks mobiliteitsbudget van 150, 250 en 350 euro per maand. Het project werd wetenschappelijk begeleid door de UGent met het accent op gedragswijziging en operationele kwaliteit van de app en de diensten.


Conclusies: Dankzij dit project hebben we een tendens tot gedragsverandering kunnen waarnemen zegt Touring. “Terwijl de privéauto vooral werd ingeschakeld voor langere verplaatsingen, ging men voor de overige verplaatsingen al sneller een beroep doen op een deelauto of het openbaar vervoer. Het feit dat mensen door het gebruik van MaaS gaan nadenken over hun verplaatsingsgedrag heeft dus een belangrijk neveneffect. Het gaat veeleer om korte verplaatsingen, hetgeen ons doet besluiten dat de doelgroep voor MaaS eerder stedelingen zullen zijn”. 


Echter: “De privéauto zomaar wegdenken wordt niet aangetoond”. Daarom gaat Touring ervan uit dat MaaS in eerste instantie aanvullend is en niet vervangend. “We stellen wel een sterke daling vast in het aantal gereden kilometers met de privéauto”. 
“De applicatie zelf werd als bevredigend geëvalueerd, alhoewel er nog wat technische kinderziektes waren.

Zo zullen we moeten zorgen voor een eenvoudiger consultatie van het mobiliteitsbudget en een snellere afhandeling van de betalingen via de app. En er is ook een algemene vraag naar de introductie van een multimodale routeplanner om een vlekkeloze verplaatsing te kunnen plannen, want nu verspeelt men veel te veel tijd daarmee, terwijl een dergelijke app het leven juist een stuk eenvoudiger moet maken. 


Per type verplaatsing kiest men zijn mobiliteitsoplossing. Om op stap te gaan, genoot de taxi bijvoorbeeld de voorkeur en voor multimodale verplaatsingen ging het vooral om bus in combinatie met fietsdelen”. Hoewel de meeste deelnemers tevreden waren over het aanbod aan mobiliteitsdiensten, is Touring ervan overtuigd dat er meer leveranciers moeten worden op aangesloten. “Dat is een uitdaging voor de verdere ontwikkeling van MaaS. Van de in deze test opgenomen leveranciers bleek 86% tevreden te zijn over deze test”.  

Touring maakt zijn rol als mobiliteitsreferentie concreet door van meet af aan in dit project te stappen. “Hoewel het op deze beperkte schaal moeilijk is om concrete uitspraken te  doen over het verplaatsingsgedrag toont het MaaS concept wel aan dat mensen bereid zijn om tenminste even stil te staan bij dit verplaatsingsgedrag.

Het optimaliseren van het autogebruik in combinatie met tal van andere verplaatsingsmiddelen vormt de basis van deze dienstverlening”.

De consument moet sneller en op een eenvoudige manier toegang krijgen tot het aanbod van diensten waarmee hij of zij zelf zijn verplaatsing kan organiseren op de voor hem of haar beste manier, aldus Touring. “Het aanbod van deze combinatie aan diensten doet tijd sparen, garandeert vrijheid en comfort van verplaatsing en maakt het leven goedkoper, dan wel de keuze te laten aan slechts 1 transportmiddel zoals de auto, tram of bus”.

Touring bereidt de marktintroductie voor van MaaS-oplossingen tegen het eerste kwartaal 2018 over een veel groter grondgebied dan enkel Gent, en met een ruimer aanbod aan mobiliteitsleveranciers. Tenslotte is het de bedoeling van Touring om het project snel uit te breiden naar andere steden en ook mensen te bereiken die nog niet bewust omgaan met hun verplaatsingsgedrag.