Opgelet binnenkort trajectcontrole in Leopold II tunnel

Binnenkort start de trajectcontrole in de Brusselse Leopold II tunnel. Maar mobiliteitsorganisatie Touring stelt dat het verminderen van de snelheidslimiet in de Leopold II tunnel van 70 naar 50 km/u niets met verkeersveiligheid heeft te maken, totaal onlogisch en dus ongeloofwaardig is.
“Door het installeren van onlogische snelheidslimieten creëer je alleen maar frustratie bij de weggebruiker en dat brengt agressie mee. Het is die agressie die uiteindelijk uitmond in gevaarlijker rijgedrag”. Een steekproef* van Touring toont aan dat 7 op de 10 bestuurders een onlogische snelheidslimiet aan de laars lapt.

Snelheidsbeperking van 50km u in Leopold II tunnel is onlogisch
 

Slechts 3 op 10 bestuurders respecteren ongeloofwaardige snelheidslimieten.

Touring: Het is zeer raar dat indertijd de snelheidslimiet van 50 werd verhoogd naar 70 op vraag van Touring en dat men nu plots weer het omgekeerde doet. “We hebben altijd gezegd dat het installeren van een logische snelheidslimiet (dus 70km/u) moet gepaard gaan met efficiënte controle. Dat is in het geval van de Leopold II tunnel nooit gebeurd.
De aangekondigde trajectcontrole had er dus al lang moeten zijn maar dan wel om de snelheidslimiet van 70km/u te controleren. De snelheidslimiet nu gaan verlagen en nu wel controleren ruikt sterk naar een pestmaatregel die zoveel mogelijk boetes moet opbrengen.
Het wordt aangekondigd als een maatregel tegen wegpiraten maar die rijden vandaag veel sneller dan de toegelaten 70km/u”. Je straft dus een grote meerderheid die zich wel aan de veilige 70 houdt met een maatregel bedoeld voor een kleine minderheid, zegt Touring. “Dit gaat regelrecht in tegen het Scandinavisch principe waarbij de snelheidslimiet wordt ingesteld op basis van het gemeten snelheidsgedrag van de meerderheid, omdat dat dan als een geloofwaardige, veilige en logische limiet wordt beschouwd. Laat de Scandinavische landen nu net behoren tot de top van de meest verkeersveilige landen in Europa”.

Touring stelt dat er hard moet worden opgetreden tegen wegpiraten en snelheidsduivels en dat een trajectcontrole een goede zaak is. “Maar dan moet ze wel dienen om een logische en geloofwaardige snelheidslimiet af te dwingen. Dat is de beste garantie om het respect van de weggebruiker te verdienen, ook op plaatsen waar er geen controles gebeuren en waar de snelheidslimiet terecht werd verlaagd”.
De snelheidslimieten moeten afgestemd zijn op de functie en de inrichting van de weg, aldus nog Touring. “In de Leopold II tunnel zijn geen conflictsituaties aangezien er geen dwarsend verkeer is, men niet links kan afslaan, er geen voetgangers en fietsers zijn en ook geen zwaar vervoer en men bovendien over twee rijstroken in elke richting beschikt, gescheiden door een muur. Waar is dan het probleem?”

-Einde persbericht-

* test op gewestweg waar 50 km per uur geldt, zonder gemengd verkeer, met twee rijstroken in elke richting, middenberm, geen voetgangers en fietsers.