Proefproject* MaaS verloopt beloftevol

Hoe kunnen we de weggebruiker een handje helpen om meer beroep te doen op andere verplaatsingsvormen dan de auto? Welke mobiliteitsdiensten zijn daarvoor nodig en op welke manier kunnen we ze bereiken? Het antwoord daarop wordt nu al enkele weken uitgetest door een 100-tal proefpersonen in Gent.

Met behulp van een applicatie en een toegekend mobiliteitsbudget krijgen ze toegang tot een waaier aan mobiliteitsdiensten. Deze moeten veel meer als één globale dienst worden aangeboden: mobiliteit in 1 oogopslag ten dienste van de consument. Deze “Mobility as a Service (MaaS)” is het antwoord voor een vlottere, goedkopere en bereikbare mobiliteit. Het proefproject van Touring in samenwerking met een aantal partners is veelbelovend.

- Mobiliteitsdiensten in 1 pakket

- Tijdswinst en vrijheid door efficiënte en duurzame mobiliteit 

Het proefproject MaaS ging van start op 18 april en loopt nog tot 30 juni. De proefpersonen komen uit een pool van 271 geïnteresseerden die bereikt werden per mail en met flyers. Een 100-tal testpersonen werden opgedeeld in drie groepen met een maandelijks mobiliteitsbudget 150, 250 en 350 euro per maand. De gebruikers zijn zeer actief en ook echt op zoek naar alternatieven voor het gebruik van de eigen auto. Wanneer ze toch de eigen wagen gebruiken moeten ze dat ingeven op de app en gaat er van hun mobiliteitsbudget af. Het eindrapport van de test wordt verwacht in september.

Touring maakt zijn rol als mobiliteitsreferentie concreet door van meet af aan in dit project te stappen. Het optimaliseren van het autogebruik in combinatie met tal van andere verplaatsingsmiddelen vormt de basis van deze dienstverlening. De consument moet sneller en op een eenvoudige manier toegang krijgen tot het aanbod van diensten waarmee hij of zij zelf zijn verplaatsing kan organiseren op de voor hem of haar beste manier, aldus Touring.
Het aanbod van deze combinatie aan diensten doet tijd sparen, garandeert vrijheid en comfort van verplaatsing en maakt het leven goedkoper, dan wel de keuze te laten aan slechts 1 transportmiddel zoals de auto, tram of bus. MaaS helpt de gebruiker zijn of haar mobiliteit elke dag op de beste manier te organiseren.
De huidige test leert ons dat met dit systeem de mensen worden aangezet om na te denken over hun verplaatsingsmiddel en dat ze geïnteresseerd zijn in het wijzigen van hun verplaatsingsgedrag. De combinatie auto-fiets wordt veel gebruikt en er is een grote vraag naar de mogelijkheid van elektrische fietsen.
De auto blijft belangrijk voor dringende verplaatsingen en tijdens het weekend. Via de Facebookgroep wisselen de deelnemers nuttige tips en ervaringen uit. Op die manier wordt een soort community gecreëerd en dat komt de mobiliteit zeer ten goede.
 

Nu zijn verdere stappen nodig om een uitgebreidere proef te doen en over een veel groter grondgebied dan enkel Gent, zodat ook andere aanbieders, zoals de NMBS, meer in het spel komen. Het effect van nieuwe leveranciers kan dan ook worden geëvalueerd. Tenslotte is het de bedoeling van Touring om het project snel uit te breiden naar andere steden. 

-einde persbericht-

*de bedoeling van het proefproject is het testen van een samenwerkingsmodel door het gebruik van o.a. een applicatie oplossing en een multimodaal mobiliteitsplatform. 100 testpersonen gebruiken een applicatie om hun mobiliteit te boeken ‘in real time’. Deze app is verbonden met een platform waarin het mobiliteitsbudget van de persoon is opgenomen. Het platform zal een duidelijk beeld geven van het verplaatsingsgedrag en de gebruikte mobiliteitsmiddelen.
Daarna wordt de gedragswijziging van de deelnemers geëvalueerd om MaaS te kunnen implementeren. De rol van Touring als mobiliteitsorganisator wordt dan nader bepaald. Partners in het project zijn tot op vandaag General Lease (Enterprise) korte termijn verhuur van wagens, Bolides (carsharing), pendelbus en fietsen verhuur MaxMobiel, Bluebike, RentaCar, taxibedrijf, De Lijn, CarAmigo, Cambio, Interparking en de NMBS. Optimile is platformpartner en Securex HR Partner.