Overstapparkings moeten gratis ter beschikking zijn

Touring is zeer tevreden met de inhuldiging op 31 mei van de overstapparking in Tervuren en dit vlakbij de Ring en het Museum van Tervuren. Touring is al lang vragende partij voor meer overstapparkings en kan zich alleen maar verheugen op de toename daarvan in de rand van Brussel en van andere steden. Zeker wanneer zich deze in de buurt bevinden van andere verplaatsingsmiddelen zoals openbaar vervoer en (snelle) fietsverbindingen. Op die manier ontstaan er multimodale platformen en sites en daarvan kunnen er nooit genoeg zijn. Belangrijke voorwaarde voor Touring is dat deze overstapparkings gratis moeten zijn voor wie er zijn voertuig wil parkeren om over te stappen op een andere verplaatsingsmethode -of voertuig of nog voor wie over een abonnement op het openbaar vervoer beschikt.