Mobiliteit en preventie: 1 kind op 5 draagt de veiligheidsgordel niet

7 % van de Belgen draagt de veiligheidsgordel niet of niet systematisch. Meer zelfs: in 1 gezin op 5 - zo geven de ouders zelf toe - worden de kinderen niet vastgeklikt. En ook het dragen van de fietshelm of fluorescerende kledij in het verkeer kan nauwelijks de helft van de Belgen bekoren. Dit zijn enkele van de meest in het oog springende conclusies van de mobiliteitsenquête van AG Insurance over de houding van de Belgen inzake preventiemaatregelen in het verkeer. Nog werk aan de winkel…


Na eerder ingezoomd te hebben op het woon-werkverkeer en het thema ecologie, focust het derde deel van de grote mobiliteitsenquête van AG Insurance, ondersteund door Touring[1], op de houding  van de Belg tegenover preventiemaatregelen die ze kunnen nemen in het verkeer: de veiligheidsgordel, de fietshelm, fluorescerende kledij, … De resultaten tonen aan dat, ondanks tal van preventiecampagnes, heel wat Belgen hardnekkig nonchalant blijven wanneer het over hun eigen veiligheid en deze van hun kinderen gaat.

 

  Over het onderzoek

  • Online enquête in opdracht van AG Insurance uitgevoerd door InSites Consulting, tussen 10 en 17 januari 2019 bij 1514 ondervraagden, waarvan iets meer dan de helft (786) professioneel actief is. De resultaten zijn representatief voor de hele bevolking.
  • De studie heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de huidige mobiliteitssituatie van de Belgen en hun gedrag en emoties, maar daarnaast ook beter de evoluties en veranderingen in de mobiliteitsbehoeften van Belgen te begrijpen.
     


De veiligheidsgordel… nog ruimte voor verbetering

Op de vraag welke veiligheidsmaatregelen zij nemen in het verkeer, antwoordt 93% van de respondenten dat ze de gordel dragen. Op het eerste zicht een mooi percentage, in lijn met andere studies, maar het betekent wel dat - ondanks de gordelplicht - nog steeds 7% van de Belgen (1 op 14) niet of alvast niet systematisch de gordel draagt.

De resultaten zijn verrassender als dezelfde vraag gesteld wordt met betrekking tot de kinderen. Slechts 80% van de geïnterviewden verklaart dat de kinderen de gordel dragen. In 1 gezin op 5 dragen de kinderen de gordel dus niet of niet systematisch.

In dezelfde onrustwekkende lijn: naar hun eigen verklaring, draagt in 7% van de gezinnen niemand de gordel in de wagen, noch de geïnterviewde zelf, noch de partner of de kinderen.


Beste en slechtste leerlingen

Leeftijd speelt duidelijk een belangrijke rol in het al dan niet dragen van de gordel. De leeftijdscategorieën onder de 45 jaar blijven allemaal onder het gemiddelde van 93%, met als uitschieter de categorie van 18- tot 24-jarigen waar slechts 87% de gordel draagt. Boven de 55 jaar daarentegen draagt quasi iedereen (97%) de gordel.
Opvallend zijn ook de regionale verschillen met als uitersten de provincies West- en Oost-Vlaanderen, waar het aantal gordeldragers oploopt tot 95% en de provincies Namen, Luik en Luxemburg, waar dit  daalt tot 90%.


Studenten (96% gordeldragers) én gepensioneerden (97%) zijn dan weer de beste leerlingen volgens beroepscategorie, zelfstandigen (87%) de minst goede.

Vooral kinderen dragen een fietshelm

Steeds meer Belgen gebruiken de fiets, als wielertoerist, voor hun privé-verplaatsingen, maar ook meer en meer voor hun woon-werkverplaatsingen. Toch lijkt de fietsende Belg niet echt wakker te liggen van zijn veiligheid: slechts 50% van de fietsers verklaart een fietshelm te dragen. En het resultaat voor de kinderen ligt nauwelijks 10% hoger: 6 op de 10 geïnterviewden verklaren dat hun kind(eren) een fietshelm dragen.

Zien, maar niet gezien worden

Verkeersstudies wijzen al jaren op het belang voor fietsers en voetgangers om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Toch zijn de fluorescerende vestjes en pols- of enkelbanden allesbehalve ingeburgerd. Slechts een kleine meerderheid van de geïnterviewden draagt ze (54%), en hun kinderen scoren – ondanks alle sensibilisatiecampagnes in de scholen – nauwelijks beter (55%).
 

Welke veiligheidsmaatregelen nemen u en uw gezinsleden in het verkeer (in %)?


Openheid tegenover nieuwe veiligheidstechnieken

Technologische nieuwigheden leveren een belangrijke bijdrage in het voorkomen van verkeersongevallen. De Belg lijkt dit te beseffen en staat opvallend positief tegenover deze nieuwe technieken. 7 Belgen op 10 vinden de aanwezigheid van rijhulpsystemen zoals dodehoeksensoren of systemen die de bestuurder alert houden, heel of eerder belangrijk bij de aankoop van een nieuwe wagen. 78% van de Belgen heeft geen probleem met “zwarte dozen” of apps die het rijgedrag registreren, de meerderheid van hen (43%) wil er in ruil wel een financieel of ander voordeel voor in de plaats. Vlamingen staan er wel meer voor open dan Franstaligen (84% tegenover 71%).
 

De Belg staat wel sceptisch tegenover de veiligheid van zelfrijdende wagens. 1 op 6 Belgen (16%) is ervan overtuigd dat deze technologie in de toekomst het aantal verkeersongevallen niet drastisch zal doen dalen, 6 Belgen op 10 (59%) hebben er grote twijfels bij.
 

Edwin Klaps, Directeur Non-life & Broker channel: “Als verzekeraar hechten we heel veel belang aan ongevallenpreventie en beschouwen we het als onze maatschappelijke rol om preventie-initiatieven te ondersteunen. In dat kader ondertekenden we onlangs nog een charter om rijhulpsystemen beter te promoten. Maar preventie begint bij het individuele gedrag van ons allen. De resultaten van onze enquête tonen aan dat we nog steeds beter kunnen doen door het systematisch dragen van eenvoudige, maar efficiënte hulpmiddelen als de fietshelm, fluorescerende kleding en zelfs de autogordel.”
 

Danny Smagghe, woordvoerder Touring: “Het is ontstellend om vast te stellen dat toch 1 op de 5 volwassenen toegeven dat ze hun kinderen niet vasthechten in de wagen. Dit betekent dat er nog werk aan de winkel is op vlak van sensibilisering en controle. Elke chauffeur moet zijn of haar verantwoordelijkheid dragen want rijhulpsystemen kunnen nooit een vrijgeleide zijn voor onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag. Aan het verhogen van de verkeersveiligheid zijn zoveel elementen verbonden en het is maar als we inzetten op al deze maatregelen samen, dat we daadwerkelijk het aantal verkeersslachtoffers naar beneden krijgen”

 

Deze mobiliteitsenquête is een gezamenlijk initiatief van AG Insurance en Touring. Ze sluit aan bij het strategisch partnership dat beide organisaties, samen met BNP Paribas Fortis, in juni 2019 hebben afgesloten. Via dit partnership willen de drie partners samen nieuwe oplossingen ontwikkelen met een focus op mobiliteit, preventie en bijstand. Meer info.